Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 sierpnia 2008 r. Nr 160
Bezpłatne badanie mammograficzne. Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne skierowane do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały mammografii. Badanie odbędzie się 21 września br (niedziela) w mammobusie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym w Blizne Jasińskiego przy ul. Kopernika 10. Szczegółowe informacje i zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach osobiście lub pod numerem telefonu 022-722-90-11 w godzinach 8.00 - 16.00.


Nabory pracowników. Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej w Starych Babicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Zespole Obsługi Finansowej. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice u kierownika ZOF-u Adolfa Jarkowca (pok. 34, nr tel. 022-722-90-78) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać do 18 września 2008 r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18), bądĽ kierownika ZOF-u (pok. 34) lub przesłać pocztą.
Wójt Gminy Stare Babice ponownie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. administracyjnych i starszego strażnika w Straży Gminnej Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice u komendanta Straży Gminnej Tomasza Adamczyka (pok. 26, nr tel. 022-722-92-49) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać do 22 września 2008r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) lub przesłać pocztą.
Przetargi gminne. Rozstrzygnięto przetargi gminne:
  • na dostawę kruszywa drogowego łamanego kliniec dolomitowy o frakcji 4 - 31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 0 - 63 mm, na teren Gminy Stare Babice samochodami samowyładowczymi. Wpłynęły 3 oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy "ALFA - NORMA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Służewiec 16. Cena oferty wynosi - kruszywo drogowe: 66 zł/t netto plus podatek VAT 22%, kruszywo betonowe: 23 zł/t netto plus podatek VAT 22%,
  • na budowę budynku komunalnego z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach. Wpłynęły 4 oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy "LUGRA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczunkowskiej 172..Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 6.746.600 zł brutto,
  • na konserwację rowów melioracyjnych położonych na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęła 1 oferta - firmy Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15. Cena oferty wynosi 104.066 zł brutto.

Ograniczenia ruchu na ul. Polnej. We wrześniu będą występowały ograniczenia ruchu na ul. Polnej w Starych Babicach tj. zamknięty będzie wjazd od ul. Sikorskiego. Celem dojazdu do szkoły należy kierować się na ul. Graniczną w Kwirynowie i dalej przejechać drogami bocznymi na parking pod szkołą. Ze względu na zbliżające się rozpoczęcie roku szkolnego i prowadzone prace budowlane w przedmiotowym rejonie prosimy o pozostawianie samochodów w domu lub parkowanie ich w dalszej odległości od szkoły, najlepiej na Rynku i dojście do szkoły ścieżką. Utrudnienia potrwają do końca września, kiedy to planowane jest zakończenie robót związanych z przebudową ulicy.
IV Letni Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina". Dnia 31 sierpnia (niedziela) o godz. 20.00 w Pałacu Lasotów w Zielonkach obędzie się kolejny koncert w ramach festiwalu, w którym wystąpi "Camerata Vistula", Andrzej Wróbel - dyrygent. Zapraszamy!

22 sierpnia 2008 r. Nr 159
Ograniczenia ruchu na ul. Polnej. We wrześniu będą występowały ograniczenia ruchu na ul. Polnej w Starych Babicach tj. zamknięty będzie wjazd od ul. Sikorskiego. Celem dojazdu do szkoły należy kierować się na ul. Graniczną w Kwirynowie i dalej przejechać drogami bocznymi na parking pod szkołą. Ze względu na zbliżające się rozpoczęcie roku szkolnego i prowadzone prace budowlane w przedmiotowym rejonie prosimy o pozostawianie samochodów w domu lub parkowanie ich w dalszej odległości od szkoły, najlepiej na Rynku i dojście do szkoły ścieżką. Utrudnienia potrwają do końca września, kiedy to planowane jest zakończenie robót związanych z przebudową ulicy.


Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia w Zespole Obsługi Finansowej (pok. nr 35). Szczegółowych informacji udziela kierownik ZOF-u Adolf Jarkowiec (pok. 35, nr tel. 022-722-90-78) lub można uzyskać na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 29 sierpnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Przetargi gminne. Rozstrzygnięto przetargi gminne:
  • na usuwanie materiałów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęły 3 oferty - wybrano najkorzystniejszą - Przedsiębiorstwa Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 24/7,
  • na zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach. Wpłynęły 2 oferty - wybrano najkorzystniejszą - P.P.H.U IVER-BUD s.c. Grzegorz i Iwona Horodejczuk z siedzibą w Warszawie, ul. Szobera 5..Cena oferty wynosi 499.998,70 zł brutto,
  • na remont zbiornika rekreacyjnego na działce nr ew. 802/38 w miejscowości Borzęcin Duży Gmina Stare Babice Wpłynęło 5 ofert - wybrano najkorzystniejszą - Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zwoleniu, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15. Cena oferty wynosi 145 180 zł brutto.

Unieważniono postępowanie przetargowe na modernizację dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice ponieważ nie wpłynęły żadne oferty. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.


"Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Gmina Stare Babice przystąpiła do programu pilotażowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie" w roku szkolnym 2007/2008. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie może sięgać kwoty 2.000 zł dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum, 3.000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 4.000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej płacącego czesne, w ciągu jednego roku szkolnego. Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach tego programu zainteresowani mogą pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Rynek 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, nr tel. 022-722-90-11) lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Prosimy o składanie wniosków najpóˇniej do 30 września 2008 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto na jednego członka rodziny w gospodarstwie; zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia; kserokopię aktu urodzenia niepełnoletniego dziecka oraz kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym.
IV Letni Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina". Dnia 24 sierpnia (niedziela) o godz. 19.00 w Domu Parafialnym w Starych Babicach odbędzie się koncert kameralny, w którym wystąpią: Maria Machowska - skrzypce i Marek Bracha - fortepian. Kolejny koncert w ramach festiwalu odbędzie się 31 sierpnia (niedziela) o godz. 20.00 w Pałacu Lasotów w Zielonkach, w którym wystąpi "Camerata Vistula", Andrzej Wróbel - dyrygent. Zapraszamy!

8 sierpnia 2008 r. Nr 158
Sesja Rady Gminy. Dnia 30 lipca b.r. odbyła się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Podjęto 2 uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008r oraz w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Straży Gminnej Gminy Stare Babice.


Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na modernizacja dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21).
Szczegółowe informacje można uzyskać u Marka Włoczewskiego lub Sławomira Jaczewskiego (pok. 21, nr tel. 0 22-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Gminna Spółka Wodna "BABICE" ogłosiła przetarg na wykonaniu konserwacji rowów melioracyjnych, położonych na terenie Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia w Spółce Wodnej (pok. nr 22 w Urzędzie Gminy Stare Babice).
Szczegółowych informacji udziela Zdzisława Baltyn (pok. 22, nr tel. 022- 752-82-71.) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Zawiadomienie w sprawie ul. Kościuszki i dróg do niej przyległych w Blizne Jasińskiego. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej:
  • budowa ulicy Kościuszki w Blizne Jasińskiego i w Blizne Łaszczyńskiego, na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Granicznej, w tym budowa jezdni i chodników, w granicach działek: ul. Kościuszki dz. nr ew. 138/11,138/6, 138/10, 137/4, 138/9, 212/1, 196/3, 199/3, 201/2, 202/8, 203/5, 203/6, 204/2, 223/5, 205/4, 238/2, 237/2, 255/10, 255/12, 213/2, 215/7, 216/2, 218/2, 234/2, 221/2, 222/2, 233/2, 210/10 wraz z wlotami w drogi boczne od ul. Kościuszki tj. ul. Chopina dz. nr ew. 81/4, ul. Moniuszki dz. nr ew. 96/2, 96/4, 146, ul. Sienkiewicza dz. nr ew.117/13, 117/10, 157/8, ul. Kopernika dz. nr ew. 127, ul. Skargi dz. nr ew. 80/4, 137/5, 168/3, 79/4, 196/3, 196/4, ul. Okrzei dz. nr ew. 210/7w Blizne Jasińskiego oraz dz. nr ew. 19/5, ul. Graniczna dz. nr ew. 9/4, 19/4 i ul. Łaszczyńskiego dz. nr ew. 9/6 w Blizne Łaszczyńskiego w gminie Stare Babice.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 , pokój nr 302 (nr tel. 022-733- 72- 27) w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek od 9.00 - 17.00, pozostałe dni od 8.00- 16.00). Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


IV Letni Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina". Dnia 10 sierpnia (niedziela) o godz. 19.00 w Domu Parafialnym w Starych Babicach odbędzie się kolejny koncert w ramach IV Letniego Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina". Wystąpi Jasuhiro Natsume z Japonii w koncercie chopinowskim.
XII Wielki Festyn Babicki 2008. Wójt Gminy Stare Babice i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS "Naprzód" Zielonki zapraszają na XII Wielki Festyn Babicki 2008, który odbędzie się w dniach 15 - 16 sierpnia br. W programie przewidzianych jest szereg atrakcji:
Dnia 15 sierpnia w godz. 14.00-21.00 odbędzie się turniej siatki plażowej, zawody wędkarskie, pokazy walk bokserskich, gry i zabawy, konkursy z nagrodami oraz występy chórów seniorów z Babic i Borzęcina oraz zespołów muzycznych: Gramofon, Eyaa, Partita oraz gwiazda festynu zespół UK LEGENDS tribute to SMOKIE. Imprezę poprowadzi Andrzej Frajndt.
Dnia 16 sierpnia w godz. 10.00 - 16.00 odbędą się coroczne Zawody Jeˇdzieckie w Skokach przez Przeszkody - Grand Prix Zielonki 2008. To już piąta edycja tej imprezy. W tym roku do zawodów zgłosiło się ponad 100 zawodników, wśród nich jest wielu czołowych przedstawicieli tej elitarnej dyscypliny m.in.: olimpijczyk Eugeniusz Koczorski i reprezentant Polski Michał Kubiak.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na polanę dwóch stawów w Zielonkach!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.