Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

31 października 2008 r. Nr 169
Nabory pracowników. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił nabory na wolne stanowisko pracy:

 • stanowisko d. s gospodarki wodno-ściekowej w wymiarze 3/4 etatu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u kierownika Referatu Ochrony Środowiska Piotra Czajkowskiego (pok. 1, nr tel. 022-722-90-06 ) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać do 14 listopada b.r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) lub przesłać pocztą,
 • na zastępstwo stanowisko d.s. budownictwa do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Pawła Błażejewskiego (pok. 21, nr tel. 022-722-95-36 ) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać do 17 listopada b.r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) lub przesłać pocztą.

Z prac Komisji Rady. Dnia 27 października odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji na którym omówiono projekty uchwał do XXIII sesji Rady Gminy.
Dnia 6 listopada o godz.17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej tematem posiedzenia będzie "zapoznanie się z działalnością stowarzyszeń działających na terenie gminy".
Sesja Rady Gminy. Dnia 28 października odbyło się posiedzenie XXIII sesji Rady Gminy, podczas której podjęto 10 uchwał między innymi: dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2008, określono wysokość stawek podatku od nieruchomości ( stawki podwyższono o inflację tj.4,2% w stosunku do stawek obowiązujących), obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 55,80zł za 1dt do kwoty 35 zł za 1dt.. Z podjętymi uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl i Urzędzie Gminy w Biurze Rady.
Rozstrzygnięcia przetargów gminnych. Rozstrzygnięto przetarg gminny na świadczenie usług w zakresie mechanicznego sprzątania chodników. Wpłynęły jedna oferta - Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego " Eko - Babice" Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 36. Cena netto oferty wynosi: 0,41 zł / m2 (słownie: czterdzieści jeden groszy), plus podatek VAT 7 %.
Ogrodzenie Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach. Wykonawca - firma P.P.H.U IVER- BUD s. c. zakończyła budowę ogrodzenia Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach.

24 października 2008 r. Nr 168
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 21 października b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym omówiono podatki lokalne na 2009 rok.
Dnia 27 września b.r. o godz. 16.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, tematem którego będzie omówienie projektów uchwał do XXIII sesji Rady Gminy Stare Babice.


Sesja Rady Gminy. Dnia 28 października b.r. o godz. 14.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 10 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
Rozstrzygnięcia przetargów gminnych. Unieważniono przetarg na wykonanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Stare Babice, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Przetarg został ogłoszony ponownie.
Rozstrzygnięto przetarg gminny na modernizację dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice. Wpłynęły dwie oferty, wybrano najkorzystniejszą Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego "DORBUD" S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 153. Cena oferty wynosi 2 922 429,69 zł brutto.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ponownie ogłosił przetargi:
 • na świadczenie usług w zakresie mechanicznego sprzątania chodników, odchwaszczanie oraz odśnieżanie z posypywaniem środkami eliminującymi śliskość. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 2, tel. 022 722 95 35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 28 października b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach,
 • na wykonanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Planowania Przestrzennego (pok. nr 3, tel. 022 722 90 04) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 3 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Wywóz odpadów posegregowanych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informujemy, że wraz z październikowym wywozem odpadów posegregowanych odbierane będą z przed posesji odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystkich mieszkańców posiadających zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny prosimy o jego wystawienie przed posesje wraz z odpadami zbieranymi selektywnie w workach. Przed posesje wystawiamy: zużyte pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, monitory, komputery, drukarki oraz inny sprzęt RTV i AGD. Nie wystawiamy: starych mebli, opon, akumulatorów, odpadów budowlanych, okien, drzwi, przemieszanych odpadów w workach itp.
Harmonogram wywozu odpadów:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 27 października (poniedziałek),
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 28 października (wtorek),
 • Babice Nowe, Stare Babice - 29 października (środa),
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 30 października (czwartek),
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 31 października (piątek).

17 października 2008 r. Nr 167
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 14 października b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym omówiono sprawy związane
ze służbami ponadnormatywnymi oraz zapoznano się z działalnością Gminnej Spółki Wodnej "Babice", Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wojcieszynie - działających na terenie gminy.
Dnia 21 października b.r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Tematem posiedzenia będą prace nad podatkami lokalnymi na 2009 rok.


Przetargi gminne. Unieważniono przetarg na świadczenie usług w zakresie mechanicznego sprzątania chodników, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Przetarg będzie ogłoszony ponownie.
Bezpłatna sterylizacja lub kastracja psów i kotów oraz czipowania psów. Informujemy, że do dnia 18 grudnia 2008 roku możliwa jest sterylizacja lub kastracja psów i kotów, uśpienie ślepych miotów oraz czipowanie psów w związku z podjętą Uchwałą Nr XIX/183/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Stare Babice. Zabiegi są sfinansowane właścicielom psów i kotów w wysokości 100% kosztów (bez kosztów dodatkowych np. dojazd) przez Gminę Stare Babice. Warunkiem bezpłatnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów oraz czipowania psów jest:
- wypełnienie przez właściciela wniosku o wykonanie ww. zabiegów (dostępny jest w Urzędzie Gminy Stare Babice, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 1, nr tel. 022-722-90-06 ),
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie książeczki szczepień psa lub kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia, a w przypadku jego braku złożenia stosownego oświadczenia.
Zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów, uśpienia ślepych miotów oraz czipowania psów wykonywać będzie Lecznica weterynaryjna znajdująca się w Latchorzewie, ul. Warszawska 236. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z sfinansowania ww. zabiegów proszeni są o kontakt telefoniczny z lecznica weterynaryjną pod nr tel.: 022-796-02-00 w celu ustalenia terminu zabiegu.
Koncerty z okazji rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na uroczyste koncerty z okazji XXX-lecia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, które odbędą się 19 października br. (niedziela):
- o godz. 17:00 w Kościele p.w. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym,
- o godz. 19:00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach.
Wystąpią Maria Olkisz - mezzosopran, Monika Olkisz - Chabros - sopran, Joanna Kawalla - skrzypce, Chór Ichthis z Sulejówka oraz Chór i Orkiestra Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego z Wołomina pod dyrygenturą Szymona Kawalli. W programie utwory Szymona Kawalli i recytacje wierszy poświecone Papieżowi.

10 października 2008 r. Nr 166
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 14 października b.r. odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Tematem posiedzenia będzie omówienie spraw związanych ze służbami ponadnormatywnymi oraz informacja z zakresu rolnictwa - spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółki Wodnej "Babice", Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na świadczenie usług w zakresie mechanicznego sprzątania chodników, odchwaszczanie oraz odśnieżanie z posypywaniem środkami eliminującymi śliskość. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 2, tel. 022 722 95 35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 13 października b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach,
 • na wykonanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Planowania Przestrzennego (pok. nr 3, tel. 022 722 90 04) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 21 października b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Rozstrzygnięcia przetargów. Rozstrzygnięto przetargi gminne:
 • na budowę instalacji oświetleniowej kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipków ul. Karabeli, wpłynęły dwie ważne oferty, wybrano najkorzystniejszą firmy BUDWEX Mieczysław Wasilewski, Truskaw ul. 3 Maja 89, 05-080 Izabelin, cena oferty wynosi 49 820,05 zł brutto.
 • na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wpłynęła jedna ważna oferta, firmy ALCAR Sp. z o.o. KONCESJONER RENAULT z siedzibą w 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 39A, cena oferty wynosi 199.640,80 zł brutto.

Budowa budynku komunalnego. W bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace przygotowawcze przy budowie budynku komunalnego z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach.
Ogłoszenie o naborze. Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy
- inspektora d/s księgowości budżetowej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań można uzyskać pod numerem te. 022 722 90 78 lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
Konkurs Wójt Gminy Stare Babice i Doradztwo Rolnicze zapraszają producentów rolnych do udziału w VII edycji konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne dla człowieka i środowiska naturalnego".
Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie gospodarstwa do dnia 15 października 2008r. do p. Marii Matuszewskiej, nr tel. 0 600 620 206.
Koncerty z okazji rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na uroczyste koncerty z okazji XXX-lecia Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, które odbędą się 19 października br. (niedziela):
- o godz. 17:00 w Kościele p.w. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym,
- o godz. 19:00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach.
Wystąpią Maria Olkisz - mezzosopran, Monika Olkisz-Chabros - sopran, Joanna Kawalla - skrzypce, Chór Ichthis z Sulejówka oraz Chór i Orkiestra Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego z Wołomina pod dyrygenturą Szymona Kawalli. W programie utwory Szymona Kawalli i recytacje wierszy poświecone Papieżowi.

3 października 2008 r. Nr 165
Rejestracja przedpoborowych. Zgodnie z "Wojewódzkim planem przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych rocznika 1990 na terenie województwa mazowieckiego", w okresie od dnia 27.10.2008 r. do dnia 29.10.2008 r. zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 28) rejestracja przedpoborowych. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyˇni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat oraz mężczyˇni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, pod warunkiem jednak, że osoby te wcześniej nie stawiały się do poboru. Zgłaszający się do rejestracji mężczyˇni zostaną ujęci do rejestrów przedpoborowych i będą podlegać w następnym roku kalendarzowym obowiązkowi stawienia się do poboru. W kontekście założeń "Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 - 2010" przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 roku, będzie to prawdopodobnie ostatnia rejestracja z bezpośrednim udziałem w niej przedpoborowych.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 30 września b.r. odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Członkowie Komisji zapoznali się z realizacją wybranych inwestycji w tym mających wpływ na bezpieczeństwo oraz dokonali objazdu dróg.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił trzeci przetarg na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje u kierownika ZOF-u Adolfa Jarkowca (pok. nr 34, nr tel.022-722-90-78) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 6 października b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Rozstrzygnięcia przetargów Rozstrzygnięto przetargi gminne:
 • - na dostawę nowego fabrycznie (rok produkcji 2008), średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP w Starych Babicach, wpłynęła 1 oferta - firmy Stolarczyk Mirosław PUH z siedzibą 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268A, cena oferty 627 100 zł netto plus podatek VAT 7% tj. 670 997 zł brutto,
 • - unieważniono przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr ew. 255 (Zielonki Wieś), położonej przy ul. Prostej i ul. Północnej w Zielonkach, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
 • - unieważniono przetarg nieograniczony na zagospodarowanie Placu Kwirynowskiego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na sesji w dniu 18 września br. Rada Gminy Stare Babice uchwaliła 9 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiana planów ma na celu ich uaktualnienie i weryfikację poprawności ustaleń w obrębie terenów budowlanych. Nie będzie w tej zmianie żadnych nowych "odrolnień". Planuje się natomiast wyznaczenie nowych terenów pod obiekty przeznaczone na nieuciążliwą działalność gospodarczą oraz pod zabudowę zagrodową dla posiadaczy gospodarstw rolnych w gminie Stare Babice. Zmiana ta nie obejmie terenów, dla których opracowywane są obecnie szczegółowe plany zagospodarowania: części wsi Klaudyn (na południe od ul. Lutosławskiego ), części wsi Zielonki Wieś i Koczargi Nowe oraz części wsi Borzęcin Duży i Mały (pomiędzy ulicami Warszawską i Kosmowską). Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w terminie do dnia 30 października 2008 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.