Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

19 grudnia 2008 r. Nr 176
Sesja Rady Gminy. Dnia 19 grudnia o godz.14.00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 9 uchwał, między innymi uchwalenie budżetu gminy Stare Babice na 2009 rok. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP - www.bip.stare-babice.waw.pl


Ogłoszono konkursy ofert. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.:
 • z zakresu upowszechniania kultury i sztuki
 • z zakresu kultury fizycznej i sportu.
  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Oferty należy składać do 20 stycznia 2009r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice.

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.:

 • na realizację zadania pod nazwą pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 • na realizację zadania pod nazwą objęcie opieką i prowadzenie zajęć na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (022-722-90-11) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Oferty należy składać do 15 stycznia 2009r. do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice.

Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje u Adolfa Jarkowca (pok. nr 34, tel. 022 722 90 78) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 29 grudnia b.r. do godz. 9.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Modernizacja sanitariatów w szkole w Starych Babicach. Podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach z wykonawcą firmą PROINWEST - Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji S.C. z siedzibą w Warszawie. Projekt modernizacji sanitariatów będzie wykonany do kwietnia 2009 r.
Pierwsze patrole Straży Gminnej. Powołana w kwietniu przez Radę Gminy Straż Gminna Gminy Stare Babice rozpoczęła swoją działalność. Komendantem Straży jest Tomasz Adamczyk, ponadto jednostka liczy 6 strażników oraz 2 pracowników administracji. Jest jeszcze jedno wolne stanowisko strażnika, na które ponownie zostanie ogłoszony nabór. Czasowo siedziba Straży Gminnej mieści się w budynku Policji w Starych Babicach ul. Warszawska 276. Od połowy grudnia ruszyły pierwsze patrole po gminie Wszelkie zgłoszenia należy kierować pod numery telefonów: 022 721-02-11, 722-53-92 (faks).
Urząd w Wigilię pracuje do 14.00. Informujemy, że dnia 24 grudnia b.r. (środa) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny od godziny 8.00 do 14.00
Wszystkim mieszkańcom Gminy Stare Babice zdrowych, pogodnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2009 Roku
życzy Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice.

12 grudnia 2008 r. Nr 175
Z prac Komisji Rady. Dnia 16 grudnia br o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXV sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy. Dnia 19 grudnia o godz.14.00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 9 uchwał, między innymi uchwalenie budżetu gminy Stare Babice na 2009 rok. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP - www.bip.stare-babice.waw.pl
Ogłoszenie przetargu na dostawę żywności do szkoły. Dyrektor Przedszkola ogłosiła przetarg na dostawę produktów żywieniowych do stołówki przy szkole i przedszkolu w Starych Babicach. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Przedszkolu w Starych Babicach, ul. Polna 40. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektor przedszkola Bożenny Pyć (nr tel. 022-722-91-30) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 19 grudnia br. do godz. 9.30 w Przedszkolu w Starych Babicach (pokój nr 23).
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu:
ˇ na wykonanie projektu modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach. Wpłynęła jedna ważna oferta - firmy PROINWEST - Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 10 lok. 21. Cena oferty wynosi: 60 878,00 zł brutto.
ˇ na świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 i I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12. Wpłynęły trzy ważne oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy Żak Michał Szymaniak z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Strażackiej 1a/2.Cena oferty wynosi 3,95 zł / km.
Bezpłatna sterylizacja lub kastracja psów i kotów oraz czipowania psów. Do dnia 18 grudnia b.r. trwają zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów, uśpienie ślepych miotów oraz czipowanie psów. Zainteresowani właściciele psów i kotów powinni zgłosić się do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 1) w celu wypełnienia wniosku o wykonanie ww. zabiegów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 022-722-90-06.
"Otwarte drzwi stacji" ASUW w Borzęcinie. Wszystkie osoby zainteresowane technologią uzdatniania wody i pracą nowej Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym (ul. Warszawska 968A) zapraszamy do jej odwiedzenia 13 grudnia (sobota) od godz. 10.00 do 14.00. Podczas "otwartych drzwi stacji" jej pracownicy będą odpowiadać na Państwa pytania. Zapraszamy!
Urząd w Wigilię pracuje do 14.00. Informujemy, że dnia 24 grudnia b.r. (środa) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny od godziny 8.00 do 14.00.

5 grudnia 2008 r. Nr 174
Bezpłatne badania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach promocji zdrowia zorganizował bezpłatne badania:
ˇ cytologiczne dla pań w wieku od 30 do 65 lat,
ˇ jelita grubego dla osób w wieku od 45 do 65 lat,
ˇ gruczołu krokowego P.S.A. dla mężczyzn w wieku od 50 do 70 lat.
Badania prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starych Babicach ul. Rynek 21 w terminie do 15 grudnia b. r. Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 022 -722-90-02.


Fotoradary w gminie. Na terenie gminy zostały umieszczone cztery maszty pod fotoradar do radarowego systemu kontroli prędkości.
Miejsca lokalizacji fotoradarów: ul. Sikorskiego we wsi Stare Babice, ul. Ogrodnicza we wsi Babice Nowe, ul. Hubala - Dobrzańskiego we wsi Latchorzew oraz ul. Warszawska we wsi Borzęcin Duży.

Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 2 i 4 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji w celu rozpoczęcia prac nad projektem budżetu gminy Stare Babice na 2009 rok.
Dnia 3 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa na temat oceny zaawansowania realizacji umowy w zakresie rekultywacji i ukształtowania składowiska odpadów w Klaudynie, oceny wdrożenia Regulaminu czystości i porządku w gminie, wydania opinii do wystąpienia Komendanta Powiatowego Policji w sprawie możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w roku 2009.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu na usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice. Wpłynęły 4 ważne oferty - wybrano korzystniejszą firmy PI Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Stalowej 16. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 5,02 zł (słownie: pięć złotych, dwa grosze) za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1 m2 pokryć dachowych zawierających azbest w tym podatek VAT 7% w kwocie 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze).
Nabory pracowników. Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Strażnik Straży Gminnej. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u Komendanta Straży Gminnej Tomasza Adamczyka (pok. 26, nr tel. 022-722-94-51 ) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać do 12 grudnia b.r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) lub przesłać pocztą.
Nabór rozstrzygnięty. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko d/s gospodarki wodno-ściekowej w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Babice została zatrudniona Pani Zdzisława Baltyn zamieszkała w Ożarowie Mazowieckim.
Urząd w Wigilię pracuje do 14.00. Informujemy, że dnia 24 grudnia b.r. (środa) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny od godziny 8.00 do 14.00.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.