Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

27 lutego 2009 r. Nr 184
Z prac Komisji Rady. Dnia 24 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXVII sesji Rady Gminy. Również tego dnia odbyło spotkanie Komisji Statutowej powołanej przez Radę Gmina dnia 19 grudnia 2008 do przygotowania zmian w obowiązującym Statucie Gminy.
Dnia 4 marca br o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, tematem której będzie zapoznanie się z gminnym programem opieki nad zabytkami oraz z zadaniami realizowanymi w zakresie "Programu promocji zdrowia i prewencji chorób krążenia w gminie Stare Babice".


Sesja Rady Gminy. Dnia 26 lutego br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy, podczas której podjęto 7 uchwał. Z podjętymi uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl i Urzędzie Gminy w Biurze Rady.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na przebudowę ul. Kutrzeby w Starych Babicach. Oferty należy składać do dnia 16 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na zagospodarowanie Placu Kwirynowskiego. Oferty należy składać do dnia 19 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl.


Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
- na wykonanie projektu budowy boiska piłkarskiego z trawiastą nawierzchnią syntetyczną oraz budynku zaplecza dla ośrodka sportowo-edukacyjnego w Zielonkach. Wpłynęły 4 oferty - wybrano najkorzystniejszą wykonawcy Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska z siedzibą w Gdańsku, ul. Nad Jeziorem 13. Cena oferty wynosi 97 661,00 zł brutto,
ˇ na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób na terenie strefy rekreacji oraz budynku szkolno - przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Wpłynęły 1 oferta - Agencji Ochrony "Skorpion Security" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 251. Cena oferty wynosi 145 228, 80 zł brutto, a czas reakcji grupy interwencyjnej wynosi: 5 min,
- na dostawę kruszywa drogowego łamanego kliniec dolomitowy o frakcji 4 - 31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 0 - 63 mm na teren Gminy Stare Babice samochodami samowyładowczymi. Wpłynęły 4 oferty - wybrano najkorzystniejszą wykonawcy "SAS - BUD" Kamil Sasin z siedziba w Warszawie, ul. Chopina 24.
Spotkanie w sprawie S-8. W dniu 19 lutego 2009 roku w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie dotyczące budowy trasy ekspresowej S-8. W spotkaniu wzięli udział m.in. zainteresowani mieszkańcy, przedstawiciele inwestora i wykonawcy. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dotyczące uciążliwości powodowanych pracami budowlanymi: nadmierną emisję hałasu i drgań do środowiska oraz skutków tych emisji dla mieszkańców i ich budynków.
Apel Związku Międzygminnego KAMPINOS. Dnia 16 stycznia minęła 50 rocznica powołania Kampinoskiego Parku Narodowego. Puszcza posiada również status Światowego Rezerwatu Biosfery, aby podkreślić silną więĽ mieszkańców i samorządów z Parkiem Narodowym, Związek postanowił ufundować sztandar ze składek mieszkańców, pracowników, radnych, wójtów i burmistrzów.
Składkę w wysokości 15 złotych można wpłacać w Urzędzie Gminy , Biuro Rady Gminy ( I piętro, pok. nr 15 u Pani M. Majchrzak, tel. 022-722-94-51)

20 lutego 2009 r. Nr 183
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w lutym odpady będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów – 23 lutego,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 24 lutego,
- Babice Nowe, Stare Babice -25 lutego,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -26 lutego,
- Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 27 lutego.
Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8:30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Z prac Komisji Rady. Dnia 24 lutego br o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXVII sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 26 lutego o godz. 15.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 6 uchwał. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl

Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:

 • na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009. Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Andrzeja Małeckiego (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 25 lutego b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr ew. 255 (Zielonki Wieś) położonej w gminie Stare Babice. Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Pawła Błażejewskiego lub Marka Włoczewskiego (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 12 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego Lublin II. Informujemy, że w wyniku ogłoszonego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Lublin II użytkowanego przez OSP w Starych Babicach. wpłynęła jedna oferta - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach, Lipnice 40a, 99-414 Kocierzew. Samochód sprzedano ww. oferentowi za kwotę 30 200 zł.
Spotkanie z mieszkańcami Borzęcina w sprawie planu. W dniu 19.02 br w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym odbyła się dyskusja publiczna nad koncepcja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice - w zakresie wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały pomiędzy ul. Warszawską i ul. Kosmowską. W dyskusji uczestniczyli: Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, zastępca wójta pani Jolanta Stępniak, mieszkańcy wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego oraz Główny Projektant mgr inż. arch. Bartłomiej Olczak - przedstawiciel firmy BROL, wykonującej ten plan. Na spotkaniu, przedstawiono problematykę dotyczącą zastosowanych rozwiązań planistycznych w aktualnej koncepcji projektu planu.
Obowiązek odśnieżania chodników. Przypominamy o obowiązku uprzątania błota, odśnieżania i usuwania oblodzenia z chodników przylegających do posesji, a także o konieczności usuwania śniegu z dachów budynków i sopli lodu.
Karnawałowy mix. Serdecznie zapraszamy na koncert "Karnawałowy mix", który odbędzie się dnia 21 lutego br. o godz.19.30 (sobota) w Sali Koncertowej im. prof. K. Wiłkomirskiego Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40. Wystąpi Gminna Orkiestra Młodzieżowa oraz jako gość specjalny Jazz Toing Trio.
Tydzień Ofiar Przestępstw. W ramach obchodzonego Tygodnia Ofiar Przestępstw w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2009 roku w godzinach 11.00 - 16.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach przy ulicy Warszawskiej 276 dyżur pełnić będzie Konsultant ds. Przemocy Domowej i Problemów Alkoholizmu pani Wanda Morawska, która udzieli bezpłatnych porad z zakresu uregulowań prawnych oraz wiktymologii ofiary.

13 lutego 2009 r. Nr 182
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:

 • na konserwację kanalizacji deszczowej na terenie gminy Stare Babice;
 • na dostawę kruszywa drogowego łamanego kliniec dolomitowy o frakcji 4 - 31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 0 - 63 mm, na teren Gminy Stare Babice samochodami samowyładowczymi;
 • na sprzątanie ulic oraz konserwację poboczy dróg gminnych na terenie gminy Stare Babice.
  Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Andrzeja Małeckiego (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 19 lutego b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób na terenie strefy rekreacji oraz budynku szkolno - przedszkolnego Borzęcinie Dużym.
  Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje u Michała Costanzo lub Marcina Palczaka (pok. nr 31, nr tel. 022-752-06-76 lub 0-502-279-792 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 16 lutego b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu na wykonywanie operatów szacunkowych /wycen/ wartości nieruchomości na zlecenie Gminy Stare Babice Wpłynęły 2 oferty - wybrano najkorzystniejszą wykonawcy Włodzimierz Sobański Geodeta uprawniony Rzeczoznawca majątkowy z siedzibą Warszawie przy Al. Wilanowskiej 275.
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w lutym odpady będą wywożone w dniach:
ˇ Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 23 lutego,
ˇ Janów, Klaudyn, Kwirynów - 24 lutego,
ˇ Babice Nowe, Stare Babice -25 lutego,
ˇ Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -26 lutego,
ˇ Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 27 lutego.
Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8:30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom
Koncert zespołu ludowego "Mazowszacy z Karolina". Dnia 15 lutego br. o godz.17.00 w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym odbędzie się koncert zespołu ludowego "Mazowszacy z Karolina". Zespół muzyczno - taneczny wykonuje utwory należące do polskiego folkloru z różnych regionów Polski. Serdecznie Państwa zapraszamy!

6 lutego 2009 r. Nr 181
Nabory pracowników. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił nabory na wolne stanowiska pracy: ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Grażyny Siemiątkowskiej (pok. 33, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać do 18 lutego b.r. w Urzędzie Gminy Stare Babice do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 33) bądˇ Sekretarz Gminy (pok. 16) lub przesłać pocztą.


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na budowę ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Jacka Kłopotowskiego lub Pawła Błażejewskiego (pok. nr 21, nr tel. 022-722- 95-36 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 25 lutego b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego Lublin II. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Lublin II, nr rej. WFM 111L rok produkcji 1998, użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Babicach, stanowiącego majątek Gminy Stare Babice. Cena wywoławcza ww. samochodu wynosi 30 200 zł . Samochód można oglądać w siedzibie Ochotniczej Staży Pożarnej w Starych Babicach, ul. Rynek 14 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Konserwatorem sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej (nr tel. 0-500-251-144). Oferty kupna należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem " oferta kupna samochodu Lublin II" do dnia 11 lutego br. do godziny 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 5) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Koncert zespołu ludowego "Mazowszacy z Karolina". Dnia 15 lutego br. o godz.17.00 w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym odbędzie się koncert zespołu ludowego "Mazowszacy z Karolina". Zespół muzyczno-taneczny wykonuje utwory należące do polskiego folkloru z różnych regionów Polski. Żywiołowy taniec i barwne stroje sprawią, że występ będzie niezapomnianym przeżyciem dla widzów. Serdecznie Państwa zapraszamy!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.