Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

27 marca 2009 r. Nr 188
Straż Gminna Gminy Stare Babice. Na prośbę mieszkańców ponownie podajemy do wiadomości informację o Straży Gminnej Gminy Stare Babice. Komendantem Straży jest Tomasz Adamczyk. Czasowo siedziba Straży Gminnej mieści się w budynku Policji w Starych Babicach ul. Warszawska 276. Wszelkie zgłoszenia należy kierować pod numery telefonów: 022 721-02-11, 722-53-92 (faks) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 22.00.
W ciągu trzech miesięcy bieżącego roku Straż interweniowała 337 - pouczała, wydawała mandaty, kilka spraw skierowała do Sądu Grodzkiego.


Z prac Komisji Rady. Dnia 24 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym zapoznano się z harmonogramem realizacji inwestycji wyznaczonych w budżecie gminy na 2009 rok. Następnie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym omówiono projekty uchwał do XXVIII sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. W dniu 26 marca 2009r odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy, podczas której podjęto 10 uchwał. Z podjętymi uchwałami można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP www.bip.stare-babice.waw.pl
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na pielęgnację terenów zieleni na terenie gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Ochrony Środowiska u Piotra Czajkowskiego i Piotra Siemiaka ( pok. 1, nr tel. 022-722-90-06 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 1 kwietnia b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 5) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniu 3 kwietnia b.r. (piątek) w godzinach 10.00 - 14.00 pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą pełnili dyżur
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S. Zająca). Podczas dyżurów pracownicy będą wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych oraz służyć pomocą przy ich wypełnianiu. Pracownicy U.S. będą mogli również przyjmować od mieszkańców wypełnione druki zeznań podatkowych - PIT 36, PIT 37.
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W bieżącym roku gminna uroczystość poświęcona temu wydarzeniu zorganizowana zostanie dnia 19 kwietnia br. Rozpocznie się o godz. 9:30 w Kościele w Starych Babicach uroczystą Mszą Świętą przy asyście Kompanii Reprezentacyjnej WP, a następnie w Domu Parafialnym "Arka" odbędzie się spotkanie patriotyczne uświetnione występem dzieci ze szkoły ze Starych Babic.
Szukamy rodzin osób zamordowanych na Wschodzie. Zapraszamy rodziny osób zamordowanych na Wschodzie na spotkanie 19 kwietnia poświęcone upamiętnieniu ofiar, a także kwestii posadzenia pamiątkowych dębów imiennie związanych z naszymi bohaterami, którzy zginęli na kresach wschodnich Rzeczypospolitej i w Związku Radzieckim. W tej sprawie prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy (pok. 18, tel. 022 722-92-49) lub Redakcją Gazety Babickiej (Marcin Łada: 0604-881-527).

20 marca 2009 r. Nr 187
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w marcu odpady będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 23 marca,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 24 marca,
- Babice Nowe, Stare Babice - 25 marca,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -26 marca,
- Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn -27 marca,
Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8:30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom


Z prac Komisji Rady. Dnia 19 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa na którym omówiono problematykę lokalizacji OSP Stare Babice, w tym dniu Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa zapoznała się realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice i planami w tym zakresie na rok 2009.
Dnia 24 marca o godz.15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w celu zapoznania się z harmonogramem realizacji inwestycji wyznaczonych w budżecie gminy na 2009 rok, o godz.16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXVIII sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. W dniu 26 marca 2009 r o godz.15.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 9 uchwał. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP www.bip.stare-babice.waw.pl
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na udzielenie kredytu dla Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje: w sprawach finansowych - Skarbnik Gminy Irena Sotomska tel. (22) 722 90 07, w sprawach procedury przetargowej - Jacek Kłopotowski, Paweł Błażejewski tel. (22) 722 95 36 lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 27 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę ul. Kutrzeby w Starych Babicach. Wpłynęła 1 oferta - firmy Machpol Andrzej Machulski z siedzibą w Płośnicy, Murawki 23. Cena oferty wynosi 3 700 000,01 zł brutto.
Szukamy rodzin osób zamordowanych na Wschodzie. Z okazji obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w bieżącym roku gminna uroczystość poświęcona temu wydarzeniu zorganizowana zostanie 19 kwietnia br. Rozpocznie się o godz. 9:30 w Kościele w Starych Babicach uroczystą Mszą Świętą przy asyście Kompanii Reprezentacyjnej WP, a następnie w Domu Parafialnym "Arka" odbędzie się akademia i spotkanie patriotyczne.
Ponawiamy prośbę o kontakt telefoniczny skierowaną do rodzin osób zamordowanych na Wschodzie. Spotkanie będzie poświęcone upamiętnieniu ofiar, a także kwestii posadzenia pamiątkowych dębów imiennie związanych z naszymi bohaterami, którzy zginęli na kresach wschodnich Rzeczypospolitej i w Związku Radzieckim.. W tej sprawie prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy (pok. 18, tel. 022 722-92-49) lub Redakcją Gazety Babickiej (Marcin Łada: 0604-881-527).

13 marca 2009 r. Nr 186
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:

  • na świadczenie usług w zakresie utrzymania zieleni przy drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice.
    Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 16 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
  • na usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice.
    Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Ochrony Środowiska (pok. nr 1, nr tel. 022-722-90-06) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 19 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Z prac Komisji Rady. Dnia 12 marca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym omówiono projekt Gminnego programu opieki nad zabytkami.
Dnia 19 marca o godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w celu omówienia problematyki lokalizacji OSP Stare Babice, w tym dniu Komisja Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Bezpieczeństwa zapozna się z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice w roku 2008 i planami w tym zakresie na rok 2009.
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w marcu odpady będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 23 marca,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 24 marca,
- Babice Nowe, Stare Babice - marca,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -26 marca,
- Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn 27 marca,
Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniach 24 marca (wtorek) i 3 kwietnia b.r. (piątek) w godzinach 10.00-14.00 pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany będą pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S. Zająca). Podczas dyżurów pracownicy będą wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych oraz służyć pomocą przy ich wypełnianiu. Pracownicy będą mogli również przyjmować od mieszkańców wypełnione druki zeznań podatkowych - PIT 36,
PIT 37.

6 marca 2009 r. Nr 185
Z prac Komisji Rady. Dnia 4 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zapoznano się z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami oraz z zadaniami realizowanymi w zakresie projektu "Program promocji zdrowia i prewencji chorób krążenia w gminie Stare Babice".


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
  • na świadczenie usług w zakresie utrzymania zieleni przy drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice. Oferty należy składać do dnia 16 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
  • na remont dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Stare Babice. Oferty należy składać do dnia 24 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl.


Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
• na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009. Wpłynęły 2 oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy Spółdzielnia Usług Rolniczych w Starych Babicach, ul. Wieruchowska 1. Najkorzystniejsza sumaryczna cena jednostkowa wyliczona wg wzoru z SIWZ wynosi 125,42 zł brutto.
• na budową ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Wpłynęło 8 ofert - wybrano najkorzystniejszą firmy SAROM Roman Łokuciejewski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wysockiego 20 m 183. Cena oferty wynosi 201 096,67 zł brutto.
Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 5) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W dniu 13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ze względu na zbieżność tego święta z tegorocznymi Świętami Wielkanocnymi, gminne obchody Pamięci Ofiar Katynia zorganizowane zostaną 19 kwietnia br. Tego dnia o godz. 9.30 w Kościele w Starych Babicach odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta przy asyście Kompanii Reprezentacyjnej WP. Następnie odbędzie się spotkanie patriotyczne w Domu Parafialnym "Arka". Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Prosimy o kontakt telefoniczny rodziny osób zamordowanych na Wschodzie. Spotkanie będzie poświęcone również kwestii posadzenia pamiątkowych dębów upamiętniających naszych bohaterów, którzy zginęli w 1940 r. W tej sprawie prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy (pok. 18, tel. 022 722-92-49) lub Redakcją Gazety Babickiej (Marcin Łada: 0 604-881-527).
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.