Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 kwietnia 2009 r. Nr 193
Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Informujemy, że w dniach od 4 do 8 maja br. z terenu gminy odbierane będą odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Podobnie jak w latach ubiegłych, prosimy mieszkańców o wystawianie odpadów przed posesje (rano) przed godz. 9.00.
W roku 2009 odpady wystawiamy w następujących terminach:
- 4 maja - Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów,
- 5 maja - Janów, Klaudyn, Kwirynów,
- 6 maja - Nowe Babice, Stare Babice,
- 7 maja - Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś,
- 8 maja - Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie.


Sesja Rady Gminy. W dniu 30 kwietnia 2009r o godz.14.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 12 uchwał. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP www.bip.stare-babice.waw.pl .
Z prac Komisji Rady. Dnia 28 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zaopiniowano regulamin zasad wynagradzania nauczycieli. Następnie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym omówiono projekty uchwał do XXIX sesji Rady Gminy.
Dnia 5 maja o godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Stare Babice w zakresie działania Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach, w tym działania podejmowane wspólnie ze Strażą Gminną oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej Gminy Stare Babice.
Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych. Podpisano umowę na utrzymanie zieleni przy drogach gminnych na terenie Gminy Stare Babice. Wykonawca - ZAKŁAD URZˇDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI Tadeusz PrzywoĄny z siedzibą w Młodzieszynie z początkiem maja rozpocznie prace związane z koszeniem poboczy i rowów przydrożnych, wycinką drzew, usuwaniem chwastów i trawy z chodników.
Zwierzęta do adopcji na stronie gminnej. Informujemy, że na stronie internetowej Gminy Stare Babice www.stare-babice.waw.pl można obejrzeć zdjęcia zwierząt do adopcji. W przypadku zaginięcia psa lub kota należy o tym poinformować Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 1, tel. 022-722-90-06, email: srodowisko@stare-babice.waw.pl ) lub Straż Gminną Stare Babice ( tel. 022-721-02-11, 722-53-72). Państwa zgłoszenia dotyczące zaginionych zwierząt będą umieszczane na naszej stronie internetowej.
Święto Konstytucji 3 Maja. Wójt Gminy Stare Babice oraz Dyrektor I Gminnego Gimnazjum zapraszają na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w dniu 30 kwietnia br o godzinie 12.00 w Gimnazjum w Koczargach Starych.

24 kwietnia 2009 r. Nr 192
Sesja Rady Gminy.
W dniu 30 kwietnia 2009r o godz.14.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Porządek obrad przewiduje podjęcie 12 uchwał. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP www.bip.stare-babice.waw.pl


Z prac Komisji Rady. Dnia 21 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym zapoznano się z wnioskiem w/s wysokości opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za okres od 1 czerwca 2009r do 31 maja 2010 r oraz z realizacją projektu "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej".
Dnia 28 kwietnia o godz.15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zostanie zaopiniowany regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli, następnie o godz.16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXIX sesji Rady Gminy.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Informujemy, że w dniach od 4 do 8 maja br. z terenu gminy odbierane będą odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Podobnie jak w latach ubiegłych, prosimy mieszkańców o wystawianie odpadów przed posesje.
W roku 2009 odpady wystawiamy w następujących terminach:
- 4 maja - Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów,
- 5 maja - Janów, Klaudyn, Kwirynów,
- 6 maja - Nowe Babice, Stare Babice,
- 7 maja - Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś,
- 8 maja Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na budowę parkingu na działce nr 625 w Borzęcinie Dużym. Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Pawła Błażejewskiego lub Jacka Kłopotowskiego ( pok. 21, nr tel. 022-722-95-36 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 4 maja b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Rondo przy cmentarzu w Starych Babicach. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wyłonił w drodze przetargu wykonawcę na przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach na rondo - firmę TIGNAR Barbara Franciszka Ciesielska z siedzibą w Warszawie. Cena oferty wynosi 688 371,58 zł brutto.
Budowa ul. Kutrzeby z dofinansowaniem ze środków unijnych. Rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Kutrzeby w Starych Babicach. W ramach prac wykonawca - firma Machpol Andrzej Machulski z siedzibą w Płośnicy, wykona nową nawierzchnię, odwodnienie oraz jednostronny chodnik na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Małego Księcia. Utrudnienia z przejazdem potrwają do końca września br.
Złożony przez Gminę Stare Babice wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie budowy drogi znalazł się na liście rankingowej projektów planowanych do dofinansowania ze środków unijnych. Przyznano Gminie dotacje w wysokości 1 406 718 zł.

17 kwietnia 2009 r. Nr 191
"Jedno okienko" - ułatwienia w rejestracji działalności gospodarczej. W związku z nowymi przepisami dotyczącymi rejestrowania działalności gospodarczej Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zaprasza podatników rozpoczynających działalność gospodarczą na spotkanie związane z rządowym programem "Jedno okienko", które odbędzie sie dnia 24 kwietnia br. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 pokój nr 408. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 20, tel. 022-722-91-99).


Z prac Komisji Rady. Dnia 15 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej na którym poszczególni członkowie Komisji prezentowali proponowane zmiany w Statucie Gminy Stare Babice.
Dnia 16 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej na którym zapoznano się z zadaniami realizowanymi w 2008 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dnia 21 kwietnia o godz.16.00 w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym "Eko-Babice" odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w celu zapoznania się z wnioskiem w/s wysokości opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za okres od 1 czerwca 2009 r. do 31 maja 2010 r. ( Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne złożyło wniosek o przedłużenie na okres jednego roku obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków). Drugim tematem posiedzenia będzie: zapoznanie się z realizacją projektu "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej".
Sesja Rady Gminy. W dniu 30 kwietnia 2009r o godz.14.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Porządek obrad przewiduje podjęcie 10 uchwał. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP www.bip.stare-babice.waw.pl.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Informujemy, że w dniach od 4 do 8 maja br. z terenu gminy odbierane będą odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Podobnie jak w latach ubiegłych, prosimy mieszkańców o wystawianie odpadów przed posesje.
W roku 2009 odpady wystawiamy w następujących terminach:
- 4 maja - Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów,
- 5 maja - Janów, Klaudyn, Kwirynów,
- 6 maja - Nowe Babice, Stare Babice,
- 7 maja - Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś,
- 8 maja Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie.
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W bieżącym roku gminna uroczystość poświęcona temu wydarzeniu zorganizowana zostanie dnia 19 kwietnia br. Rozpocznie się o godz. 9.30 w Kościele w Starych Babicach uroczystą Mszą Świętą przy asyście Kompanii Reprezentacyjnej WP, a następnie w Domu Parafialnym "Arka" odbędzie się spotkanie patriotyczne uświetnione występem dzieci ze szkoły ze Starych Babic. Serdecznie zapraszamy!
Dzień Ziemi. Szkoła Podstawowa w Starych Babicach w tym roku dnia 19 kwietnia w godzinach 14.00-18.00 organizuje Festyn Ekologiczny "Z energią chrońmy klimat". W programie przewidziano wiele atrakcji m.in.: pokaz multimedialny prowadzony przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, pokazy masażu i naświetlania lampą Bioptron do światłoteriapii, stoiska ze zdrową żywnością, konkursy i zabawy ze Strażą Pożarną. W zamian za makulaturę będzie można otrzymać roślinkę. Serdecznie zapraszamy!

9 kwietnia 2009 r. Nr 190
Program Ochrony Kasztanowców. Zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice do wzięcia udziału w Programie Ochrony Kasztanowców. Program polega na leczeniu drzew - kasztanowców zaatakowanych przez szkodnika - szrotówka kasztanowiaczka. Leczenie kasztanowców jest dla mieszkańców bezpłatne, a sfinansowane zostanie z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chętnych do leczenia swoich drzew prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Starych Babicach (tel. 0-22 722 90 06 lub e-mail:srodowisko@babice-stare.waw.pl) do dnia 20 kwietnia br.


Z prac Komisji Rady. Dnia 16 kwietnia br. o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w 2008 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na pielęgnację terenów zieleni na terenie gminy Stare Babice. Wpłynęło 7 ważnych ofert - wybrano najkorzystniejszą Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,EKO-BABICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach, ul. Kutrzeby 36. Cena oferty wynosi 44 800,00 zł brutto.
Rondo przy cmentarzu w Starych Babicach. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie otworzył oferty przetargowe na przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach na rondo. Wpłynęło 5 ofert - trwa ich weryfikacja.
"Jedno okienko" - ułatwienia w rejestracji działalności gospodarczej. Od 31 marca br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej. Powstał rządowy program "Jedno okienko", który ma być ułatwieniem dla przedsiębiorców - zgłaszając działalność składają oni tylko jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Po jego złożeniu to Urząd Gminy przyjmuje na siebie obowiązek wysłania w ciągu 3 dni kopię dokumentów do GUS-u, ZUS-u i US. Każdy, kto chce złożyć założyć własną działalność gospodarczą, powinien złożyć taki wniosek w Referacie Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 20, tel. 022-722-91-99), wzór wniosku dostępny jest na stronie www.crd.gov.pl.
Dzień Ziemi. Szkoła Podstawowa w Starych Babicach w tym roku dnia 19 kwietnia w godzinach 14.00-18.00 organizuje Festyn Ekologiczny "Z energią chrońmy klimat". W programie przewidziano wiele atrakcji m.in.: pokaz multimedialny prowadzony przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, pokazy masażu i naświetlania lampą Bioptron do światłoteriapii, stoiska ze zdrową żywnością, konkursy i zabawy ze Strażą Pożarną. W zamian za makulaturę będzie można otrzymać roślinkę. Serdecznie zapraszamy!

Ciepłych, pełnych radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności życzy

Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek


3 kwietnia 2009 r. Nr 189
Program Ochrony Kasztanowców. Zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice do wzięcia udziału w Programie Ochrony Kasztanowców. Program polega na leczeniu drzew - kasztanowców zaatakowanych przez szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. Leczenie kasztanowców jest dla mieszkańców bezpłatne, a sfinansowane zostanie z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chętnych do leczenia swoich drzew prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Starych Babicach (tel. 0-22 722 90 06 lub e-mail:srodowisko@babice-stare.waw.pl) do dnia 20 kwietnia br.


Rondo przy cmentarzu w Starych Babicach. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach na rondo. W otwarciu ofert - dnia 7 kwietnia br. - będzie uczestniczył inspektor Urzędu Gminy Stare Babice. Szczegóły podamy po świętach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
  • na usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice. Wpłynęło 9 ważnych ofert - wybrano najkorzystniejszą firmy SINTAC - POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Krajowej 86,
  • na utrzymanie zieleni przy drogach gminnych na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęły 4 ważne oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy ZAKŁAD URZˇDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI Tadeusz Przywoˇny z siedzibą w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 61.
  • na zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr ew. 255 (Zielonki Wieś) położonej w gminie Stare Babice. Wpłynęło 8 ważnych ofert - wybrano najkorzystniejszą - konsorcjum firm MKL-BUD, Michał Lulis z siedzibą w Warszawie, ul. Pancera 17/16 oraz MPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rostafińskich 1. Cena oferty wynosi 136 640,00 zł brutto.

Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 2 kwietnia b.r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008. Wszystkie Komisje wydały pozytywne opinie o jego realizacji.
Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 5) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
"Dzień otwarty" w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany zaprasza podatników na ogólnopolski "Dzień otwarty" w urzędach skarbowych, który odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. ( sobota) w godzinach 9.00 - 13.00. Pracownicy US będą przyjmować i wydawać druki, udzielać informacji oraz przyjmować opłaty i zeznania podatkowe.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.