Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

19 czerwca 2009 r. Nr 200
Sesja Rady Gminy. Dnia 25 czerwca odbyło się XXXI sesja Rady Gminy. Podjęto 8 uchwał, z którymi będzie można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


Z prac Komisji Rady. Dnia 23 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym członkowie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice. Następnie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym omówiono projekty uchwał do XXXI sesji Rady Gminy.
Dnia 24 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym członkowie zaopiniowali sprawozdania z realizacji ustaleń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 roku oraz zapoznali się z wynikami przedsiębiorstwa EKO-BABICE za 2008 r.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej: ul. Osiedlowa we wsi Stare Babice (na odc. od ul. Sienkiewicza do przepustu), ul. Kręta we wsi Zielonki Parcele (na odc. od ul. Warszawskiej oraz na odc. od ul. Piaskowej do końca nawierzchni z kruszywa dolomitowego), ul. Fortowa we wsi Blizne Łaszczyńskiego (na odc. od ul. Hubala - Dobrzańskiego do końca "skweru"), inne drogi gminne zgłoszone w trakcie realizacji zadania, na których wystąpi konieczność wzmocnienia nawierzchni masą mineralno-asfaltową z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie przekroczy kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Andrzeja Małeckiego (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 15 lipca b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
V LETNI FESTIWAL "W KRAINIE CHOPINA". Już po raz piąty piękne okolice Kampinoskiego Parku Narodowego i miejsce urodzenia Fryderyka Chopina staną się miejscem spotkań artystycznych. W zabytkowych kościołach, dworach, salach koncertowych miejscowości położonych między Warszawą a Sochaczewem przez całe lato będą odbywać się koncerty z udziałem najwybitniejszych solistów i zespołów, organizowane będą wystawy i warsztaty artystyczne.
Dnia 28 czerwca br. w niedzielę o godz. 17.30 w kościele p.w. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym odbędzie koncert kameralny, na którym wystąpią Magdalena Bojanowicz - wiolonczela oraz Maciej Frąckiewicz - akordeon, w programie: J. S. Bach, M. de Falla, A. Chaczaturian. Serdecznie zapraszamy!

19 czerwca 2009 r. Nr 199
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w czerwcu odpady będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 22 czerwca,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 23 czerwca,
- Babice Nowe, Stare Babice - 24 czerwca,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 25 czerwca,
- Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 26 czerwca.
Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8:30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom


Z prac Komisji Rady. Dnia 23 czerwca br. w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędą się następujące posiedzenia komisji:
  • godz. 15.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym członkowie zaopiniują projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice;
  • godz. 16.00 - wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym członkowie omówią projekty uchwał do XXXI sesji Rady Gminy;
  • godz. 17.00 - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym członkowie zaopiniują sprawozdania z realizacji ustaleń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Babice do 2020 roku oraz zapoznają się z wynikami przedsiębiorstwa EKO-BABICE za 2008 r.

Sesja Rady Gminy. Dnia 25 czerwca o godz. 15.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 9 uchwał. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
  • na wykonanie modernizacji stołówki szkolnej w Starych Babicach.
    Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Pawła Błażejewskiego lub Marka Włoczewskiego (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 1 lipca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
  • na budowę linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego ul. Paderewskiego dz.nr.ew. 963/6, ul. Stefaniego dz. nr. 963/7, 1074, 675/3, ul. Straussa dz. nr. 675/10, 1152 w Klaudynie, Gm. Stare Babice.
    Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Piotra Kucieja (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 8 lipca b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

XII Kampinoski Rajd Rowerowy w sobotę 20 czerwca b.r. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Wójt Gminy zaprasza cyklistów na XII Kampinoski Rajd Rowerowy Lipków 2009, który przebiegać będzie trasami Kampinoskiego Szlaku Rowerowego. Zbiórka chętnych z naszej gminy na parkingu przed Urzędem Gminy Stare Babice o godz. 9.00 oraz na parkingu przed szkołą w Borzęcinie Dużym o godz. 9.50. Zakończenie Rajdu na Polanie w Lipkowie o godz. 13.00, przewidywane są konkursy z nagrodami i posiłek. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców! Prosimy ubiegłorocznych uczestników rajdu o zabranie odblaskowych kamizelek.

5 czerwca 2009 r. Nr 198
Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Dnia 7 czerwca br. (niedziela) zostaną przeprowadzone wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Na terenie gminy jest 8 obwodów głosowania -  siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się: w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 14; w Szkole w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 (trzy obwody); w Klubie Sportowym „Naprzód” Zielonki, ul. Białej Góry 4; w Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12; oraz w Szkole w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 (dwa obwody). Przypominamy wyborcom o  konieczności  okazania Komisji Wyborczej dokumentu ze zdjęciem.
Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 8.00-22.00.


Z prac Komisji Rady. Dnia 3 czerwca br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie  Komisji  Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym członkowie ocenili stopień utrzymania i  wykorzystania placów zabaw i ścieżki edukacyjnej na terenie gminy oraz stan  utrzymania porządku cmentarza wojennego.
Wieloletni Plan Inwestycyjny. W związku z przystąpieniem do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice (WPI) na lata 2010-2014 na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl został umieszczony formularz wniosku inwestycyjnego (Formularz B). Zainteresowanych prosimy o przekazanie propozycji zadań inwestycyjnych do WPI poprzez ich wypełnienie i przesłanie formularza na adres e-mail: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl lub złożenie w Kancelarii Urzędu Gminy do dnia 31 sierpnia 2009 r.
Nabory pracowników.  Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracy Strażnik Straży Gminnej. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u Komendanta Straży Gminnej Tomasza Adamczyka  (nr tel. 022-721-02-11, 022-722-53-92 ) lub na stronie internetowej  www.bip.babice-stare.waw.pl.  Oferty należy składać do 16 czerwca b.r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) lub przesłać pocztą.

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. - Wyprawka szkolna. Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76. poz. 642) uruchomiono rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. – Wyprawka szkolna. Program skierowany jest do uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie oraz do uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,  długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych , alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2009/2010 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów). Następnie dokonują zakupu podręczników, przedstawiają dyrektorowi szkoły do dnia 15 września 2009 r. dowód zakupu podręczników. O szczegóły proszę dowiadywać się w gminnych szkołach.
Otwieramy Klub Seniora. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  serdecznie zaprasza Seniorów z Gminy Stare Babice na spotkanie w dniu 6 czerwca br. (sobota) o godz. 15.00 w salce katechetycznej, mieszczącej się za kościołem WNMP w Starych Babicach.  Od czerwca br. chcemy stworzyć działający przy naszym Ośrodku Klub Seniora. Istnienie Klubu będzie miało na celu uatrakcyjnienie spędzenia wolnego czasu przez osoby starsze.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.