Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
17 lipca 2009 r. Nr 202
Ranking Samorządów 2009 - Najlepsza Gmina Wiejska. Już po raz dziewiąty znaleĽliśmy się w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" zajmując 1 miejsce na Mazowszu i wysoką 7 pozycję ( w zeszłym roku zajęliśmy 28 miejsce) wśród 100 wyróżnionych gmin z całej Polski. Zasady oceniania samorządów były takie same jak w zeszłym roku w dwóch etapach: w pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2005-2008 i jednocześnie najwięcej inwestowały, w drugim analizowano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych i wartość pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jak co roku uhonorowano samorządy, które najbardziej dbają o podniesienie jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
  • na budowę przedszkola w Blizne Jasińskiego gmina Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Pawła Błażejewskiego lub Iwony Miki (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl.
    Oferty należy składać do dnia 24 lipca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
  • na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Zielonki Parcele, stanowiącej działkę nr ew. 201 o pow. 0,9200 ha, (nieruchomość obciążona jest prawem użyczenia do dnia 31.12.2009 r.), cena wywoławcza - 7 808 000,00 PLN oraz na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego stanowiącej dz. Nr 211/7 i 16/5 o łącznej powierzchni 0,2213 ha, cena wywoławcza - 1 439 600,00 PLN. Przetarg odbędzie się dnia 16 września br. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informacje w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.

Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w czerwcu odpady będą wywożone w dniach:
• Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 27 lipca,
• Janów, Klaudyn, Kwirynów - 28 lipca,
• Babice Nowe, Stare Babice - 29 lipca,
• Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 30 lipca,
• Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 31 lipca.
Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8:30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.
Projekt "Moja przyszłość w moich rękach". Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach w 2009 r. kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego. Celem ogólnym projektu: "Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice" jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów w wieku od 15 do 25 lat, nie objętych działaniami OHP.

3 lipca 2009 r. Nr 201
Utworzenie Miejsc Pamięci Narodowej w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym.
Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Budowy Obelisku z tablicą upamiętniającą Obrońców Ziemi Babickiej w Starych Babicach, który poświęcony będzie pamięci Żołnierzy Oddziałów Wojska Polskiego, którzy zginęli w rejonie Babic we wrześniu 1939 r. i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich działających w rejonie Babic.
Odbyło się również pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Utworzenia Miejsca Pamięci Narodowej w Borzęcinie Dużym, które poświęcone będzie ofiarom II Wojny Światowej z terenu Borzęcina i okolic: ludności cywilnej pomordowanej w sierpniu 1944 r., żołnierzom Wojska Polskiego poległym we wrześniu 1939 r., bezimiennym ofiarom wśród których jest ludność cywilna z Powstania Warszawskiego.


Skwer na Placu Kwirynowskim. Z dniem 6 lipca br. zostaje oddany do użytkowania skwer na Placu Kwirynowskim w Kwirynowie z miejscem zabaw dla małych dzieci. Prosimy mieszkańców o nie wprowadzanie psów na teren skweru.
Ogłoszenie przetargu na wykonaniu konserwacji rowów melioracyjnych. Gminna Spółka Wodna "BABICE" ogłosiła przetarg na wykonaniu konserwacji rowów melioracyjnych, położonych na terenie Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Gminnej Spółce Wodnej mieszczącej się w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. nr 22, nr tel. 022-752-82-71) u Zdzisławy Baltyn lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 8 lipca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu ul. Krzyżanowskiego w Klaudynie. Wpłynęło 2 ważne oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy Abart Agnieszka Bartonowicz z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Książenice, przy Al. Jabłoniowej 2i. Cena oferty wynosi 147 500 zł netto plus podatek VAT 22 % tj. brutto 179 950 zł.
Unieważnienie przetargów gminnych. Unieważniono przetargi nieograniczone:
  • na dostawę ciągnika kompaktowego oraz sprzętu do pielęgnacji boisk o nawierzchni naturalnej i o nawierzchni sztucznej dla Gminy Stare Babice - ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  • na wykonanie modernizacji stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach - ponieważ ceny wszystkich złożonych oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Klub Seniora. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza Seniorów Gminy Stare Babice na kolejne (trzecie) spotkanie w dniu 4 lipca 2009r. (sobota) o godz. 16.00 w salce katechetycznej, mieszczącej się za kościołem WNMP w Starych Babicach. Istnienie Klubu ma na celu uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu przez osoby starsze poprzez wspólne śpiewanie, rozmowy, recytowanie wierszy, wspólne wyjazdy. Dla chętnych Seniorów chcemy zorganizować kurs komputerowy.
V LETNIEGO FESTIWALU "W KRAINIE CHOPINA". Dnia 5 lipca br. w niedzielę odbędą się koncerty kameralne:
- o godz. 11.00 w kościele p.w. Narodzenia NMP w Młodzieszynie odbędzie koncert, na którym wystąpią Anna Kaczmarek - skrzypce, Alicja Stupnicka - skrzypce, Wojciech Walczak - altówka, Filip Rzytka - wiolonczela. W programie: J. Haydn Kwartet G-dur op. 77 nr 1, Benjamin Britten Simple Symphony;
- o godz. 20.00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach odbędzie koncert, na którym wystąpią Romuald Gołębiowski - klarnet, Jan Bokszczanin - organy.
Serdecznie zapraszamy!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.