Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

28 sierpnia 2009 r. Nr 205
Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennym. Informujemy, że trwa wykładanie do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe - południowa strona ulicy Warszawskiej.
Rysunek projektu planu miejscowego wyłożony będzie do 10 września 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pokój nr 3, w dniach od pon. do pt. w godz. od 8.00 do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2009 roku (wtorek) w Klubie Sportowym "Naprzód Zielonki", ul. Białej Góry 4, 05-082 Stare Babice o godz. 17.00.


Bezpłatne badania mammograficzne dnia 29 sierpnia b.r. będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat .
Panie nie mieszczące się w tym przedziale wiekowym mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 60 zł.
Mammobus ustawiony będzie przy Ośrodku Zdrowiu w Starych Babicach ul. Rynek 21. Należy zarejestrować się pod podanymi numerami tel. 085 676-03-32, 085 676-73-22. Rejestrując się należy podać NUMER PESEL
Sesja Rady Gminy. Dnia 27 sierpnia odbyła się XXXII sesja Rady Gminy, na której podjęto 12 uchwał. Z podjętymi uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Dnia 1 września 2009r o godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w celu zaopiniowania lokalizacji strażnicy dla OSP Stare Babice oraz omówienia bieżących remontów dróg i rozbudowy oświetlenia.
Fotoradar - w miejscowości Koczargi Nowe w pasie drogowym przy ul. Szkolnej powstaje konstrukcja pod fotoradar w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia bezpieczeństwa pieszych.
Trwają prace remontowe cmentarza wojennego, zakres prac remontowych obejmuje:
- czyszczenie pomników z piaskowca wraz z ich zabezpieczeniem
- czyszczenie bramy wejściowej - części murowanej wraz z jej zabezpieczeniem i malowaniem
- odnowienie wszystkich krzyży i krawężników przy mogiłach wraz z ich zabezpieczeniem i malowaniem
- postawienie tablicy z wykazem 15 osób pochowanych na cmentarzu figurujących na liście Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25.09.1995, a nie figurujących na cmentarzu
- zagospodarowania cmentarza w zieleń
Zakres prac remontowych został uzgodniony z Konserwatorem Zabytków (zgodnie z zaleceniami z dnia 26.05.2009r.).
Zakończenie prace konserwacji cmentarza wojennego Gmina przewiduje we września b.r.

21 sierpnia 2009 r. Nr 204
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w sierpniu odpady będą wywożone w dniach:
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 25 sierpnia,
- Babice Nowe, Stare Babice - 26 sierpnia,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 27 sierpnia,
- Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 28 sierpnia.
Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Sesja Rady Gminy. Dnia 27 sierpnia o godz.15.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Starych Babic, odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 14 uchwał.
Z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej BIP - www.bip.stare-babice.waw.pl
Z prac Komisji Rady. Dnia 25 sierpnia o godz.16.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Starych Babic odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał do XXXII sesji Rady Gminy.
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na budowę : drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki . Zainteresowani przetargami mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Pawła Błażejewskiego lub Jacka Kłopotowskiego ( pok. 21, nr tel. 022-722-95-36 ) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl.
Oferty należy składać do dnia 11.09.2009r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 . Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.09.2009r. o godz. 12.05 w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Starych Babic.
Zgłoszenie o zakończeniu robót modernizacji dachu w Szkole podstawowej im Henryka Sienkiewicza i przedszkolu, w Starych Babicach ul. Polna 40. Rozpoczęto procedury odbiorowe.
Nabór na pracownika rozstrzygnięty. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko d/s programów rozwoju w Referacie Rozwoju Gminy Stare Babice została zatrudniona Pani Beata Tuzimek zamieszkała w Łomiankach.
Zapraszamy serdecznie na najbliższe koncerty w ramach V Letniego Festiwalu Muzycznego "W krainie Chopina". Niedziela 30 sierpnia godz. 20.00 . Galeria "WYSOKIE NAPIĘCIE" ul. Kutrzeby 15 Stare Babice. wystąpi: Chopin Guitar Quartet
GMINNA WYCIECZKA ROWEROWA
Zapraszamy na Gminną Wycieczkę Rowerową szlakami Kampinoskiego Parku Narodowego w dniu 5 września 2009r. (sobota) . Zbiórka uczestników o godz. 9.00 na parkingu przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Trasa wycieczki dostępna na plakatach i stronie internetowej gminy (www.stare-babice.waw.pl). Prosimy uczestników wcześniejszych rajdów o zabranie kamizelek odblaskowych. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

7 sierpnia 2009 r. Nr 203
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w sierpniu odpady będą wywożone w dniach:
ˇ Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 24 sierpnia,
ˇ Janów, Klaudyn, Kwirynów - 25 sierpnia,
ˇ Babice Nowe, Stare Babice - 26 sierpnia,
ˇ Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 27 sierpnia,
ˇ Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 28 sierpnia.
Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8:30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na budowę linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego ul. Paderewskiego dz. nr ew. 963/6, ul. Stefaniego dz. nr 963/7, 1074, 675/3, ul. Straussa dz. nr 675/10, 1152 w Klaudynie, Gm. Stare Babice. Wpłynęło 5 ważnych ofert - wybrano najkorzystniejszą firmy BUDWEX Mieczysław Wasilewski z siedzibą w Truskawiu, ul. 3 Maja 89. Cena oferty wynosi 40 006,59 zł brutto.
Zawiadomienie w sprawie ul. Kościuszki i dróg do niej przyległych w Bliznem Jasińskiego. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie:
budowa ulicy Kościuszki w Blizne Jasińskiego i w Blizne Łaszczyńskiego, na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Granicznej, w tym budowa jezdni i chodników, w granicach działek: 138/11,138/6, 138/10,,138/9, 137/4, 212/1, 199/3, 202/8, 204/2, 223/5, 205/4, 238/2, 237/2, 255/10, 255/12, 213/2, 215/7, 216/2, 218/2, 221/2, 222/2, 233/2, 243/2 ( ul. Kościuszki) ,81/4 (ul. Chopina), 96/4, 96/2, 146 (ul. Moniuszki),117/13, 117/10,157/8 (ul. Sienkiewicza), 127 (ul. Kopernika), 80/4, 137/5, 196/3, 79/4, 168/3, (ul. Skargi), 210/7 (ul. Okrzei) w Blizne Jasińskiego, 19/4, 9/4 (ul. Graniczna), 9/6 (ul. Łaszczyńskiego) w Blizne Łaszczyńskiego.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 , pokój nr 219 (nr tel. 022-733- 72- 27) w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek od 9.00 - 17.00, pozostałe dni od 8.00- 16.00). Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.
V LETNI FESTIWAL"W KRAINIE CHOPINA". Dnia 9 sierpnia br. w niedzielę o godz. 20.00 w Pałacu Lasotów przy ul. Warszawskiej 289 w Zielonkach odbędzie koncert kameralny, na którym wystąpią Michalina Jaxa - Larecka - flet i Zuzanna Sawicka - harfa. Serdecznie zapraszamy!
XIII Wielki Festyn Babicki 2009. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na XIII Wielki Festyn Babicki 2009, który odbędzie się dnia 15 sierpnia br.w godz. 13.30 -21.00 W programie przewidzianych jest szereg atrakcji: na scenie wystąpią: chóry "Sami Swoi" z Borzęcina i "Babiczanie" z Babic, wykonawcy coverowi z repertuarem Elvis`a Presley`a, Roberto Zuckaro, The Beatles oraz gwiazda festynu brytyjski zespół Van Downham, który wykona utwory m. in. zespołu Smoke`s. Podczas festynu odbędzie się szereg imprez sportowych m.in. turniej siatki plażowej, zawody wędkarskie oraz wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym: wesołe miasteczko, gry i zabawy, konkursy z nagrodami i inne. Imprezę poprowadzi Andrzej Frajndt.
Dnia 16 sierpnia w godz. 10.00 - 16.00 odbędą się coroczne Zawody Jeˇdzieckie w Skokach przez Przeszkody - Grand Prix Zielonki 2009.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na polanę dwóch stawów w Zielonkach!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.