Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

 25 września 2009 r. Nr 209
Z prac Komisji Rady. Dnia 21 września odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym przedstawiono informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r w tym oceną realizacji inwestycji gminnych w I półroczu. Dnia 22 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXXIII sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy. Dnia 24 września 2009r odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy, na której podjęto 4 uchwały. Z podjętymi uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Zawiadomienie w sprawie przebudowy ulicy Pohulanki. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie:
drogi gminnej - przebudowie ulicy Pohulanki na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. Zielonej wraz z infrastrukturą techniczną i budową kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 285, 284, 252, 133, 119 w Starych Babicach, 228/5, 481, 10/2,415, 121/2, 1/7 w Kwirynowie, 138, 73/7, 72, 10/3 w Janowie..
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 , pokój nr 219 (nr tel. 022-733- 72- 27) w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek od 9.00 - 17.00, pozostałe dni od 8.00- 16.00). Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.
Nabór pracownika. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił nabór na samodzielne stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u Sekretarz Gminy Wiesławy Wojtachnio (pok. 16, nr tel. 022-722-94-51) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać do 6 paĽdziernika b.r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) lub przesłać pocztą.
Konkurs fotograficzny "FESTYN 2009". Informujemy, że na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl trwa konkurs fotograficzny "FESTYN 2009" - Nagroda Publiczności Internetowej. Każdy może ocenić maksymalnie trzy wybrane zdjęcia, głosowanie trwa do 4 paĽdziernika, a rozstrzygnięcie nastąpi 5 paĽdziernika. Zapraszamy do zabawy!
Spotkanie Klubu Seniora. Przypominamy o kolejnym spotkaniu w Klubie Seniora, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach w dniu 26 września br.(sobota) o godz. 16.00 w salce katechetycznej, mieszczącej się za Kościołem WNMP w Starych Babicach. Gościem będzie płk Antoni Tomczyk - autor książek historycznych o Kresach Wschodnich. Serdecznie zapraszamy!
Uroczystość patriotyczna i odsłonięcie pomnika w Starych Babicach. Wójt Gminy Krzysztof Turek i Prezes Zarządu Rejonowego Związku Kombatantów RP i Byłych WięĽniów Politycznych zapraszają na uroczystość religijno-patriotyczną upamiętniającą wydarzenia 1939 r. oraz odsłonięcie pomnika Obrońców Ziemi Babickiej w dniu 27 września br. (niedziela).Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.20 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz na Cmentarz Wojenny. Po apelu poległych oraz złożeniu wieńców i wiązanek nastąpi przemarsz do pomnika Obrońców Ziemi Babickiej (przy rondzie na ulicy Warszawskiej), gdzie nastąpi uroczyste jego odsłonięcie. Serdecznie zapraszamy!

17 września 2009 r. Nr 208
Wójt Gminy zaprasza na bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży. W ramach z realizacją projektu "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" od 21 września br. (poniedziałek) rozpoczną się bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży. Badana będą odbywać się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy, Rodzice w razie pytań proszeni są o kontakt z kierownikiem projektu Marcinem Palczakiem (tel. kom. 0-502-279-792 lub 022 752-06-76, e-mail - mpalczak@stare-babice.waw.pl). Jednocześnie informujemy, ze opis metodyki badania oraz wzór oświadczenia niezbędnego do udziału w badaniach znajdują się na stronie internetowej www.norwaygrants-starebabice.pl.


Z prac Komisji Rady. W związku ze szkoleniem Dyrektorów Szkół w dniu 17 września nie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, posiedzenie odbędzie się w dniu 23 września, tematy i miejsce nie ulegają zmianie.
Dnia 21 września o godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na którym zostanie przedstawiona informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r w tym ocena realizacji inwestycji gminnych w I półroczu.
Dnia 22 września o godz.16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXXIII sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 24 września 2009 r o godz.15.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy, porządek obrad przewiduje podjęcie 4 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że we wrześniu odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 21 września,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 22 września,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 23 września,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 24 września,
 • Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 25 września.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Uroczystość patriotyczna i odsłonięcie pomnika w Starych Babicach. Wójt Gminy Krzysztof Turek i Prezes Zarządu Rejonowego Związku Kombatantów RP i Byłych WięĄniów Politycznych zapraszają na uroczystość religijno-patriotyczną upamiętniającą wydarzenia 1939 r. oraz odsłonięcie pomnika Obrońców Ziemi Babickiej w dniu 27 września br. (niedziela).Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.20 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz na Cmentarz Wojenny. Po apelu poległych oraz złożeniu wieńców i wiązanek nastąpi przemarsz do pomnika Obrońców Ziemi Babickiej (przy ulicy Warszawskiej i Ogrodowej), gdzie nastąpi uroczyste jego odsłonięcie. Serdecznie zapraszamy!
V LETNI FESTIWAL "W KRAINIE CHOPINA". Dnia 20 września br. w niedzielę o godz. 20.00 w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, ul. Tetmajera 38 odbędzie się uroczyste zakończenie Festiwalu. Na koncercie galowym wystąpią: Ryszard Borowski - dyrygent, Big Band Akwarium, Orkiestra Smyczkowa Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina", w programie:
Fryderyk Chopin - Preludia. Serdecznie zapraszamy!

11 września 2009 r. Nr 207
Z prac Komisji Rady. Dnia 17 września o godz.16.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Dużym odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zostanie podsumowany rok szkolny 2008/2009 oraz zostaną przedstawione wyników sprawdzianów w klasach VI szkół podstawowych, egzaminów w klasach III gimnazjum oraz podsumowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. Komisja dokona również oceny organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, ilość kół zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych, kulturalnych i sportowych ( również tych organizowanych przez stowarzyszenia).


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Prusa obręb Blizne Jasińskiego oraz obręb Latchorzew w gm. Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Piotra Kucieja (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 29 września b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej obręb Mariew, obręb Stanisławów, obręb Borzęcin Duży w gm. Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Piotra Kucieja (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 30 września b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na rozbiórkę budynku ośrodka zdrowia w Starych Babicach ul. Rynek 21 dz. ew. nr 641/1 oraz przyłączy do tego budynku: elektrycznego, gazowego, wodociągowego, kanalizacyjnego i telefonicznego. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Sławomira Jaczewskiego (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 30 września b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 618/9 przy ul. Warszawskiej w Borzęcinie Dużym gm. Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Marcina Klimka (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 30 września b.r. do godz. 11.20 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Wójt Gminy zaprasza na bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży. W związku z realizacją projektu "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" od 21 września br. (poniedziałek) rozpoczną się bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży. Badana będą odbywać się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy, Rodzice w razie pytań proszeni są o kontakt z kierownikiem projektu Marcinem Palczakiem (tel. kom. 0-502-279-792 lub 022 752-06-76, e-mail - mpalczak@stare-babice.waw.pl). Jednocześnie informujemy, ze opis metodyki badania oraz wzór oświadczenia niezbędnego do udziału w badaniach znajdują się na stronie internetowej www.norwaygrants-starebabice.pl.
V LETNI FESTIWAL "W KRAINIE CHOPINA". Dnia 13 września br. w niedzielę o godz. 19.00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach odbędzie koncert kameralny, na którym wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej. Serdecznie zapraszamy!
Konkurs fotograficzny "FESTYN 2009". Informujemy, że na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl trwa konkurs fotograficzny "FESTYN 2009" - Nagroda Publiczności Internetowej. Każdy może ocenić wybrane zdjęcia, głosowanie trwa do 4 paˇdziernika, a rozstrzygnięcie nastąpi 5 paˇdziernika. Zapraszamy do zabawy!

4 września 2009 r. Nr 206
Z prac Komisji Rady. Dnia 1 września odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa na którym omówiono bieżące remonty dróg oraz rozbudowę oświetlenia ponadto komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała lokalizację strażnicy dla OSP Stare Babice przy ul. Wieruchowskiej.


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • przetarg na budowę boiska treningowego do piłki nożnej. W dniu 3 września 2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy dla realizacji zadania "Budowa boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Zielonki Parcela w gminie Stare Babice" realizowanego w ramach projektu: "Budowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Zielonkach szansą skutecznego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych otoczenia Kampinoskiego Parku Narodowego w Gminie Stare Babice". Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice w terminie do dn. 23.09.2009 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.09.2008 r. o godzinie 12.05 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 21 po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania faksem, lub pobrać ze strony internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
 • przetarg nieograniczony w trybie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na "Dostawę nowego fabrycznie, lekkiego samochodu ratownictwa technicznego na podwoziu z napędem 4x2 dla OSP w Borzęcinie Dużym".
  Termin realizacji zamówienia ustala się do 10.12.2009 r. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice w terminie do dnia 14.09.2009 r. do godziny 11.00. O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni w postaci pisma, dodatkowo ogłoszenie o wyborze zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone na stronie internetowej Gminy. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany do zawarcia umowy. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać bezpłatnie specyfikację istotnych warunków zamówienia w siedzibie Zamawiającej w pokoju nr 2, lub pobrać ze strony internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
 • przetarg nieograniczony w trybie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na "Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Rocha Kowalskiego w Lipkowie Gm. Stare Babice". Termin realizacji zamówienia ustala się do 30.11.2009 r. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice w terminie do dnia 25.09.2009 r. do godziny 11.00.Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w dniu 25.09.2009 r. o godzinie 1105 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni w postaci pisma, dodatkowo ogłoszenie o wyborze zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone na stronie internetowej Gminy. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany do zawarcia umowy.

Budowa przedszkola w miejscowości Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1. W dniu 4 września 2009 r. została podpisana umowa na budowę przedszkola gminnego w miejscowości Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ZAMBET" S.A. z siedzibą w Pułtusku (06-100) przy Al. Wojska Polskiego 52 A. Przedszkole o powierzchni całkowitej 2346,8 m2 będzie 6-cio oddziałowe i przyjmie 150 dzieci z terenu Gminy. Planowany termin otwarcia 1 września 2010 r.
W dniu 1 września 2009 r. zostały zakończone prace polegające na zagospodarowaniu działki nr ew. 255 we wsi Zielonki Wieś. W ramach zadania działka została zagospodarowana zielenią, wykonano ogrodzenie terenu, ścieżki żwirowe oraz zamontowano obiekty małej architektury, stół do ping ponga mocowany do podłoża, piłkarzyki, stolik rekreacyjny, ławki, kosze na śmieci.
Wójt Gminy zaprasza na bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży.
W związku z realizacją projektu "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" od 21.09.2009 r. (poniedziałek) rozpoczną się bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży. Badania będą odbywać się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy. Rodzice w razie pytań proszeni są o kontakt z kierownikiem projektu Marcinem Palczakiem tel. kom. 502-279-792 lub 22-752-06-76 e-mail - mpalczak@stare-babice.waw.pl . Jednocześnie informujemy, ze opis metodyki badania oraz wzór oświadczenia niezbędnego do udziału w badaniach znajdują się na stronie internetowej www.norwaygrants-starebabice.pl
Najbliższe koncerty w ramach V Letniego Festiwalu Muzycznego "W krainie Chopina".
- Sobota 5 września godz. 19.00 Łomianki - Dom Kultury ul. Wiejska 12a. Wystąpi : Zespół Trombastic
- Niedziela 6 września godz. 17.00 Borzęcin Kościół P.W. Św. Wincentego Ferreriusza Wystąpi : Zespół Kwartet Akademos
- Niedziela 6 września godz. 17.00 Błonie Ośrodek Kultury Poniatówka ul. C. K. Norwida 1 Wystąpi : Maria Pomianowska i Zespół Polski.
- Niedziela 6 września godz. 20.00 Laski Kościół P.W. Matki Bożej Królowej Meksyku Wystąpią: Tomasz Woˇniak - trąbka Bartosz Jakubczak - organy
- Poniedziałek 7 września godz. 17.00 Sochaczew - Sala Koncertowa PSM Wystąpi : Zespół Kwartet Akademos
- Czwartek 10 września Izabelin Centrum Kultury Izabelin ul. Matejki 21 Wystąpi : Maria Pomianowska i jej Niezwykli Goście
- Piątek 11 września godz. 16.00 Ożarów Mazowiecki Siedziba Starostwa ul. Poznańska 129/133.
Wstęp na wszystkie koncerty w ramach festiwalu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje pod adresem www.wilkomirski.org.pl . ZAPRASZAMY
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.