Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 października 2009 r. Nr 214
Sesja Rady Gminy. Dnia 29 października odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy, na której podjęto 11 uchwał. Z uchwałami można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl. Przed sesją miało miejsce uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień laureatom konkursu fotograficznego "Festyn Babicki 2009".


Z prac Komisji Rady. Dnia 27 października odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym omówiono projekty uchwał do XXXIV sesji Rady Gminy. Dnia 5 listopada br. o godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części Zielonki Wieś i Koczargi Nowe (południowa strona ul. Warszawskiej) oraz przedstawienie informacji na temat utworzenia przez gminę Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na odwodnienie wsi Klaudyn. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Ochrony Środowiska u Piotra Czajkowskiego lub Piotra Siemiaka (pok. nr 1, nr tel. 022-722-90-06) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 6 listopada b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na wykonanie systemu alarmowego oraz systemu okablowania strukturalnego wraz z dostawą i montażem sprzętu w budynku komunalnym w Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Jacka Kłopotowskiego (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 5 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
 • na dostawę i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia pomieszczeń socjalnych w budynku komunalnym w St. Babicach, przy ul. Rynek 21. Wpłynęło 5 ofert - wybrano najkorzystniejszą firmy JARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 26/32. Cena oferty wynosi 68 787,26 zł brutto;
 • na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Stare Babice w sezonie 2009/2010 w zakresie: odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszanką piaskowo - solną, odśnieżania interwencyjnego. Wpłynęły 3 oferty - wybrano najkorzystniejszą Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o. z siedzibą w St. Babicach przy ul. Kutrzeby 36. Cena oferty wynosi: 0,07 zł brutto za 1 m2 odśnieżania chodnika oraz 0,19 zł brutto za 1 m2 zwalczania śliskości zimowej na chodniku.

Nabór na pracownika rozstrzygnięty. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko d/s oświaty w Urzędzie Gminy Stare Babice został zatrudniony Pan Jarosław Płóciennik zamieszkały w Latchorzewie.
Nowe miejsce pamięci w Borzęcinie Dużym. W poniedziałek 26 października 2009 r., w roku 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, odsłonięto w Borzęcinie Dużym nową tablicę pamiątkową poświęconą ofiarom wojny, zarówno żołnierzom września poległym w okolicy oraz rozstrzelanym w sierpniu 1944 roku mieszkańcom. Jest ono usytuowane na małym skwerku u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele w Borzęcinie Dużym, a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości kolumną przemaszerowali do miejsca pamięci. Tablice odsłonili p. Waldemar Roszkiewicz - członek Zarządu Woj. Mazowieckiego z Wójtem - Krzysztof Turkiem. Poświęcenia tablicy dokonali księża: ks. prałat Bogdan Wosławski, ks. kanonik Józef Olczak i ks. Wacław Krzempek SMA. Przemawiali Starosta Jan Żychliński i Wacław Dziudzi mieszkaniec Borzęcina i naoczny świadek wydarzeń 1944 r. W uroczystości uczestniczyły delegacje samorządów: województwa, powiatu, naszej gminy oraz gmin sąsiednich, kombatanci AK "Grupy Kampinos", żołnierze WP z dowódcą jednostki w Borzęcinie, Komitet Budowy Pomnika, straż gminna, policja, licznie uczestniczyła młodzież szkolna wraz z dyrekcją i nauczycielami oraz mieszkańcy. Przy dźwiękach orkiestry przemaszerowano do szkoły, na dalszą część uroczystości. Więcej informacji jest na stronie internetowej gminy www.stare-babice.waw.pl oraz ukaże się w najbliższej Gazecie Babickiej.

23 października 2009 r. Nr 213
Sesja Rady Gminy. Dnia 29 października 2009 r. o godz.15.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy, porządek obrad przewiduje podjęcie 13 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


Z prac Komisji Rady. W tym tygodniu odbyły się trzy posiedzenia komisji Rady Gminy Stare Babice:
 • posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na temat wykorzystania dotacji gminnej przez Gminną Spółkę Wodną w bieżącym roku i oceny zaawansowania realizacji umowy w zakresie rekultywacji i ukształtowania składowiska odpadów w Klaudynie;
 • posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie wypracowania propozycji wysokości podatków lokalnych na 2010 rok;
 • posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na której przedstawione zostały zadania realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie gminy w 2009 roku i przeanalizowano "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010".

Dnia 27 października o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXXIV sesji Rady Gminy.


Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w październiku odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 26 października,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 27 października,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 28 października,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś
  - 29 października,
 • Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 30 października.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Audycja Radia dla ciebie na żywo z Urzędu Gminy. Dnia 20 października "Radio dla Ciebie" było gościem Wójta Gminy Stare Babice, skąd prowadzona była godzinna audycja "Samo życie" - publicystyczne spojrzenie na Mazowsze, Polskę i świat. Krzysztof Turek - Wójt Gminy, Jolanta Stępniak - Zastępca Wójta i Paweł Błażejewski - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych wypowiadali się o infrastrukturze Gminy, o inwestycjach i planach rozwoju. W audycji udział wzięła również Agnieszka Kaczurba - sołtys wsi Lipków, która opowiedziała o historii Lipkowa i walorach tego miejsca.
Organizacje pozarządowe uczą się korzystania z unijnych funduszy. W dniu 20 października w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyło się seminarium przygotowujące członków lokalnych organizacji pozarządowych do korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób- przedstawicieli 15 organizacji i pracownicy Urzędu. Trenerzy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego Artur Wywigacz oraz Krzysztof Martyniak przekazali cenną wiedzę na temat możliwości aplikowania do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Ponadto organizacje będą mogły liczyć na wsparcie z Programu LEADER, w ramach którego powstała Lokalna Grupa Działania (LGD) "Między Wisłą a Kampinosem". Jej członkiem jest też Gmina Stare Babice. Informacje o bezpłatnym doradztwie dla organizacji i innych usługach Regionalnego Ośrodka EFS znajdują się na stronie www.warszawa.roefs.pl
Gmina Stare Babice planuje prowadzenie kolejnych szkoleń dla organizacji pozarządowych przy wsparciu RO EFS.
Spotkanie Klubu Seniora. Przypominamy o kolejnym spotkaniu w Klubie Seniora, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach w dniu 24 października br.(sobota) o godz. 16.00 w salce katechetycznej, mieszczącej się za Kościołem WNMP w Starych Babicach.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Borzęcinie Dużym. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza dnia 26 października br. (poniedziałek) na uroczystość religijno - patriotyczną związaną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom II Wojny Światowej. Uroczystość rozpocznie się w Kościele św. Ferreriusza w Borzęcinie Dużym o godz. 8.50 wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz do nowego miejsca pamięci narodowej i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Borzęcinie Dużym u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej. O godz. 10.45 ciąg dalszy uroczystości patriotycznych i święta szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy

16 października 2009 r. Nr 212

Z prac Komisji Rady. Dnia 20 października godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na temat wykorzystania dotacji gminnej przez Gminną Spółkę Wodną w bieżącym roku i oceny zaawansowania realizacji umowy w zakresie rekultywacji i ukształtowania składowiska odpadów w Klaudynie.
Dnia 21 października o godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie wypracowania propozycji wysokości podatków lokalnych na 2010 rok.
Dnia 22 października o godz.16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na której zostaną przedstawione zadania realizowane przez stowarzyszenia działającymi na terenie gminy w 2009 roku i analiza "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010".
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Andrzeja Małeckiego lub Marcina Klimka (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 21 października b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż wyposażenia Sali konferencyjnej w budynku komunalnym w Starych Babicach, ul. Rynek 21. Wpłynęła 1ważna ofert - firmy RGBS Systemy Audiowizualne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Sady Żoliborskie 2. Cena oferty wynosi 340 166,50 zł brutto.
Unieważniono przetargi nieograniczone na zagospodarowanie terenu na działce ew. nr 618/9 przy ul. Warszawskiej w Borzęcinie Dużym - ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
Badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości wykonania w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego (SZPZLO) Warszawa Bemowo badania w kierunku osteoporozy. W ramach realizacji programu: "Promocja zdrowia i prewencja chorób układu krążenia w Gminie Stare Babice" sfinansowany zostanie koszt badań dla 100 mieszkańców naszej gminy. Badania będą wykonywane do dnia 15 grudnia br. O szczegóły prosimy dowiadywać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach (nr tel. 022 - 722 90 11)
Spotkanie Klubu Seniora. Przypominamy o kolejnym spotkaniu w Klubie Seniora, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach w dniu 24 października br.(sobota) o godz. 16.00 w salce katechetycznej, mieszczącej się za Kościołem WNMP w Starych Babicach.
Dla chętnych Seniorów organizujemy kurs komputerowy. Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 17 października br. (sobota) o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40 (sala 203 - pierwsze piętro, wejście główne do szkoły). Serdecznie zapraszamy!
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Borzęcinie Dużym. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza dnia 26 października br. ( poniedziałek) na uroczystość religijno-patriotyczną związaną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom II Wojny Światowej. Uroczystość rozpocznie się w Kościele św. Ferreriusza w Borzęcinie Dużym o godz. 8.50 wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz do miejsca pamięci narodowej i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. O godz. 10.45 powrót do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na uroczystości patriotyczne i święto szkoły. Serdecznie zapraszamy!

9 października 2009 r. Nr 211
Gmina Stare Babice - II miejsce na Mazowszu i VIII w Polsce! W dniach 6-7 października w Warszawie odbyło się VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Podczas Forum ogłoszono wyniki kolejnego rankingu pt. "Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną" w latach 2006-2008. Ranking przygotowany został przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. W kategorii gmin wiejskich, gmina Stare Babice zajęła VIII miejsce w Polsce. Pod uwagę organizatorzy biorą te inwestycje samorządów, które dotyczą rozwoju infrastruktury technicznej, wychodząc z założenia, że to właśnie one najbardziej wpływają na rozwój gospodarczy gmin. Inwestycje koncentrują się w trzech działach: w transporcie (remonty i budowa dróg, transport zbiorowy), w gospodarce komunalnej (sieci wodno-kanalizacyjne, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków) i gospodarce mieszkaniowej.


Nakładki asfaltowe na drogach gminnych. Wykonane zostały nakładki asfaltowe na: ul. Osiedlowej we wsi Stare Babice (na odc. od ul. Sienkiewicza do przepustu), ul. Krętej we wsi Zielonki Parcele (na odc. od ul. Warszawskiej oraz na odc. od ul. Piaskowej do końca nawierzchni z kruszywa dolomitowego), ul. Fortowej we wsi Blizne Łaszczyńskiego (na odc. od ul. Hubala - Dobrzańskiego do zwężenia w ul. Fortową) oraz na ul. Klonowej we wsi Koczargi Stare (na odc. od ul. Akacjowej do Wojcieszyna).
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Stare Babice w sezonie 2009/2010 w zakresie: odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszanką piaskowo-solną, odśnieżania interwencyjnego. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Andrzeja Małeckiego lub Marcina Klimka (pok. nr 20, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 16 października b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej obręb Mariew, obręb Stanisławów, obręb Borzęcin Duży w gm. Stare Babice. Wpłynęło 5 ważnych ofert - wybrano najkorzystniejszą firmy "BUDWEX" Mieczysław Wasilewski z siedzibą w Truskawiu, ul.3 Maja. Cena oferty wynosi 87 279,86 zł brutto.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Borzęcinie Dużym. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza dnia 26 października br. (poniedziałek) na uroczystość religijno-patriotyczną związaną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom II Wojny Światowej. Uroczystość rozpocznie się w Kościele św. Ferreriusza w Borzęcinie Dużym o godz. 8.50 wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz do miejsca pamięci narodowej i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. O godz. 10.45 powrót do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na uroczystości patriotyczne i święto szkoły. Serdecznie zapraszamy!
Zaproszenie na seminarium dla organizacji pozarządowych. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza członków organizacji pozarządowych na seminarium informacyjne "Możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca środowisk lokalnych na rzecz rozwoju". Seminarium odbędzie się dnia 20 październik br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice.( I piętro, nr 24). Spotkanie będą prowadzić animatorzy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy (pok. 30, nr tel. 022-752-87-51) lub na stronie www.stare-babice.waw.pl. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie gminy.

2 października 2009 r. Nr 210
Inwestycje gminne. Rozpoczęły się prace przy urządzeniu skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej w Borzęcinie Dużym. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma AGAdendron Sp. J. ,"Zakładanie i pielęgnacja zieleni", Agata Szymańska, Bożena Szymańska z siedzibą w Raszynie. Prace potrwają do 16 października br.
Rozpoczęły się również prace przy budowie ul. Kościuszki w Blizne Jasińskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Łaszczyńskiego. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma DROG REM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Prace potrwają do końca listopada br.


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi na dostawę i montaż wyposażenia sali konferencyjnej w budynku komunalnym w Starych Babicach, ul. Rynek 21. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Marka Włoczewskiego lub Pawła Błażejewskiego (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 7 paˇdziernika b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. We wrześniu otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
 • na budowę boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Zielonki Parcele w gminie Stare Babice. Wpłynęły 2 ważne oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy Polcourt S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7. Cena oferty wynosi 2 354 661,00 zł brutto.
 • na dostawę nowego fabrycznie, lekkiego samochodu ratownictwa technicznego na podwoziu z napędem 4x2 dla OSP w Borzęcinie Dużym. Wpłynęła jedna ważna oferta firmy Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko - Białej przy ul. Wapienicka 36. Cena oferty wynosi 204 370,00 zł brutto.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Rocha Kowalskiego w Lipkowie Gm. Stare Babice. Wpłynęło 6 ważnych ofert - wybrano najkorzystniejszą firmy "KORSA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Augustówka 22. Cena oferty wynosi 34 371,44 zł brutto.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Prusa obręb Blizne Jasińskiego oraz obręb Latchorzew w gm. Stare Babice. Wpłynęły 3 ważne oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy "INSTALATOR" s.c. Stanisław Szura, Janusz Wolanin, Małgorzata Szura z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Witosa 9. Cena oferty wynosi 57 961,03 zł brutto.

Odsłonięto pomnik Obrońcom Ziemi Babickiej w Starych Babicach. W 70-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej w niedzielę 27 września br. odbyła się uroczystość patriotyczna ku pamięci poległych w obronie Warszawy i Babic w 1939 r. i podczas okupacji. Po Mszy Świętej w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach i uroczystościach na Cmentarzu Wojennym nastąpił przemarsz do pomnika Obrońcom Ziemi Babickiej (przy rondzie na ul. Warszawskiej), gdzie dokonano jego odsłonięcia i poświęcenia. Odsłonięcia pomnika dokonali Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - minister Andrzej Przewoˇnik i Wójt Krzysztof Turek, a poświęcenia ksiądz Prałat Jan Szubka.
Podczas uroczystości przemawiali: Wójt Krzysztof Turek, minister Andrzej Przewoˇnik, pani kapitan Anna Mizikowska, siostrzenica poległego mjra Mizikowskiego, która podziękowała mieszkańcom za kultywowanie tradycji patriotycznych i opiekę nad grobami poległych obrońców ojczyzny oraz pani Maria Tomaszewska-Szuba 94-letnia mieszkanka Starych Babic, honorowa członkini komitetu budowy pomnika, która wygłosiła wiersz o przeżyciach Polaków zesłanych podczas wojny na Syberię. W uroczystości uczestniczyli również: kombatanci, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Waldemar Roszkiewicz, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin oraz przedstawiciele babickiego samorządu gminnego z Przewodniczącym Rady - Henrykiem Kuncewiczem i Zastępcą Wójta Jolantą Stępniak oraz Kazimierz Dymek - Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika. Nie zabrakło przedstawicieli Wojska Polskiego na czele z generałem brygady Ryszardem Szulichem (dowódcą 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej) oraz mieszkańców gminy. Uroczystość prowadził Roman Balcerowiak.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.