Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
27 listopada 2009 r. Nr 219
Zmiany w rozkładzie jazdy linii 712. Informujemy, że na wniosek mieszkańców od dnia 23 listopada br. został zmieniony rozkład jazdy linii 712. Zmiana dotyczy przesunięcia odjazdu autobusu z krańca Metro Młociny z godz. 5.53 na 5.43. Pozostałe kursy bez zmian.

Z prac Komisji Rady. W mijającym tygodniu odbyły się posiedzenia:
-Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w sprawie przedstawienia informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009,
-wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał do XXXV sesji Rady Gminy.
W dniu 2 grudnia br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. S. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, tematem którego będzie rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na 2010 rok.
Sesja Rady Gminy. Sesja Rady Gminy. Dnia 26 listopada br. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy, na której podjęto 11 uchwał. Z uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
Ogłoszenie przetargu na dostawę żywności do szkoły. Dyrektor Przedszkola ogłosiła przetarg na dostawę produktów żywieniowych do stołówki przy szkole i przedszkolu w Starych Babicach. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Przedszkolu w Starych Babicach, ul. Polna 40. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektor przedszkola Bożenny Pyć (nr tel. 022-722-91-30) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 4 grudnia br. do godz. 9.30 w Przedszkolu w Starych Babicach (pokój nr 23).
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
ˇ na dostawę i montaż wyposażenia ośrodka zdrowia w budynku komunalnym w Starych Babicach, ul. Rynek 21. Wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu - firmy MEDEN - INMED z siedzibą w Koszalinie, ul Wenedów 2. Cena oferty wynosi 593 880,00 zł brutto,
ˇ przetargowym na wykonanie usługi bankowej polegającej na bieżącej obsłudze budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek organizacyjnych. Wpłynęła 1 oferta - Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w Warszawie o. Stare Babice.
Konkurs Fotograficzny "Przez moje okno". Wójt Gminy Krzysztof Turek objął patronatem Konkurs Fotograficzny "Przez moje okno" dedykowany pamięci księdza Wacława Kurowskiego zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Lipkowa i Okolic. Szczegóły można uzyskać u pani Agnieszki Kaczurby - prezes Stowarzyszenia, sołtys wsi Lipków. Zdjęcia można nadsyłać do 31 marca 2010 r. Zapraszamy do udziału!
Spotkanie Klubu Seniora. Zapraszamy na kolejne spotkanie w Klubie Seniora, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach, w dniu 28 listopada br.(sobota) o godz. 16.00 w salce katechetycznej, mieszczącej się za Kościołem WNMP w Starych Babicach. Gościem będzie pan Jan Puścian (radny z Kwirynowa), który opowie o swoich morskich podróżach.
Koncert Chopin Guitar Quartet. Dnia 29 listopada br. (niedziela) o godz. 17.00 w sali koncertowej im. prof. Kazimierza Wiłkomirskiego mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polna 40 wystąpi znakomity kwartet gitarowy. Chopin Guitar Quartet. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!

20 listopada 2009 r. Nr 217
Sesja Rady Gminy. Sesja Rady Gminy. Dnia 26 listopada br. 15.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy, porządek obrad przewiduje podjęcie 11 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl .


Z prac Komisji Rady. W mijającym tygodniu odbyły się posiedzenia:
- Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zapoznano się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r oraz wydano opinię na temat "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy Domowej na 2010",
- Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym omówiono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice.
Dnia 24 listopada br. w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się:
- o godz. 15.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w sprawie przedstawienia informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009,
- o godz. 16.00 - wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał do XXXV sesji Rady Gminy.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na udzielenie kredytu w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie własnych środków na finansowanie inwestycji polegającej na przebudowie ul. Kutrzeby w Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) oraz uzyskać informacje u Ireny Sotomskiej - Skarbnik Gminy (pok. nr 9, nr tel. 022-722 90-07) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 25 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w listopadzie odpady będą wywożone w dniach
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 23 listopada,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 24 listopada,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 25 listopada,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 26 listopada,
 • Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 27 listopada.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Moja przyszłość w moich rękach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w kolejnej, trzeciej już, edycji szkoleń "Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice" współfinansowanych ze środków EFS. Oferta ta jest adresowana do osób młodych w wieku 15-25 lat, uczących się lub po ukończeniu szkoły, pozostających bez zatrudnienia, a także rozpoczynających życie zawodowe oraz osób starszych chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy lub długotrwale bezrobotnych. Spotkanie dla osób chętnych odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice w sali konferencyjnej dnia 7 grudnia br. (poniedziałek) o godzinie 17.00. Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie GOPS-u (ul. Rynek 11 lub telefonicznie 022 722-90-11).
Spotkanie Klubu Seniora. Zapraszamy na kolejne spotkanie w Klubie Seniora, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach, w dniu 28 listopada br.(sobota) o godz. 16.00 w salce katechetycznej, mieszczącej się za Kościołem WNMP w Starych Babicach. Gościem będzie pan Jan Puścian (radny z Kwirynowa), który opowie o swoich morskich podróżach.

13 listopada 2009 r. Nr 216
Nabór pracownika. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłosił nabór na referenta ds. księgowo-kadrowych. Oferty należy składać do 18 listopada b.r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 11 (I piętro, pokój 1) lub przesłać pocztą. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u kierownika GOPS-u Alicji Napurki (nr tel. 022-722-90-11) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.


Z prac Komisji Rady. W dniu 18 listopada br. o godz. 17.00 w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bliznem ul. Kopernika 10 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r oraz wydanie opinii na temat "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy Domowej na 2010".
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na wykonanie usługi bankowej polegającej na bieżącej obsłudze budżetu Gminy Stare Babice oraz jednostek organizacyjnych. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz uzyskać informacje w sprawach proceduralnych u Jacka Kłopotowskiego lub Pawła Błażejewskiego (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36), w sprawach finansowych u Ireny Sotomskiej - skarbnik (pok. nr 9, nr tel. 022-722-90-07) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 19 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym:
 • na dostawę i montaż rolet tekstylnych w budynku komunalnym w Starych Babicach, przy ul. Rynek 21. Wpłynęło 16 ofert - wybrano najkorzystniejszą Firmy Handlowo - Usługowo - Produkcyjnej "KONTAKT" Adam Keller z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Św. Stanisława 12. Cena ofert wynosi 8 662,00 zł brutto,
 • na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010. Wpłynęło 5 ofert - wybrano najkorzystniejszą firmy Zakładanie i Konserwacja Zieleńców Danuta H. Brysiak z siedzibą w Piastowie przy ul. H. Kołłątaja 11A,
 • na odwodnienie wsi Klaudyn. Wpłynęły 2 oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zwoleniu, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15. Cena oferty wynosi 94 855 zł brutto.

Zimowe utrzymanie chodników. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o. z siedzibą w St. Babicach przy ul. Kutrzeby 36, wyłonione w drodze przetargu, jest gotowe do zadania - podpisano umowę na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Stare Babice w sezonie 2009/2010. Zima nie powinna nas zaskoczyć.
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w listopadzie odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 23 listopada,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 24 listopada,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 25 listopada,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 26 listopada,
 • Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 27 listopada.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.

6 listopada 2009 r. Nr 215
Nabór pracownika. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił nabór:

 • na samodzielne stanowisko urzędnicze - informatyka w Urzędzie Gminy Stare Babice w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu. Oferty należy składać do 17 listopada b.r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) lub przesłać pocztą.
 • na stanowisko ds. windykacji w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy Stare Babice. Oferty należy składać do 16 listopada b.r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać u Sekretarz Gminy Wiesławy Wojtachnio (pok. 16, nr tel. 022-722-94-51) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.


Wyłożenie planów wsi Klaudyn. Informujemy, że w dniach od 25 listopada do 18 grudnia br będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn, w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice (pok. nr 3, nr tel. 022-722-90-04) w godz. pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia br (poniedziałek) w sali Hotelu Stawisko w Klaudynie przy ul. Ciećwierza 14 o godz. 17.00.
Z prac Komisji Rady. Dnia 5 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na której rozpatrzono uwagi do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części Zielonki Wieś i Koczargi Nowe ( południowa strona ul. Warszawskiej) oraz przedstawiono informację na temat utworzenia przez gminę Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na sporządzenie analizy przedprywatyzacyjnej i Memorandum informacyjnego dla spółki gminnej ECO PARTNERS. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych: w sprawach proceduralnych u Iwony Mika lub Pawła Błażejewskiego, w sprawach przedmiotu zamówienia u Małgorzaty Pytel lub Macieja Tuzimskiego (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 19 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • na dostawę i montaż wyposażenia ośrodka zdrowia w budynku komunalnym w Starych Babicach, ul. Rynek 21. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Marka Włoczewskiego lub Iwony Mika (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 13 listopada b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Odsłonięcie pomnika w Topolinie. Społeczny Komitet Budowy Pomnika, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Wójt Gminy Stare Babice uprzejmie zapraszają na uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Pomordowanych Mieszkańców Umiastowa i Topolina rozstrzelanych 13 września 1939 r., która odbędzie się 8 listopada br (niedziela). Uroczystość odsłonięcia pomnika zostanie poprzedzona Mszą Św. o godz.11:30 w Kościele pod wezwaniem Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym. Po uroczystej Mszy Św. nastąpi poświęcenie Pomnika Pamięci Pomordowanych Mieszkańców Umiastowa i Topolina. Pomnik znajduje się przy ul. Umiastowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Leszczynową w Umiastowie.
Uroczystość 11 listopada. Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Wójt Gminy i dyrektor Szkoły w Starych Babicach zapraszają na uroczystość obchodów Święta Niepodległości, która odbędzie się dnia 11 listopada b.r. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach przy ul. Polnej 40.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.