Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 grudnia 2009 r. Nr 222
Sesja Rady Gminy. Sesja Rady Gminy. Dnia 18 grudnia br. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy, na której podjęto 4 uchwały, m.in. uchwalono Budżet Gminy Stare Babice na rok 2010. Z uchwałami można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


Dotacje do kolektorów słonecznych. Informujemy, że Urząd Gminy Stare Babice rozważa możliwość przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego dla projektu instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców naszej gminy. Warunkiem pozyskania środków unijnych jest wyrażenie przez mieszkańców Gminy odpowiednio wysokiego zainteresowania instalacją powyższych urządzeń w ich nieruchomościach. W związku z tym Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na spotkania informacyjne, na których zaproszeni eksperci przybliżą Państwu działanie tzw. solarów (kolektorów solarnych) służących do podgrzewania wody:
 • dnia 19 stycznia 2010 r. godz. 18.00 (wtorek) - sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym;
 • dnia 20 stycznia 2010 r. godz. 18.00 (środa) - aula w Gimnazjum w Koczargach Starych ;
 • dnia 21 stycznia 2010 r. godz. 18.00 (czwartek) - sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.;
Podczas spotkania rozdawane będą ankiety, które pozwolą określić Państwa zainteresowanie przystąpieniem do projektu. Ankiety dostępne są także na stronie www.babice-stare.waw.pl. Wypełnione i podpisane ankiety prosimy wrzucać do skrzynki ustawionej przy okienku kancelarii na parterze Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach w terminie do dnia 29 stycznia 2010 roku.
Wyłożenie planów Gminy. Informujemy, że w dniach od 6 stycznia do 27 stycznia 2010 r. będzie wyłożona do publicznego wglądu koncepcja zmian wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice (pok. nr 3, nr tel. 022-722-90-04) w godz. pracy Urzędu. To wyłożenie nie dotyczy centralnej części Borzęcina Dużego, Borzęcina Małego, południowego Klaudyna i części wsi Zielonki Wieś i Koczargi Nowe przylegających do południowej strony ul. Warszawskiej, gdyż dla tych terenów plany miejscowe zmieniane są odrębnymi procedurami. Zainteresowani mogą zapoznać się z koncepcjami i składać do nich uwagi.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu na wykonanie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i parkingów na terenie gminy Stare Babice. Wpłynęły 2 oferty - wybrano najkorzystniejszą - PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH LOTAR Paweł Sobótka z siedzibą w Zalesiu Górnym Jeziorko przy ul. Leszczynowej 15. Cena oferty wynosi 8506,50 zł brutto / m-c.
Znaleziono psa. W dniu 23 grudnia br. we wsi Zielonki Parcele znaleziono psa mieszańca podobnego do pinczera. Właściciela lub osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. nr 1, tel. 022-722 90 06).
Urząd pracuje do 14.00. Informujemy, że dnia 31 grudnia br. (czwartek) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny od godziny 8.00 do 14.00.

18 grudnia 2009 r. Nr 221
Komunikacja w Wigilię. Informujemy, że linie komunikacji miejskiej i podmiejskiej będą kursować w dniu 24 grudnia br. wg rozkładów jazdy dnia świątecznego.


Wyłożenie planów Gminy. Informujemy, że w dniach od 6 stycznia do 27 stycznia 2010r. będzie wyłożona do publicznego wglądu koncepcja zmian wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice (pok. nr 3, nr tel. 022-722-90-04) w godz. pracy Urzędu. To wyłożenie nie dotyczy centralnej części wsi Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, południowego Klaudyna, i części wsi Zielonki Wieś i Koczargi Nowe przylegających do południowej strony ul. Warszawskiej, gdyż dla tych terenów plany miejscowe zmieniane są odrębnymi procedurami. Zainteresowani mogą zapoznać się z koncepcjami i składać do nich uwagi.
Znaleziono psa. W dniu 15 grudnia br. w Wojcieszynie Straż Gminna Gminy Stare Babice znalazła psa rasy york. Właściciela lub osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska (pok. nr 1, tel. 022-722 90 06) lub z Lecznicą Weterynaryjną przy ul. Warszawskiej 236 w Latchorzewie (nr tel. 022-796 02 00).
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Piotra Kucieja (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 22 grudnia b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu na świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Wpłynęło 7 ofert - wybrano najkorzystniejszą - firmy TOMAG Tomasz Rachlewicz z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Zacisze 20. Cena oferty wynosi 42,27 zł brutto za dowóz jednego dziecka dziennie.
Z prac Komisji Rady. Dnia 15 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym omówiono projekty uchwał do XXXVI sesji Rady Gminy.
Urząd pracuje do 14.00. Informujemy, że dnia 24 grudnia b.r. (czwartek) oraz 31 grudnia br. (czwartek) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny od godziny 8.00 do 14.00.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Stare Babice
Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2010 roku
życzy Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice

 

11 grudnia 2009 r. Nr 220
Z prac Komisji Rady. W mijającym tygodniu odbyły się posiedzenia:

 • wspólne posiedzenie Komisji, na którym kontynuowano prace nad projektem budżetu na 2010 rok, merytoryczne komisje wydały opinię o projekcie budżetu;
 • Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w sprawie zapoznania się ze stopniem realizacji "Kalendarza imprez za 2009 rok" oraz propozycją "Kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych na 2010 rok". Ponadto Komisja zapoznała się ze sposobem realizacji promocji gminy.

Dnia 15 grudnia br. o godz. 16.00 w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał do XXXVI sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy. Dnia 18 grudnia br. 15.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy, porządek obrad przewiduje podjęcie 4 uchwał, w tym zatwierdzenie budżetu na rok 2010. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Wykup gruntów na cele publiczne. W listopadzie b.r. podpisano akty notarialne::
 • na wykup gruntów położonych we wsi Wojcieszyn przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice pod utworzenie boiska,
 • na wykup gruntów położonych we wsi Zielonki Parcele przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice pod utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego.

Ponadto Gmina nieodpłatnie przyjęła od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt - dz. nr 802/61 o pow. 0,1099 ha położona we wsi Borzęcin Duży - pod przepompownię. Łączna powierzchnia nabyta: 17935 metrów kw. za wartość 1466488,00zł. W wyniku zmiany przebiegu drogi Gmina zbyła działkę nr 633/9 o pow. 24 metry kw. położoną we wsi Stare Babice za wartość 7680,00zł.


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na wykonanie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i parkingów na terenie gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej u Piotra Kucieja (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 16 grudnia b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że w grudniu odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 14 grudnia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 15 grudnia,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 16 grudnia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 17 grudnia,
 • Borzęcin Duży i Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 18 grudnia.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Podpisanie umowy z organizacjami pozarządowymi. Dnia 7 grudnia w Urzędzie Gminy Stare Babice miało miejsce podpisanie Umowy Partnerskiej o Współpracy na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice. W podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele 5 organizacji pozarządowych, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zastępca Wójta Gminy Stare Babice. Podpisanie umowy zostało poprzedzone wystąpieniem trenerów Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy przedstawili zalety oraz korzyści, wynikające z podpisania Partnerstwa. Głównym celem Partnerstwa jest zintegrowanie działań instytucji, organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych osób działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Urząd pracuje do 14.00. Informujemy, że dnia 24 grudnia b.r. (czwartek) oraz 31 grudnia br. (czwartek) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny od godziny 8.00 do 14.00.

4 grudnia 2009 r. Nr 219
Z prac Komisji Rady. Dnia 2 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady, na którym rozpoczęto prace nad projektem budżetu na 2010 rok.
Drugie posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w dniu 8 grudnia o godz.16.00.
Dnia 9 grudnia o godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w sprawie zapoznania się ze stopniem realizacji "Kalendarza imprez za 2009 rok" oraz propozycją "Kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych na 2010 rok ". Ponadto Komisja zapozna się ze sposobem realizacji promocji gminy.


Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie własnych środków na finansowanie inwestycji polegającej na przebudowie ul. Kutrzeby w Starych Babicach. Wpłynęły 3 oferty - wybrano najkorzystniejszą - Banku Spółdzielczego w Pruszkowie. Wybrana oferta zawierała najniższa cenę, która wyliczona wg wzoru z SIWZ wyniosła 988 350 zł brutto.
Znaleziono psa. W dniu 2 grudnia br. w pobliżu posesji przy ul. Warszawskiej 211 w Starych Babicach znaleziono psa rasy york. Właściciela lub osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska (pok. nr 1, tel. 022-722 90 06) lub z Lecznicą Weterynaryjną przy ul. Warszawskiej 236 w Latchorzewie (nr tel. 022-796 02 00).
Spotkanie organizacji pozarządowych. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza członków organizacji pozarządowych na spotkanie założycielskie "Partnerstwa społecznego na rzecz rozwoju Gminy Stare Babice", które odbędzie się dnia 7 grudnia br. godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice. Na podstawie umowy partnerskiej partnerzy podejmą współpracę na rzecz rozwoju Gminy Stare Babice, w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej i wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych w szczególności przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Spotkanie prowadzą animatorzy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie obecności pocztą mailową na adres j.plociennik@stare-babice.waw.pl oraz zapoznanie się z projektem umowy partnerskiej.
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dnia 27 listopada br. Wójt Gminy wręczył Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane prze Prezydenta RP: dziesięciu parom z 50-letnim stażem oraz jednej parze z 55-letnim stażem małżeńskim. Wszystkim Małżeństwom z okazji tego pięknego jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia!
Urząd pracuje do 14.00. Informujemy, że dnia 24 grudnia b.r. (czwartek) oraz 31 grudnia br. (czwartek) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny od godziny 8.00 do 14.00.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.