Dzisiaj jest sobota 23 października 2021 r. imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


25.07.2012

Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego
z organizacjami pozarządowymi w 2013

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok"

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok".

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września.

Projekt uchwały zostanie:

 1. opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
 2. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie www.dialog.mazovia.pl;
 3. wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
  a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  c) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;
 2. osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wymienione adresy:
  a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  c) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.
 3. drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
 4. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu
22 59 79 172, 59 79 298, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Załączniki:

Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego 2013 (pdf)

Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego (doc)

Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego (pdf)powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.