Dzisiaj jest wtorek 13 kwietnia 2021 r. imieniny Artemona, Justyny, Przemysławy
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


15.09.2013

PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne z małych miast i wsi mogą pracować.
Wiemy, jak to osiągnąć - zapewniamy profesjonalne szkolenia, praktyczną naukę zawodu,
staże i skuteczną pomoc w znalezieniu pracy.

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ZAPRASZAMY do zgłoszenia się do projektu
"Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych"
.

Każda osoba będzie miała szansę na:
- indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe (obsługa komputera, księgowość, e-marketing, administracja samorządowa, prowadzenie działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej),
- uczestnictwo w płatnych stażach rehabilitacyjnych,
- uczestnictwo w praktykach zawodowych,
- finansowanie kosztów nauki, w tym materiałów dydaktycznych,
- uczestnictwo w warsztatach aktywizacyjno-zawodowych oraz prawnych.

Dla uczestników projektu przewidujemy wyjazdy integracyjne do najciekawszych miejsc w Polsce!

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 22/565 48 77 oraz pod adresem www.aktywizacja.org.pl, zakładka e-szansa.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) we współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Partner projektu) i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON - projekty systemowe.

Więcej o projekcie:

Praca dla niepełnosprawnych, szansa dla społeczności lokalnej

Praca dla osób niepełnosprawnych, szansą dla społeczności lokalnej
Osoby niepełnosprawne z małych miast i wsi mogą pracować! Wiemy jak to osiągnąć - zapewniamy profesjonalne szkolenia, praktyczna naukę zawodu, płatne staże rehabilitacyjne i skuteczna pomoc w znalezieniu pracy. Doświadczenia Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym ruchowo i bliska współpraca z lokalnymi środowiskami to gwarancja powodzenia projektu "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych".

Przepis na pracę
Fundacja realizuje dwuletni projekt we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Potencjał 250 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów, e-Centrów) z małych miast i wsi zapewnia ogólnopolski zasięg. Profesjonalna, kompleksowa pomoc i zasięg lokalny pozwolą osobom niepełnosprawnym na aktywny udział w życiu społecznym i rozwój zawodowy.

Aby pomóc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, Fundacja zapewnia m.in. wsparcie mentora (konsultacje zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych) i prawnika. Kolejnym krokiem są indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe, m.in. z obsługi komputera, księgowości, e-marketingu, administracji samorządowej, prowadzenia działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej. Na pomoc mogą liczyć również osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych, chcące się przekwalifikować lub zdobyć nowe uprawnienia. Praktycznej nauce zawodu towarzyszą płatne staże rehabilitacyjne, a także dofinansowanie na rozpoczęcie lub kontynuację nauki i pomoce dydaktyczne. Dzięki pośrednikom oraz trenerom pracy co najmniej 400 osób znajdzie zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Sukces osób niepełnosprawnych jest możliwy tylko przy wsparciu ich najbliższego otoczenia, dlatego zapraszamy również rodziny i opiekunów do udziału w integracyjnych warsztatach wyjazdowych, grupach wsparcia oraz warsztatach prawnych. To jednak nie wszystko. Celem projektu jest również propagowaniu pozytywnych wzorców wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy. To do nich skierowana jest towarzysząca projektowi kampania.

Jeszcze więcej korzyści
Projekt przynosi korzyści nie tylko osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu. Dołączając do niego, środowiska lokalne, organizacje pozarządowe i gminy przyczynią się do realizacji polityki społecznej i pomocy osobom wykluczonym społecznie i cyfrowo. Taka współpraca to inwestycja w kapitał ludzki, jednak bez wnoszenia wkładu finansowego. Gmina czy instytucja uczestnicząca w projekcie rekrutuje przynajmniej 9 osób niepełnosprawnych i zapewnienia minimum 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Pomoc osobom z niepełnosprawnością w zdobyciu kwalifikacji prowadzi do wzrostu poziomu zatrudnienia, a współpraca z pracodawcami służy rozwojowi lokalnego rynku pracy. To także okazja do gromadzenia doświadczeń w ramach projektów europejskich oraz do budowania pozytywnego wizerunku gmin i instytucji poprzez promowanie dobrych praktyk, m.in. podczas lokalnych i ogólnopolskich konferencji.

Gminy i instytucje biorące udział w projekcie otrzymują pełne wsparcie merytoryczne. Współpraca trwa 10 miesięcy i obejmuje również finansowanie wynagrodzenia trenera samodzielności, rekrutowanego ze społeczności lokalnej, opiekującego się uczestnikami projektu w danym e-Centrum. Fundacja pokrywa również koszty materiałów biurowych oraz przejazdów i poczęstunków dla beneficjentów. Najbardziej aktywne pracownie internetowe otrzymają pakiet najnowszego oprogramowania, które posłuży lokalnej społeczności po zakończeniu projektu.

Dołącz do nas
Zapraszamy instytucje zainteresowane współpracą do nawiązania kontaktu z regionalnym specjalistą ds. rekrutacji w najbliższym Oddziale Fundacji. Zapraszamy również osoby niepełnosprawne chętne do uczestnictwa w projekcie. Wsparcie , które oferujemy pozwoli każdej osobie na zrealizowanie swoich planów edukacyjnych czy zawodowych. Każda osoba uczestnicząca w projekcie będzie miała szansę skorzystać z profesjonalnego wsparcia, dobranego do indywidualnych możliwości i opartego
o aktualne zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Dla uczestników projektu przewidujemy również wyjazdy integracyjne do najciekawszych miejsc w Polsce. Szczegółowe informacje na temat projektu, warunków rekrutacji uczestników oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.aktywizacja.org.pl.

Kim jesteśmy
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodzi się jej nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób
z całej Polski.

Kontakt
Regionalny specjalista ds. rekrutacji - Izabela Jańta
Telefon 22/565 48 77, e-mail: izabela.janta@idn.org.pl
Strona internetowa: www.aktywizacja.org.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON - projekty systemowe.


 

 


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.