Dzisiaj jest czwartek 20 czerwca 2024 r. imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


11.10.2013

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁRACY
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na terenie Gminy Stare Babice

Realizując Uchwałę Nr XLIV/420/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Stare Babice w dniu 10 października 2013 r. ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie "Program współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 r."

  2. Konsultacje mają na celu uzgodnienia zakresu współdziałania, form współpracy, a także ustalenia priorytetowych zadań publicznych w "Programie współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 r."

  3. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice. Konsultacje będą trwały od 11 października 2013 r. do 30 października 2013 r. W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. programu. Uwagi oraz opinie prosimy składać do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub przesłać na adres: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl na załączonym Formularzu Konsultacji.

  4. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Stare Babice.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Turek

Załączniki:

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi...(pdf)


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.