Dzisiaj jest piątek 27 listopada 2020 r. imieniny Franciszka, Kseni, Maksymiliana
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


17.05.2011

Konkurs Wojewody Mazowieckiego
"Najaktywniejsze sołectwo"
Termin zgłoszeń do 15 czerwca 2011

REGULAMIN KONKURSU "Najaktywniejsze sołectwo"

 1. Organizatorem konkursu jest: Wojewoda Mazowiecki
  Współorganizatorami konkursu są: Województwo Mazowieckie, Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie i Gazeta Sołecka.

 2. Celem konkursu jest:
  1) promowanie najlepszych przykładów dobrych praktyk zrealizowanych projektów i inicjatyw oddolnych w sołectwach;
  2) promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej;
  3) podniesienie świadomości mieszkańców wsi;
  4) aktywizacja społeczności wiejskiej.

 3. Kandydatury na najaktywniejsze sołectwo mogą zgłaszać następujące podmioty: 15 mieszkańców sołectwa, rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie, organizacje pozarządowe (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania).

 4. W celu oceny zgłoszeń Wojewoda Mazowiecki powoła komisję konkursową składającą się z dwóch przedstawicieli: Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie i Gazety Sołeckiej.

 5. Komisja konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się głównie następującymi kryteriami:
  1) wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej,
  2) zasięg projektu,
  3) materialne rezultaty działalności,
  4) długofalowe oddziaływanie projektu,
  5) finansowanie projektu,
  6) czy istnieje fundusz sołecki,
  7) innowacyjność przedsięwzięcia,
  8) dalsze plany związane z działalnością sołectwa.

 6. Komisja konkursowa może przyznać główną nagrodę oraz wyróżnienia.

 7. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronach: www.mazowieckie.pl, www.mazovia.pl, www.mazowieckileader.eu, www.modr.mazowsze.pl, www.gazetasolecka.pl lub pobrać w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1) Kancelaria Ogólna w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
  2) Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom;
  3) Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock;
  4) Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce;
  5) Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka;

 8. Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Ciechanowie, ul.17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów.

 9. Zgłoszenia oraz załączoną dokumentację (np. zdjęcia dokumentujące zrealizowane przedsięwzięcia ew. prezentacje filmowe) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1) Kancelaria Ogólna w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
  2) Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom;
  3) Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock;
  4) Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce;
  5) Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka;
  6) Delegatura - Placówka Zamiejscowa MUW w Ciechanowie, ul.17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  w terminie do 15 czerwca 2011 roku.

 10. Uwaga! Organizatorzy nie zwracają kandydatom nadesłanych dokumentów. Komisja zastrzega sobie prawo do wizytacji na miejscu zgłoszonej inicjatywy.

 11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w wrześniu 2011 r.

 12. Nagrodami będzie równowartość środków finansowych przekazana przez sponsorów.

 13. Termin i miejsce uroczystego rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane na stronach internetowych organizatorów oraz przesłane do kandydatów.

 14. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane kandydata jak i zgłaszających organizatorzy zachowają do wiadomości własnej i wykorzystają wyłącznie do celów konkursu.

 15. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod numerami telefonów: 22 695 62 16 i 22 695 69 80 lub mailem: ngo@mazowieckie.pl.

Zapraszamy na stronę konkursu:

http://www.mazowieckie.pl/ngo/inicjatywa_solecka.html

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.