Dzisiaj jest środa 25 listopada 2020 r. imieniny Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


25.05.2011

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 209) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 4 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 r.

W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 18 maja 2011 r. i potrwa do 17 czerwca 2011 r. według następującego harmonogramu:

18.05.2011 r. - gmina Kampinos
19 - 20.05.2011 r. - gmina Leszno
23-24.05.2011r. - gmina Izabelin
25 - 30.05.2011 r. - gmina Błonie
31.05. - 03.06.2011r. - gmina Ożarów Mazowiecki
06 - 10.06.2011r. - gmina Łomianki
13 - 17.06.2011 r. - gmina Stare Babice


KOMISJA KWALIFIKACYJNA DLA PWZ - siedziba
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. Filia w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 127
05-850 Ożarów Mazowiecki

Kwalifikacji Wojskowej podlegają:

 • - mężczyźni urodzeni w 1992 roku;
 • - mężczyźni urodzeni w latach 1987-1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • - osoby urodzone w latach 1990-1991, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • - kobiety urodzone w latach 1987-1992 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
 • - osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy powinna zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 mcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba zgłaszająca się po raz kolejny:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 mcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie
i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

Roman Balcerowiak
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego,
spraw obronnych i obrony cywilnej
UG Stare Babice


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.