Dzisiaj jest piątek 27 listopada 2020 r. imieniny Franciszka, Kseni, Maksymiliana
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA
informacja

28.01.2011

Informacja dla mieszkańców dotycząca nadawania nazw ulicom

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/430/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Stare Babice (uchwała stanowi prawo miejscowe została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r Nr 204 poz.6237 ) inicjatywa w sprawie nadawania nazw ulicy przysługuje:

 1. Wójtowi Gminy Stare Babice;
 2. komisjom Rady Gminy Stare Babice;
 3. klubom radnych;
 4. grupie co najmniej 3 radnych;
 5. Przewodniczącemu Rady Gminy Stare Babice;
 6. radom właściwych miejscowo samorządowych jednostek pomocniczych;
 7. grupie co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów gminy;
 8. osobom prawnym, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom oraz kościołom i związkom wyznaniowym mającym siedzibę na terenie gminy Stare Babice.

W związku z powyższym wniosek o nadanie nazwy ulicy powinien być złożony do Rady Gminy przez:
- Radę Sołecką i podpisany przez jej członków lub
- przez 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze (osoby zameldowane na terenie gminy Stare Babice).

Ponadto wniosek powinien zawierać:

 1. wskazanie wnioskodawcy;
 2. wskazanie obiektu, który ma być nazwany;
 3. szkic sytuacyjny z lokalizacji obiektu gminnego do nazwania;
 4. proponowaną nazwę;
 5. informację o charakterze encyklopedycznym, w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego, biografię lub historię, ze wskazaniem źródła informacji;
 6. uzasadnienie dotyczące obiektu i nazwy.

Jednocześnie zaznaczam, że wniosek w sprawie nadania nazwy przekazywany jest do Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w celu wydania opinii i dopiero kierowany jest na obrady Rady Gminy (sesję). Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach nadania nazwy będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. utrzymanie nazw utrwalonych w tradycji gminy;
 2. utrzymanie charakteru nazewnictwa ulic w granicach wsi;
 3. unikania nazw trudnych w użyciu;
 4. nazwy na terenie gminy nie mogą być powtórzeniem już istniejących.

Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej http://bip.babice-stare.waw.pl - zakładka akty normatywne organów gminy, uchwały Rady Gminy, V kadencja 2010 rok.

Do pobrania:

pdf - UCHWAŁA

pdf - Wykaz nazw ulic w poszczególnych miejscowościach położonych w gminie Stare Babice (PDF)


wstecz

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.