Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA - PRZETARGI NA DZIAŁKI


 • 15.05.2013
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ROKOWAŃ
  Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że w dniu 10.05.2013 r. zostały rozstrzygnięte rokowania na najem części nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ew. 60/2 o pow. 0,0800 ha, położonej we wsi Babice Nowe więcej (pdf)


 • 9.04.2013
  Zarządzenie 28/2013
  ww sprawie ogłoszenia rokowań na najem części niezabudowanej nieruchomości gminnej (więcej pdf).

  OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA NAJEM CZEŚCI NIERUCHOMOŚCI
  W dniu 10 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 (I piętro) o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone rokowania na najem części nieruchomości gruntowej położonej w Babicach Nowych, stanowiącej część działki oznaczonej numerem 60/2, o powierzchni 0,0800 ha.
  Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi bez możliwości wznoszenia obiektów trwale związanych z gruntem.
  Czynsz minimalny 800,00zł plus podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%. (więcej pdf).
 • 11.03.2013
  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE
  II ustny przetarg nieograniczony nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości KLAUDYN. Działka nr ew. 842/9 o pow. 0,1500 ha przeznaczona pod zabudowę usługową,
  cena wywoławcza - 315 000,00 PLN netto. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%). Wpłata wadium do dnia 12-go 2013.
  Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Klaudyn (pdf).

 • 17.01.2013
  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE
  II ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi BABICE NOWE, stanowiącej część działki nr ew. 60/2 o pow. 0,0800 ha na okres 3 lat i 7 miesięcy.
  Czynsz minimalny najmu netto 1500 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym. Wadium: 150,00 zł
  Przetarg odbędzie się dnia 05.03.2013 r. o godz. 10. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice (czytaj całość pdf) • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedażnieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości KLAUDYN

  1. działka nr ew. 842/9 o pow. 0,1500 haprzeznaczona pod zabudowę usługową,
  cena wywoławcza - 375 000,00 PLN netto
  2. działka nr ew. 842/10 o pow. 0,1500 haprzeznaczona pod zabudowę usługową,
  cena wywoławcza - 375 000,00 PLN netto
  Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
  Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej.

  Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Czytaj całość (pdf) • 20.09.2012
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.

 • 11.09.2012
  Ogłoszenie Wójta Gminy.
  Pisemny przetarg nieograniczony ma sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości STARE BABICE. Działka nr ew. 703/8 o pow. 0,2476 ha przeznaczona pod zabudowę usługową,cena wywoławcza - 1 500 000,00 PLN netto
  Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
  Wysokość wadium - 5% wartości ceny wywoławczej.
  Część jawna przetargu odbędzie się 14 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare Babice, I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium najpóˇniej do 8 listopada 2012 roku. (całość pdf)

Załączniki:
Załącznik nr 1. Regulamin przetargu (pdf)
Załącznik nr 2. Oferta (pdf)


 • 10.05.2012
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
  Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Klaudyn, stanowiących działki o nr 842/6 o pow. 0,2967 ha i nr 842/7 o pow. 0,3000 ha przeprowadzony w dniu 8 maja 2012 r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.
  Stare Babice, 08.05.2012 r. Przewodniczący Komisji Przetargowej Marcin Zając


 • 2.03.2012
  WÓJT GMINY STARE BABICE
  Ogłasza przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych położonych w miejscowości KLAUDYN
  1. działka nr ew. 842/6 o pow. 0,2967 haprzeznaczona pod zabudowę usługową,cena wywoławcza - 741 750,00 PLN netto
  2. działka nr ew. 842/7 o pow. 0,3000 haprzeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 750 000,00 PLN netto


  Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%). Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej
  Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2012 r. o godz. 1.000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóˇniej do dnia 04.05.2012 r. na konto Gminy:
  (szczegóły pdf) • 4.11.2011
  WÓJT GMINY STARE BABICE
  Ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej we wsi Babice Nowe na okres 5 lat. (więcej pdf)

 • 5.10.2011
  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY
  Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości KLAUDYN
  1. działka nr ew. 842/5 o pow. 0,6913 ha przeznaczona pod zabudowę usługową,cena wywoławcza - 1 440 000,00 PLN netto
  2. działka nr ew. 843/36 o pow. 0,5343 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 1 325 000,00 PLN netto

  Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%). Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej.
  Przetarg odbędzie się dnia 8 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóˇniej do dnia 3.12.2011 r. (szczegóły pdf)


 • 5.10.2011
  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY
  Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości KLAUDYN
  1. działka nr ew. 841/3 o pow. 0,1106 ha przeznaczona pod zabudowę usługową,cena wywoławcza - 197 000,00 PLN netto
  2. działka nr ew. 841/5 o pow. 0,1305 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 237 000,00 PLN netto
  3. działka nr ew. 841/6 o pow. 0,1305 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 237 000,00 PLN netto

Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (23%).
Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóˇniej do dnia 5.11.2011 r. (szczegóły pdf)


 • 6.05.2011
  WÓJT GMINY STARE BABICE ogłasza dniu 8 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 o godz. 11.00 rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mariewie, stanowiących następujące działki:
 1. oznaczoną numerem 218/3, o powierzchni 0,1177 ha , przeznaczoną w miejscowym planie zagospodraowania przestrzennego pod zabudowę zagrodowo-mieszkaniową, cena wywoławcza nieruchomości 200 100 PLN netto,
  opis działki: --- Mariew 218/3
 2. oznaczona numerem 230/3, o powierzchni 0,1458 ha, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodraowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, cena wywoławcza nieruchomości 255 200 PLN netto,
  opis działki: --- Mariew 230/3
 3. oznaczona numerem 230/4, o powierzchni 0,1280 ha, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodraowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, cena wywoławcza nieruchomości 249 600 PLN netto.
  opis dzia³ki: ---- Mariew 230/4

  Termin wpłaty zaliczki do 3.06.2011

  Rokowania na nabycie nieruchomości w Mariewie (pdf)


 • 6.05.2011
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - Lipków
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - Latchorzew


 • 4.03.2011
  WÓJT GMINY STARE BABICE ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości MARIEW.
  Opis działki 218/3 ---------- Opis działki 230/3 ---------- Opis działki 230/4

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. (Wadium do dnia 2.05.2011) --- czytaj całość (pdf)


2010

 • 29.11 2010
  WÓJT GMINY STARE BABICE ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

 • 15.12.2010
  WÓJT GMINY STARE BABICE ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości MARIEW. czytaj całość pdf
  Opis działki 218/3 ---------- Opis działki 230/3 ---------- Opis działki 230/4

  Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2011 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.


 • 12.10 2010
  WÓJT GMINY STARE BABICE
  ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości MARIEW. Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. czytaj całość pdf

  Opis działki 218/3 ---------- Opis działki 230/3 ---------- Opis działki 230/4


 • 21 września 2010
  W Y K A Z
  nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Mariew). (pdf)

 • 6 września 2010
  ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
  Wójt Gminy ogłasza, że w dniu 10 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone
  rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem sportowym, położonej w miejscowości Zielonki Parcele, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 201, o powierzchni 0,9098 ha, opisaną w KW WA1P/00095228/3. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinne. Nieruchomość obciążona jest prawem użyczenia do dnia 31.12.2010 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.300.000,00 zł, plus podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 22%. (Ogłoszenie pdf)

  więcej: Działka w Zielonkach Parcele


 • 4 września 2010
  Sprzedana działka w Bliznem Jasińskiego
  Działka w Bliznem Jasińskiego w wyniku rokowań 4 września została sprzedana za 898 tys. zł netto.

 • 1 września 2010
  ODWOŁANIE PRZETARGU
  Wójt Gminy Stare Babice działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651) - odwołuje ogłoszony na dzień 3 września 2010r. na godz. 1100 IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Zielonki Parcele, stanowiącej działkę nr 201 o pow. 0,9200 ha z powodu, iż w trakcie trwającego postępowania pojawiły się nowe, istotne dla sprawy okoliczności polegające na rozbieżności stanu faktycznego ze stanem prawnym w zakresie powierzchni gruntów.

 • 26 lipca 2010
  Wójt Gminy ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
  1. Działka nr ew. 28/15 o pow. 0,1457 ha położona w miejscowości Latchorzew,
   cena wywoławcza - 700 000,00 PLN nett
   o

  2. Działka nr ew. 26/3 o pow. 0,1875 ha położona w miejscowości Lipków,
   cena wywoławcza - 710 000,00 PLN netto

Przetarg odbędzie się dnia 29.09.2010 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. więcej pdf


 • 9 lipca 2010
  Wojt Gminy ogłasza, że w dniu 03.09.2010 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 ( I piętro ) zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blizne Jasińskiego. (więcej pdf)
  1. Działka w Bliznem Jasińskiego

 • 9 lipca 2010
  Wojt Gminy ogłasza IV nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Zielonki Parcele.
  Przetarg odbędzie się 03.09.2010 r. o godz. 11.00 (więcej pdf)

UWAGA: Przetarg odwołany

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.