Dzisiaj jest czwartek 26 listopada 2020 r. imieniny Leona, Leonarda, Lesławy
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA
informacja

01.02.2011

Gmina Stare Babice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATOR PROJEKTU SYSTEMOWEGO
pn. "Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice",
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata 2007 - 2013,
 • doświadczenie w pracach nad realizacją projektów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • biegła obsługa komputera i Internetu, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w Generatorze Wniosków Płatniczych,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

Główne obowiązki:

 • koordynowanie pracą zespołu projektu,
 • nadzór nad realizacją projektu,
 • przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
 • przygotowanie harmonogramu realizacji projektu,
 • inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Projektowego oraz w konferencjach, szkoleniach dotyczących realizacji projektu,
 • przygotowanie sondaży rynku, sporządzenie protokołów, udział w przygotowywaniu procedur odnośnie zamówień publicznych,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Starych Babicach nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przygotowanie do realizacji projektów unijnych (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych i rozliczanych projektów unijnych.

Oferent może podać propozycję cenową wykonania usługi.

Warunki wykonania usługi:

 • umowa zlecenie w okresie od lutego 2011 r. do grudnia 2011 r.
 • czas pracy nienormowany, w tym przynajmniej 1 raz w tygodniu w siedzibie GOPS w Starych Babicach

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 16.00 lub przesłać pocztą na adres:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na Koordynatora projektu",
w terminie
do 18 lutego 2011 r. do godziny 16.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Starych Babicach).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Do pobrania plik pdf


wstecz

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.