Dzisiaj jest czwartek 22 października 2020 r. imieniny Haliszki, Lody, Przybysłšwa
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


20.01.2011

ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWYCH
OPINIUJĄCYCH OFERTY
ZŁOŻONE W OTWARTYCH KONKURSACH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
GMINY STARE BABICE


W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej oraz zamiarem ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu upowszechniania kultury i sztuki uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą zgłosić swoich przedstawicieli do Komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

Proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji konkursowych dla poszczególnych konkursów.

Termin składania wniosków - do 6 lutego 2012 r.
We wniosku należy podać, którego konkursu on dotyczy.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĽn. zm.) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy nie mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do udziału w pracach Komisji konkursowej w konkursie, w którym same składają oferty.


Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.