Dzisiaj jest środa 12 czerwca 2024 r. imieniny Gwidona, Leonii, Niny
OŚWIATA

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORZĘCINIE DUŻYM

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos

05-850 Borzęcin Duży
ul. Warszawska 697
tel. 22 752 05 24
zspborzecin@wp.pl

Placówka ta obejmuje kompleks budynków, w których mieści się szkoła podstawowa i przedszkole.
Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową, halę sportową.
Uczniowie mogą korzystać z kół zainteresowań: recytatorskiego, teatralnego, komputerowego z dostępem do Internetu, matematycznego, język angielskiego i innych.

Przy szkole działa też Uczniowski Klub Sportowy, który odnosi duże sukcesy oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie nosi imię Armii Krajowej Grupy „Kampinos. Co roku, podczas święta szkoły przypadającego na 26 paˇdziernika, do placówki tej przychodzą kombatanci. Ten dzień i spotkanie z weteranami jest wydarzeniem patriotyczno-historycznym w szkole i niezapomnianym przeżyciem dla uczniów.

Upowszechnianie wiedzy historycznej o patronie szkoły, doprowadziło do powstania Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Grupy Kampinos przy Szkole Podstawowej. Patronat nad działaniami Klubu sprawują: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Celami głównymi Klubu Historycznego są m.in.: rozwijanie i kształtowanie wartości moralnych i patriotycznych na przykładzie bohaterstwa patrona szkoły oraz zbieranie materiałów i opracowywanie dokumentacji historycznej dotyczącej bohatera szkoły.
29 kwietnia 2010 roku dokonano uroczystego otwarcia Klubu. więcej..

Przy ZSP działa ogólnodostępna strefa rekreacji - rezultat zrealizowanej inwestycji dofinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W skład Strefy wchodzi: zespół boisk do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz gimnastyki, skate park, ścianka do wspinaczki, siłownia zewnętrzna, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci młodszych, bieżnia, skocznia w dal oraz skocznia wzwyż. Strefa wyposażona jest w elementy dodatkowe takie jak: wiaty szatniowe, trybuny i stojaki na rowery.
Dzięki tak dużej ilości obiektów sportowych jest możliwa realizacja bogatego programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Więcej na stronie www.norwaygrants-starebabice.eu...

Więcej o naszych imprezach:

 

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.