Dzisiaj jest środa 12 czerwca 2024 r. imieniny Gwidona, Leonii, Niny
OŚWIATA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BABICACH

 

Szkoła Podstawowa. im. Henryka Sienkiewicza
05-082 Stare Babice, ul. Polna 40
tel./fax (022) 722-91-29

szkola-starebabice@wp.pl

 

Aktualności:
24.11.2011
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach serdecznie zaprasza wszystkich rodziców wychowanków naszej szkoły, do wzięcia udziału w ankiecie (www.rr.szkola-starebabice.pl). ZRÓBMY TO DLA NASZYCH DZIECI!”

strona www

Budynek szkoły w ostatnich latach został odnowiony, wymieniono wszystkie okna i ocieplono ściany. Latem 2009 wykonano nowy, spadzisty dach (fot). Szkoła wyposażona jest w pracownię językową, sale komputerowe oraz wyremontowaną halę sportową. W przestronnych klasach tego obiektu w roku szkolnym 2008/09 w 24 oddziałach uczyło się 612 uczniów, pod okiem 53 nauczycieli. Placówka jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych uczniów.

Od 1998 roku szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza, otrzymała też pamiątkowy sztandar. Szkoła kontynuuje tradycje sienkiewiczowskie, tak silnie związane z nasza gminą. Tradycyjnie co roku, w dniu Święta Szkoły przypadającym na 5 maja, uczniowie przygotowują inscenizacje dzieł swego patrona, uczestniczą także w zjazdach szkół im. Sienkiewicza z całego kraju.

Przy tej placówce działa też Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Uczniowski Klub Sportowy oraz koła zainteresowań: teatralne, komputerowe z dostępem do Internetu, plastyczne.
Przy SP w Starych Babicach funkcjonuje także Studio Muzyczne, Szkoła Muzyczna oraz Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego.
Studio Muzyczne – Ognisko Artystyczne działa od 1993 r. Jego głównym celem jest uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na sztuki piękne, zwłaszcza muzykę. Prowadzone są tam zajęcia nauki gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, flecie prostym, poprzecznym, trąbce i puzonie oraz zajęcia z teorii muzyki i rytmiki. Studio prowadzi także zespoły baletowe, instrumentalne i wokalne.

Prywatna Szkoła Muzyczna I Stopnia utworzona została w 1994 r. dla najbardziej uzdolnionych muzycznie dzieci, figuruje w Rejestrze Ministra Kultury. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych artystów i pedagogów. Absolwenci kontynuują naukę w muzycznych szkołach średnich i Akademii Muzycznej.

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.