Dzisiaj jest poniedziałek 29 listopada 2021 r. imieniny Błażeja, Margerity, Saturnina
OŚWIATA

 

PRZEDSZKOLE W BLIZNEM JASIŃSKIEGO

NOWE PRZEDSZKOLE - NOWY DYREKTOR

Przedszkole.
We wrześniu otworzy swoje podwoje trzecie gminne przedszkole. Zostało ono zaplanowane na wschodzie gminy we wsi Blizne Jasińskiego i zaprojektowane według najnowocześniejszych standardów. Sam budynek ma składać się z dwu segmentów - wypoczynkowego i socjalnego z zapleczem kuchennym. Cztery z sześciu przestronnych (70m2) sal ma antresolę przeznaczoną dla leżakowania. Oba poziomy sal mają własne łazienki. Każda sala jest wyposażona w Internet, ma swoje wyjścia na ogród i plac zabaw, ponadto dla lepszej orientacji sale mają różne kolory. Sam budynek ma ciekawą przestrzenną bryłę, przeszklenia zapewniają dużo światła - na pewno będzie jednym z najładniejszych i największych w całym województwie. Będzie do niego uczęszczać ok. 150 przedszkolaków. więcej..

Konkurs.
Dyrektorem nowego przedszkola została na drodze konkursu rozstrzygniętego 21 czerwca - pani Małgorzata Siekierska - pedagog doświadczony, zasłużony i dobrze znany rodzicom przedszkolaków z babickiego przedszkola, w którym wiele lat pani Małgorzata pracowała.
Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów a komisja konkursowa składała się z trzech osób. Przewodniczącą była pani Jolanta Stępniak - Zastępca Wójta. W komisji była obecna również Radna naszej gminy a także wizytator Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego.

W pierwszej części konkursu komisja rozpatrzyła pod względem formalnym złożone oferty. Po przeanalizowaniu ofert okazało się, że tylko jeden z dwóch kandydatów - pani Małgorzata Siekierska, została dopuszczona do drugiego etapu konkursu. Podczas drugiej tury kandydatka przedstawiła swoją wizję kierowania przedszkolem oraz w jaki sposób powinno ono funkcjonować i rozwijać się. Następnie kandydatka odpowiadała na zadane przez komisję pytania, po czym, po naradzie, pani Małgorzata jednogłośnie została wybrana Dyrektorem nowego przedszkola.

Moja wizja, moje plany.
Małgorzata Siekierska:
- "Przedszkole będzie placówką szeroko otwartą dla dzieci, przyjazną dzieciom i ich rodzicom. Zapewni warunki do indywidualnego rozwoju dziecka. Rozwinie osobowość dziecka i wyposaży go w wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
Ważnym elementem działalności dydaktycznej przedszkola będzie edukacja artystyczna. Wprowadzi ona dzieci w świat wartości estetycznych i rozwinie ich twórczą aktywność w zakresie muzyki, plastyki i teatru.
Chcę uczynić z rodziców pełnoprawnych partnerów placówki. Zaangażuję rodziców w życie przedszkola, zachęcę do uczestniczenia w jego wydarzeniach. Planuję nawiązać współpracę z ośrodkami kultury i sztuki. Zamierzam współpracować z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie gminy. Chcę otworzyć placówkę i wyjść z dziećmi i nauczycielami na zewnątrz. Podejmę działania w zakresie reklamy przedszkola w środowisku. Postaram się pozyskiwać firmy, organizacje, indywidualnych sponsorów i włączyć ich do ulepszenia i wzbogacania warunków edukacji, wychowania i opieki."


Kawiarenka dla Babci i Dziadka - oprawa muzyczna Magorzata Siekierska


Małgorzata Siekierska - pierwsza z prawej - Teatr Rodziców 2010

Serdecznie pani Dyrektor gratulujemy, życzymy powodzenia w realizacji planów i uśmiechu na buziach naszych przedszkolaków!

BB, PW

21.01. 2010 Kawiarenka dla Babci i Dziadka

Gazeta Babicka - 5/2009 XII Teatr Rodziców. Babickie Przedszkole dla dorosłych i dla dzieci.

Gazeta Babicka - 4/2007 Teatr Rodziców już po raz dziesiąty!

Gazeta Babicka 1/2007 Dziadek nie tylko do orzechów!

Gazeta Babicka 5/2006 Gminny Przegląd Taneczny

Gazeta Babicka 5/2006 Królem być...

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.