Dzisiaj jest czwartek 2 grudnia 2021 r. imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny
OŚWIATA

 

PRZEDSZKOLE W BLIZNEM JASIŃSKIEGO


Krótka historia budowy przedszkola w Bliznem Jasińskiego.
W marcu 2008 r. został ogłoszony "Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt gminnego przedszkola publicznego w Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1". Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 5 zespołów autorskich. W przewidzianym terminie wpłynęło 5 prac konkursowych. Sąd konkursowy na posiedzeniach w dniach: 19 maja, 20 maja i 21 maja ocenił złożone prace i wyłonił zwycięzcę. Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie kopert z hasłami autorów nastąpiło w dniu 27 maja 2008r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy.
Pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo wyróżnienie za nowatorstwo w zakresie architektury i funkcjonalność rozwiązań w wysokości 1000 zł, zdobył projekt złożony przez Konsorcjum PBJ Architekci z Łodzi. Drugą nagrodę w wysokości 6000 zł przyznano za projekt przedstawiony przez Cobo Mie-Szko Sp. z o.o. z Warszawy. Trzecią nagrodę w wysokości 3000 zł zdobył projekt opracowany przez Pracownię Projektową Janusza Pachowskiego z Izabelina. Ze zwycięzcą konkursu odbyły się negocjacje na wykonanie projektu budowlanego, który został przygotowany jesienią 2008 r.
W następnej kolejności miał miejsce przetarg na budowę przedszkola w Blizne Jasińskiego. Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnych ofert, tj. oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAMBET S.A. z siedzibą w Pułtusku.
W dniu 4 września 2009 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym ZAMBET S.A na budowę przedszkola gminnego w miejscowości Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1.

 

Przedszkole o powierzchni całkowitej 2346,8 m2 składać się będzie z niezwykle przestronnych i funkcjonalnych pomieszczeń. Dla dzieci dostępne będą place zabaw.

Przedszkole będzie placówką 6-cio oddziałową i przyjmie 150 dzieci z terenu Gminy Stare Babice.
W przedszkolu będą realizowane, obok obowiązkowej podstawy programowej, zajęcia dodatkowe zgodne z potrzebami dzieci. Przedszkole otwarte będzie w godzinach 6 30 - 17 00.

Planowany termin otwarcia przedszkola 1 września 2010 r.

 

Fotografie:
Makieta i wizualizacje projektu przedszkola

     

 

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.