Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
ZDROWIE

PROFILAKTYKA

ARCHIWUM

WAŻNE

ZDROWIE

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego był pierwszą placówką tego rodzaju na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Dał dobry przykład innym, podobne ośrodki powstały już w Łomiankach i Ożarowie.

Ośrodek w Bliznem utworzono w 1999 roku z inicjatywy rodziców, przy wsparciu gminy Stare Babice, która nieodpłatnie przekazała budynek po dawnej szkole. Działa przy Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Jest jedyną placówką na terenie Powiatu, w której stworzono program wczesnej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych. Pod fachową opieką siedmiu specjalistów przebywa tam obecnie ok. 30 dzieci, z porażeniem mózgowym, z zespołami genetycznymi, epilepsją, autyzmem, mutyzmem i głębokim upośledzeniem umysłowym. Dla każdego z nich opracowuje się indywidualny program rehabilitacji.

Dzieci mają zajęcia z rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, hipoterapii i artoterapii czyli terapii przez sztukę. Zajmuje się nimi również logopeda i psycholog. Od 2004 roku program rozszerzony został o terapię integracji sensorycznej. Jest to nowoczesna i skomplikowana metoda, w Polsce niewielu certyfikowanych terapeutów zajmuje się jej prowadzeniem.
Co ciekawe, opieką otoczone jest również rodzeństwo niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka. Są to dzieci, które nie mają zdiagnozowanych uszkodzeń czy rozwojowych problemów natury organicznej, wymagają natomiast opieki psychologicznej i emocjonalnej. Ośrodek stara się przeciwdziałać ich izolacji społecznej.
Od 4 lat w Ośrodku organizowany jest Integracyjny Dzień Dziecka. Tradycją stały się też jasełka przygotowywane przez same dzieci. Terapeuci starają się, aby aktorem było każde dziecko niezależnie od stopnia swoich ograniczeń. Z okazji Mikołajek, do Ośrodka w Bliznem przyjeżdża teatrzyk lalkowy. Dzieci uwielbiają oglądać przedstawienia, ale zabranie ich do Warszawy jest niemożliwe z powodu barier architektonicznych i komunikacyjnych.

Ośrodek tętni życiem, codzienne, rutynowe prawie zajęcia przeplatane są ciekawymi wydarzeniami. Co jakiś czas odbywa się tam impreza dla wszystkich - blok integracyjny, który angażuje dzieci i ich rodziny. Bo każda zabawa czy inna aktywność dziecka niepełnosprawnego może być formą terapii. Wszystkie zabiegi i zajęcia w Ośrodku są bezpłatne, finansuje je samorząd powiatowy, gmina Stare Babice, urząd wojewódzki i PFRON. Zgodnie z umową, do Ośrodka mogą trafiać dzieci z gmin powiatu warszawskiego zachodniego i gmin sąsiadujących. W rzeczywistości wszystkie są z powiatu, ok. 90% pochodzi z gminy Stare Babice. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych jest organizacją non profit, tj. nie czerpie żadnych zysków ze swojej działalności, może natomiast przyjmować darowizny. Od 2004 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu można przekazać 1% podatku na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

ADRES:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych
Blizne Jasińskiego
ul. Kopernika 14
tel. 22 722 06 40

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.