Dzisiaj jest środa 19 czerwca 2024 r. imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
ZDROWIE

PROFILAKTYKA

ARCHIWUM

WAŻNE

ZDROWIE


Zdrowie - Prawa Pacjenta

13.10.2010

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa - zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

  1. Świadczeń zdrowotnych
  2. Informacji o swoim stanie zdrowia
  3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
  4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  5. Poszanowania intymności i godności
  6. Dokumentacji medycznej
  7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  9. Opieki duszpasterskiej
  10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (czynna pn. pt. w godz. 9 00 - 21 00)
Połączenie z telefonów komórkowych (płatne wg stawek operatora) (22) 833 08 85 lub (22) 635 59 96
Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
Tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86

sekretariat@bpp.gov.pl; www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej.
Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.