Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
O Gminie


Nagrody dla Gminy Stare Babice

W 2003 roku Gmina Stare Babice uzyskała certyfikat, tytuł oraz godło promocyjne - Gmina Fair Play.

Stare Babice laureatem

Certyfikat ZPP dla Gminy Stare Babice

2009 2007 2008

Zdrowa Gmina

POŁOŻENIE

Gmina Stare Babice położona jest w centralnej części Województwa Mazowieckiego po zachodniej granicy Warszawy, przy Puszczy Kampinoskiej, pomiędzy dwiema trasami o znaczeniu międzynarodowym (trasą poznańską i trasą gdańską). Wzdłuż gminy przechodzi ciąg komunikacyjny - droga wojewódzka nr 580 wychodząca z Warszawy w kierunku Żelazowej Woli i Sochaczewa.
Do centrum stolicy dzieli ją odległość zaledwie 13 km.
Rozciąga się na obszarze ok. 64 km2, obejmuje 23 wsie a liczy 15 392 mieszkańców (wg stanu na dzień 19.10.2009 r.).

 Wyświetl większą mapę


W skład gminy Stare Babice wchodzą następujące miejscowości: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela oraz Stare Babice, które pełnią rolę centrum administracyjnego gminy.

Gmina należy do Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W skład Powiatu wchodzi siedem gmin: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice.

Obszar gminy Stare Babice leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Do niedawna była to typowa gmina rolnicza, obecnie znajduje się w gazie intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego indywidualnego i spółdzielczego. Rozwija się nieuciążliwa działalność gospodarcza. O dzisiejszym obliczu gminy decyduje jej położenie między stolicą a skrajem Puszczy Kampinoskiej. Bliskość stolicy czyni gminę Stare Babice interesującą dla budownictwa mieszkaniowego.

Gmina Stare Babice leży w zasięgu Kotliny Warszawskiej i Równiny Błońskiej, należących do Niziny Środkowomazowieckiej, w pasie Nizin Środkowopolskich i znajduje się w bezpośrednim zasięgu zlewni Wisły (dorzecze Wisły). Dwa największe cieki wodne to Struga i jej dopływ Lipkowskie Wody. Struga wpada do rzeki Łasicy (ciek III rzędu sieci rzecznej), który doprowadza wody do rzeki Bzury i dalej do Wisły. Rolę cieków spełniają także starorzecza oraz rowy melioracyjne.

Południe gminy zachowało roniczy charakter, wysokiej klasy gleby sprzyjają rozwojowi produkcji ogrodniczej i stanowią zaplecze warzywne dla aglomeracji warszawskiej.
Północ przekształca się w podmiejski zespół osiedli mieszkaniowych. Tu skupiają się też głównie punkty handlowe i usługowe oraz hurtownie.

Komunikacja publiczna
W zakresie komunikacji zbiorowej obsługa gminy opiera się na dogodnej komunikacji autobusowej, warszawskich linii podmiejskich o następujących trasach:

  • linia 712 Warszawa Stare Babice (Rynek)- Kwirynów - Janów - Klaudyn - Warszawa - Metro Młociny,
  • linia 714 Warszawa os. Górczewska - Stare Babice - Zielonki - Koczargi Stare/Nowe - Lipków - Stare Babice - Warszawa os. Górczewska
  • linia 719 Warszawa os. Górczewska - ul. Warszawską (Blizne Jasińskiego - Borzęcin Mały) do Leszna
  • linia 729 Warszawa os. Górczewska - Stare Babice - Koczargi Stare (gimnazjum) - Wojcieszyn - Wierzbin - Borzęcin Duży - Mariew - Wólka (gmina Leszno)
  • linia 812 Warszawa Stare Bemowo - Klaudyn
  • L6 - lokalna linia uzupełniająca - Stare Babice (Rynek) - Zielonki - Lipków - Koczargi Stare/Nowe - Wojcieszyn - Wierzbin - Borzęcin Duży/Mały (ul. Kosmowska)
  • L7 - lokalna linia uzupełniająca została wprowadzona od 2 stycznia 2012 na trasie Ożarów Mazowiecki (Starostwo) - Stare Babice (Rynek) - Lipków - Dziekanów Leśny
  • L18 - lokalna linia uzupełniająca - Stare Babice (Rynek) - Lipków - Hornówek (gm. Izabelin) - Truskaw (gm. Izabelin)

Linie kolejowe
Przez wschodnie tereny gminy, bezpośrednio przy granicy z Warszawą, przebiega jednotorowa bocznica kolejowa łącząca stację Warszawa Jelonki z Hutą. Linia ta nie bierze udziału w obsłudze gminy. Najbliższa linia kolejowa to elektryczna kolej na trasie Warszawa - Błonie - Sochaczew.
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.