Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
O Gminie


Nagrody dla Gminy Stare Babice

W 2003 roku Gmina Stare Babice uzyskała certyfikat, tytuł oraz godło promocyjne - Gmina Fair Play.

Stare Babice laureatem

Certyfikat ZPP dla Gminy Stare Babice

2009 2007 2008

Zdrowa Gmina

NAGRODY i CERTYFIKATY

Ranking-wspolnota

15.10.2009

Gmina Stare Babice - II miejsce na Mazowszu i VIII w Polsce!

 Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego potwierdził wysoką pozycję babickiego samorządu.

W dn. 6-7 października w Warszawie odbyło się VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Podczas Forum ogłoszono wyniki kolejnego rankingu pt. "Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną" w latach 2006-2008. Ranking przygotowany został przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego.
W kategorii gmin wiejskich, gmina Stare Babice zajęła VIII miejsce w Polsce. Na Mazowszu wyprzedziła nas tylko gmina Lesznowola, a pierwsze miejsce w Polsce zajęła gmina Kleszczów (woj. łódzkie). Gminy: Rewal (zachodniopomorskie) i Krośnice (dolnośląskie) zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsca.


Metodologia obliczania wskaźników rankingu od lat jest taka sama. Pod uwagę organizatorzy biorą te inwestycje samorządów, które dotyczą rozwoju infrastruktury technicznej, wychodząc z założenia, że to właśnie one najbardziej wpływają na rozwój gospodarczy gmin. Inwestycje koncentrują się w trzech działach: w transporcie (remonty i budowa dróg, transport zbiorowy), w gospodarce komunalnej (sieci wodno-kanalizacyjne, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków) i gospodarce mieszkaniowej.

Wydatki na infrastrukturę techniczną stanowią ponad połowę wszystkich inwestycji wojewódzkich i powiatowych i blisko dwie trzecie inwestycji gminnych. Zdecydowanie najważniejszym działem inwestycji samorządowych jest transport. Jednak daje się zauważyć, że w wielu rejonach Polski jego udział znacząco spadł w ostatnim roku. Zapewne ma to związek z trudnościami, jakie wystąpiły z rozruchem programów unijnych na lata 2007-2013. W gminach wiejskich niemal identyczne z "transportem" są wydatki inwestycyjne na gospodarkę komunalną.

Wysoka pozycja naszego samorządu w ogólnopolskich rankingach, jest faktem, do którego przyzwyczailiśmy się już od wielu lat. Potwierdza się w praktyce słuszność przyjętej Strategii Rozwoju Gminy i wieloletniej polityki zrównoważonego rozwoju naszych terenów. Przypomnijmy, że w tegorocznym rankingu "Rzeczpospolitej" babicka gmina zajęła I miejsce na Mazowszu i VII w Polsce. Wiele zależy, jak widać, od przyjętych kryteriów rankingu i sposobu analizy danych.

Tekst i zdjęcia Marcin Łada

Relacja Telewizji Babice TUTV

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.