Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
O Gminie


Nagrody dla Gminy Stare Babice

W 2003 roku Gmina Stare Babice uzyskała certyfikat, tytuł oraz godło promocyjne - Gmina Fair Play.

Stare Babice laureatem

Certyfikat ZPP dla Gminy Stare Babice

2009 2007 2008

Zdrowa Gmina

NAGRODY i CERTYFIKATY

05.02. 2010

XI Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

"Przyjaźni Środowisku"

21 stycznia br., decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".

Gmina Stare Babice została laureatem w kategorii: "SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU" w Podkategorii: "Gmina Przyjazna Środowisku".

W tej podkategorii laureatami zostały:

  • Urząd Gminy Gorzyce
  • Urząd Gminy i Miasta Kleczew
  • Urząd Gminy Stare Babice
  • Urząd Miasta i Gminy w Pilawie
  • Urząd Miejski w Dąbiu
  • Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

5 lutego w Ministerstwie Środowiska wójt naszej gminy Krzysztof Turek otrzymał statuetkę i dyplom z rąk głównego inspektora ochrony środowiska Andrzeja Janusiewicza i senatora Michała Wojtczaka - sekretarza Narodowej Rady Ekologicznej. Uroczysta Gala, której honorowym gościem był przewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej - prof. Jerzy Buzek odbyła się wieczorem w hotelu Sofitel Victoria.


Wójt Krzysztof Turek z organizatorem konkursu - Krzysztofem Masiukiem podsekretarzem Narodowej Rady Ekologicznej

Uroczystość wręczenia statuetki i dyplomu w Ministerstwie Środowiska


Statuetkę wójtowi Krzysztofowi Turkowi wręcza sekretarz Narodowej Rady Ekologicznej - Michał Wojtczak


Andrzej Jagusiewicz - główny inspektor ochrony środowiska - wręcza dyplom wójtowi gminy Stare Babice


prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej przyjmuje godło gminy Stare Babice od wójta Krzysztofa Turka.
Autor zdjęcia: Tadeusz Koniarz


Gala wręczenia certyfikatu. Hotel Victoria.

Nagrodę odebrał Wójt Gminy Krzysztof Turek

Relacja filmowa z uroczystości

fot. Marcin Łada


* Idea Konkursu

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżnić podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych. W dotychczasowych 10 Edycjach konkursowych wystartowało łącznie blisko 3000 podmiotów.
W dniu dzisiejszym blisko 450 gmin, firm oraz placówek oświatowych z całej Polski może się pochwalić tytułem "Przyjazny Środowisku" w jednej z trzech Kategorii Konkursu: "Samorząd Przyjazny Środowisku", "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" oraz "Promotor Ekologii".

Kategoria "Samorząd Przyjazny Środowisku" adresowana jest do samorządów terytorialnych (gmin, powiatów) oraz samorządowych związków celowych, które w ostatnim czasie zrealizowały ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych lub regionu inwestycje ekologiczne. Wnioski w tej Kategorii oceniane są pod kontem kompleksowości podjętych rozwiązań, ich nowatorstwa, skali zaangażowania własnego samorządów, dostosowania inwestycji do standardów i dyrektyw UE, a przede wszystkim poprawy stanu środowiska naturalnego.
Do Kategorii "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" przystąpić mogą podmioty gospodarcze, które poczyniły inwestycje ekologiczne, mające na celu nie tylko poprawę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale także przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie. Ocenie podlega kompleksowość działań, nowatorstwo zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz zaangażowanie w edukację ekologiczną.

Obecnie gromadzącą największą liczbę ubiegających się o tytuł „Przyjaźni Środowisku jest Kategoria "Promotor Ekologii". Adresowana jest ona do wszystkich podmiotów: placówek oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytutów naukowych oraz mediów. Podczas oceny brane jest pod uwagę skala zaangażowania instytucji w edukację ekologiczną, propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz organizacja imprez o charakterze proekologicznym.
Prócz tytułu "Przyjaznego Środowisku" w powyżej przedstawionych Kategoriach, w tegorocznej XI Edycji samorządy oraz przedsiębiorstwa starać mogą się również o otrzymanie Europejskiej Nagrody Ekologicznej - European Ecological Award "Environment Friendly".
Warunkiem przyznania Europejska Nagroda Ekologiczna jest spełnienie wymagań formalno-prawnych ustawodawstwa krajowego z zakresy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz spełnianie standardów Unii Europejskiej z tego zakresu. Oceniane jest jedno konkretne przedsięwzięcie. Misją Europejskiej Nagrody Ekologicznej - European Ecological Award "Environment Friendly" jest wyróżnienie jednostek zaangażowanych w realizację działań mających na celu dostosowanie do wymagań unijnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, niwelowanie różnic w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi, a także pomiędzy poszczególnymi ich regionami.

Dzięki Konkursowi osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w samorządach oraz przedsiębiorstwach, mogą zapoznać się z rozwiązaniami, jakie zostały zastosowane w konkretnych, często analogicznych przypadkach. Podpatrzone rozwiązania mogą zostać zastosowane w kolejnych inwestycjach przy rozwiązaniu podobnych lub identycznych problemów. Jest to, o tyle cenne, że w procesach planowania i realizacji można opierać się na sprawdzonych w praktyce doświadczeniach. Nadesłane wnioski stanowią świetną bazę informacji, która umożliwi stworzenie pewnego modelowego sposobu postępowania, który może być powielony w przypadku innych podmiotów, nie potrafiących wypracować własnego systemu.
Nagrody finansowe uzyskane przez Laureatów poprzednich edycji pozwoliły samorządom oraz przedsiębiorstwom na rozszerzenie działań i inwestycji o charakterze ekologicznym, a placówkom edukacyjnym pomogły w zakupie materiałów wspierających edukację ekologiczną.

Więcej na stronie konkursu...

powrót

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.