Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
O Gminie


Nagrody dla Gminy Stare Babice

W 2003 roku Gmina Stare Babice uzyskała certyfikat, tytuł oraz godło promocyjne - Gmina Fair Play.

Stare Babice laureatem

Certyfikat ZPP dla Gminy Stare Babice

2009 2007 2008

Zdrowa Gmina

Dane statystyczne


Szczegółowe dane statystyczne o gminie prezentowane są w dokumentach Urzędu Statystycznego:

Podstawowe dane o gminie (GUS)

"Portret terytorialny"
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_gmin/warszawski_zach/Stare-Babice.pdf

Stopa bezrobocia w Gminie Stare Babice

Dane podstawowe
w 2009 r.
(stan na 31.XII)

w 2010 r.
( stan na 31.XII)

w 2011
(stan na 31.XII)
w 2012
(stan na 30.IX)
Liczba osób w wieku produkcyjnym w Gminie Stare Babice
9 816
10 162
10 060
101 152
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
270
348
421
448
Stopa bezrobocia
2,75%
3,42 %
4,18%
4,41%

Wskaźniki stopy bezrobocia obliczono na podstawie danych PUP w Błoniu (Powiatowego Urzędu Pracy) oraz danych Referatu Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Wykształcenie
Odsetek mieszkańców posiadających wyższe wykształcenie (obliczono na podstawie udziału liczby osób
z wyższym wykształceniem do liczby osób w wieku 19 i więcej lat) - 15,3% (Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Wskaźnik "G"* dla Gminy Stare Babice

na 2012 r. wynosi - 2 283,74 zł

na 2011 r. wynosi - 2 237,58 zł

*) Wskaźnik "G" wg Ministerstwa Finansów, to wskaˇnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowi on m. in. podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej. Jest on jednym z kryteriów dostępu, uwzględnianym przy ocenie wniosków o zewnętrzne dofinansowanie gminy.

Polecamy korzystanie z bazy danych Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego BDL GUS

Portret terytorialny Gminy Stare Babice w Bazie Banku Danych Lokalnych GUS

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.dims?p_id=141498

Rynek pracy w gminie Stare Babice (dane Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu)

http://pup.blonie.ibip.pl/public/?id=148524

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.