Dzisiaj jest sobota 23 października 2021 r. imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna
KULTURA

 

 

WIADOMOŚCI KULTURALNE

14 września 2010


POSTAW NA RODZINĘ i ZDROWIE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza akcję pod nazwą "POSTAW NA RODZINĘ I ZDROWIE".

Gmina Stare Babice przystąpiła do Ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę".
Głównym celem jest zaprezentowanie mieszkańcom działań na rzecz rodziny. Przystępując do kampanii chcemy mieszkańcom wskazać instytucje, które w naszej gminie niosą pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych problemami i tym, którzy borykają się z uzależnieniami i przemocą. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców i edukowanie społeczności lokalnej to cele, dla których nasza gmina zdecydowała się na przystąpienie do kampanii. Jej istotnym elementem jest też włączenie rodziców poprzez placówki oświatowe tj. szkoły i przedszkola.

Gmina Stare Babice aktywnie prowadzi projekty związane ze zdrowiem swoich mieszkańców. Od kilku lat realizuje program: "Promocja zdrowia i prewencja chorób układu krążenia w Gminie Stare Babice", we wrześniu b.r. zajęła 3 miejsce w konkursie "Zdrowa Gmina", finansuje akcje badań profilaktycznych, a w nowym gminnym budynku od maja b.r. mieści się nowoczesna przychodnia zdrowia. Promuje zdrowy styl życia organizując imprezy dla mieszkańców takie jak piknik "Zdrów jak ryba" i "Dzień Pieczonego Ziemniaka bez GMO". Włączając się do kampanii "Postaw na rodzinę" chcemy podkreślić jak ważne jest zdrowie człowieka, które zależy przede wszystkim od niego samego, od przestrzegania przez niego pewnych nawyków, zasad, reguł, norm i wartości moralnych.

Funkcjonalna zdrowa rodzina to gleba, na której wyrasta młode, zdrowe społeczeństwo.

W ramach akcji przeprowadzamy konkurs pod nazwą "MOJA RODZINA"

 • dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI (konkurs fotograficzny)
 • dla uczniów gimnazjalnych kl. I-III (konkurs fotograficzny i poetycki)
 • dla dzieci z przedszkola w Starych Babicach ( konkurs fotograficzny)

REGULAMIN KONKURSU " MOJA RODZINA"

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI oraz uczniów kl. I-III gimnazjum zostanie przeprowadzony konkurs fotograficzny p.n. "Moja rodzina" w ramach którego uczestnicy wykonują fotografie.

W konkursie udział może wziąć każde chętne dziecko, które dostarczy do GKRPA za pośrednictwem dyrektora szkoły fotografie o wymiarze 15x21.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie, które zostało wykonane w ciągu ostatniego kwartału. Fotografie zostaną ocenione przez jury.

Podczas oceny jury będzie brało pod uwagę:

1. Pomysłowość autora zdjęcia
2. Sposób ukazania tematu
3. Walory artystyczne zgłoszonego zdjęcia

Jury wybierze najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone.

Zdjęcia należy dostarczyć do dyrektorów szkół do dnia 26 października 2010 r. Dyrektorzy szkół powinni do dnia 29 października 2010 r. dostarczyć zdjęcia biorące udział w konkursie do GKRPA p. Wandy Morawskiej (Urząd Gminy-Stare Babice ul. Rynek 21).

KONKURS POETYCKI
Dla uczniów kl. I-III gimnazjum w Koczargach Starych zostanie przeprowadzony konkurs poetycki p.n. "MOJA RODZINA"
W konkursie udział może wziąć każde chętne dziecko, które dostarczy do GKRPA za pośrednictwem dyrektora szkoły wiersz przez siebie napisany. Należy zawrzeć w prawym dolnym rogu imię i nazwisko, nazwę szkoły i numer klasy, do której uczeń uczęszcza.

Wiersz należy dostarczyć do dyrektora szkoły do dnia 26 października 2010 r. Dyrektor szkoły powinien do dnia 29 października 2010 r. dostarczyć wiersze biorące udział w konkursie do GKRPA p. Wandy Morawskiej (Urząd Gminy-Stare Babice ul. Rynek 21).

Prace złożone w określonym terminie ocenione zostaną przez jury, w skład którego wchodzą:

 • Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
 • Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym
 • Dyrektor Gimnazjum w Koczargach Starych
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Dyrektor Przedszkola w Starych Babicach

Jury ocenę prac przeprowadzi oddzielnie dla konkursu fotograficznego i poetyckiego. Komisja konkursowa wyłoni po trzy najciekawsze prace.

Prace, które zostaną nagrodzone zostaną wystawione w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 21.
Ponadto prace prezentowane będą na łamach "Newslettera Babickiego" i "Gazety Babickiej".
Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród planuje się przeprowadzić w dniu 16 listopada 2010 r. w Domu Parafialnym "Arka" w Starych Babicach ul. Rynek 17.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu prace zostaną zdyskwalifikowane.
 2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na publikację wykonanej pracy oraz wizerunku i danych personalnych uczestnika konkursu.
 3. Wykonane prace przechodzą na własność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach.
 4. Organizatorzy z chwilą otrzymania prac konkursowych nabywają prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac oraz wizerunku i danych personalnych ich autorów (wystawa, publikacje prasowe informacje internetowe).
 5. Złożenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez uczestników i ich prawnych opiekunów.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian przebiegu konkursu, o których zobowiązują się poinformować wszystkich zainteresowanych w stosownym terminie ( np. co do terminu lub miejsca, itp.).

 

OGŁOSZENIA


KONKURSY

Babickie Ogrody 2013

wynniki

Pocztówka Jubileuszowa


FOTOGRAFICZNY
Nakręcone Mazowsze

FOTOGRAFICZNY

KPN w ObiektywieGminna
Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach
zaprasza
Centrum Kultury IZABELIN

zaprasza
LINKI

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.