Dzisiaj jest czwartek 28 września 2023 r. imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława
KULTURA

 

 

WIADOMOŚCI KULTURALNE


11.04. 2011

II POWIATOWY KONKURS LITERACKI
"CZESŁAW MIŁOSZ I JEGO TWÓRCZOŚĆ"


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorzy:

 • Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • Wójt Gminy Stare Babice,
 • Dyrektor I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych.

2. Czas i miejsce konkursu:

 • I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12,
 • Środa, 25 maja 2011 r. g. 9.30 - prezentacja wszystkich utworów zgłoszonych do konkursu,
 • Piątek, 27 maja 2011 r. g. 15.00 - prezentacja nagrodzonych utworów oraz wręczenie nagród (informacja dotycząca osób wyróżnionych zostanie przekazana telefonicznie w czwartek 26 maja 2011r.).

3. Cele konkursu:

 • upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Czesława Miłosza,
 • propagowanie piękna poezji,
 • poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
 • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich oraz upowszechnianie kultury języka,
 • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży,
 • upowszechnianie kultury języka,
 • promowanie uczniów zdolnych,
 • aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich dokonań.

4. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczestników,
 • uczestnicy konkursu przygotowują do prezentacji jedną z poniższych form:
  I. wiersz lub fragment prozy autorstwa Czesława Miłosza,
  II. napisany przez siebie wiersz zainspirowany życiem i twórczością pisarza.

 • zgłoszenia do udziału należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na załączonej karcie do poniedziałku, 16 maja 2011 r. na adres szkoły:

I Gminne Gimnazjum
ul. Akacjowa 12 Koczargi Stare
05-080 Izabelin
z dopiskiem Konkurs Recytatorski ,,Czesław Miłosz i jego twórczość''

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gimnazjum@gimnazjum-koczargi.pl

5. Jury/nagrody

 • Komisję konkursową powołują organizatorzy.
 • Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w piątek 27 maja 2011 r. o godzinie 15 00.
 • Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.

6. Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja utworu (tempo, intonacja, znajomość tekstu),
 • ogólny wyraz artystyczny (np.: uzasadniony gest sceniczny),
 • wartość literacka języka w przypadku twórczości własnej,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury przeglądu,


7. Uwagi

 • regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych:
  - Gminy Stare Babice - www.stare-babice.waw.pl,
  - I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych - www.gimnazjum-koczargi.pl,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji konkursowych,
 • prawa autorskie utworów własnych uczestników konkursu, prezentowanych podczas gali konkursowej, zostają przeniesione na organizatorów konkursu,
 • niniejszy Regulamin Konkursu Recytatorskiego obowiązuje w 2011 roku
 • informacje na temat konkursu udzielają osoby bezpośrednio odpowiedzialne:
  - Halina Sztyler - Inspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy - tel. 22 752 90 83
  - Jarosław Płóciennik - Inspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy - tel. 22 752 87 51

 

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Krzysztof Turek

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

powrót

OGŁOSZENIA


KONKURSY

Babickie Ogrody 2013

wynniki

Pocztówka Jubileuszowa


FOTOGRAFICZNY
Nakręcone Mazowsze

FOTOGRAFICZNY

KPN w ObiektywieGminna
Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach
zaprasza
Centrum Kultury IZABELIN

zaprasza
LINKI

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.