Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KULTURA

 

 

WIADOMOŚCI KULTURALNE
p_soc

2.12.2011

Stykają się z ludzką niedolą, z biedą, z patologiami. Tam gdzie inni się wycofują, wkraczają właśnie oni- pracownicy socjalni. Zawsze podchodzą do problemów ludzi z sercem i odpowiedzialnością. Ta praca wymaga szczególnych predyspozycji - wrażliwości na los biednych ludzi, którzy często nie radzą sobie w życiu. A bieda powstaje z różnych przyczyn, czasem zupełnie niezależnych od nas samych…

Dzień pracownika socjalnego

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy spotkali się pracownicy socjalni pracujący w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecni byli również przedstawiciele władz gminy, a także osoby pracujące w dawnym OPS i współpracownicy dzisiejszego GOPS-u.

Spotkanie miało na celu podsumowanie 20 lat pracy ośrodka, a także uhonorowanie pracowników socjalnych dyplomami dziękczynnymi przygotowanymi specjalnie na jubileusz.

Serdeczne Życzenia pracownikom socjalnym złożył Wójt Gminy Krzysztof Turek. - Życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Wiem, że Wasza praca nie jest łatwa, ale jest społecznie bardzo potrzebna. Pełnicie ważną rolę w życiu babickiej społeczności, potraficie udzielać fachowej pomocy i podchodzić z sercem do potrzebujących. Za to dziś składam wszystkim pracownikom socjalnym naszej gminy - serdeczne podziękowanie.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła jego kierownik - Alicja Napurka. Obecnie w placówce tej pracuje 11 osób. Ośrodek realizuje świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, m. in.: zasiłki stałe, celowe i okresowe, świadczenia rodzinne, zagadnienia związane z funduszem alimentacyjnym. Ośrodek, pomaga w dożywianiu dzieci i doposaża stołówki szkolne, prowadzi także działania aktywizujące dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego podopiecznymi jest około 200 rodzin z naszej gminy. W zakresie działania GOPS-u jest także Program Promocji Zdrowia, który prowadzony jest z sukcesami od wielu lat.

W ubiegłym roku, babicka gmina wzięła udział w konkursie samorządów realizujących na swoim terenie programy profilaktyczne. Otrzymała Tytuł "Zdrowej Gminy" i przyznano jej 3 miejsce na Mazowszu wśród gmin, których działania przyczyniły się do największej efektywności badań profilaktycznych.

Dziś nasz GOPS jest prężną, nowoczesną placówką, działającą w szerokim spektrum spraw społecznych. Kiedy OPS rozpoczynał swoją działalność (ponad 20 lat temu), sprawy związane z pomocą społeczną prowadziły dwie osoby. Były to panie: Krystyna Trojak i Elżbieta Radziejewska. Zostały również zaproszone na uroczystość i otrzymały za swoją pracę podziękowanie. Przez lata spraw przybywało, zmieniały się przepisy, a państwo stopniowo odchodziło od realizacji zagadnień pomocy socjalnej nakładając ten obowiązek na Samorządy.

Wyróżnienia dla pań: Krystyny Trojak i Elżbiety Radziejewskiej

Wśród osób uhonorowanych symbolicznymi statuetkami i dyplomami oprócz pracowników socjalnych znaleźli się również przedstawiciele władz gminy: Przewodniczący RG - Henryk Kuncewicz, Wójt Krzysztof Turek, Z-ca Wójta Marcin Zając, a także m.in: Komendant Straży Gminnej - Tomasz Adamczyk, Przewodnicząca GKRPA - Wanda Morawska i redaktor Gazety Babickiej - Marcin Łada.

Dzień Pracownika Socjalnego (21 listopada) jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce na mocy ustawy o pomocy społecznej. Święto ma już wieloletnią tradycję.

wstecz

OGŁOSZENIA


KONKURSY

Babickie Ogrody 2013

wynniki

Pocztówka Jubileuszowa


FOTOGRAFICZNY
Nakręcone Mazowsze

FOTOGRAFICZNY

KPN w ObiektywieGminna
Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach
zaprasza
Centrum Kultury IZABELIN

zaprasza
LINKI

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.