Dzisiaj jest czwartek 20 czerwca 2024 r. imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała
KULTURA

 

 

WIADOMOŚCI KULTURALNE

27.10. 2013

Planując program obchodów postanowiono, że jubileusz będzie okazją do szczegółowego zbadania historii Babic oraz uporządkowania wiedzy o dotychczas znanych faktach i zgromadzonych pamiątkach. Powstał projekt "Obchody 700-lecia Starych Babic" zawierający m.in. zadanie organizacji 15 -stu spacerów tematycznych z przewodnikiem oraz przygotowanie wykładu o historii i kulturze Babic.

Wniosek o dofinansowanie projektu z "PROW 2007-2013" opracowali pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. Dofinansowanie uzyskano dzięki udziałowi Gminy w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Między Wisłą a Kampinosem".

Konferencja
700-lat historii i kultury Babic
Stare Babice 25.10.2013

25 paĄdziernika odbyła się konferencja "700-lat historii i kultury Babic" uświetniająca jubileusz 700-lecia Babic. Konferencja zbiegła się przygotowaniem i wydaniem popularno-naukowego opracowania dotyczącego historii terenu Babic - monografii Babic. Jest to pierwsza pozycja popularno-naukowa dotycząca obszaru dzisiejszej Gminy Stare Babice. Do współpracy nad opracowaniem zaproszono specjalistów, historyków sztuki, historyków, regionalistów, archeologa. W prezydium konferencji zasiedli oni jako współautorzy monografii i prelegenci referatów.

Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego i prowadzenie konferencji powierzono p. Michałowi Krasuckiemu, prezesowi Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Program konferencji był transmitowany internetowo. W krótkich zaplanowanych wykładach o historii wystąpili:

Michał Krasucki - historyk sztuki, prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - "Historia i kultura Babic"
Łukasz Karczmarek - archeolog i pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, "Tajemnice w ziemi ukryte, czyli zanim powstały Babice"
Ewa Pustoła-Kozłowska - historyk sztuki, współautorka i koordynatorka prac nad monografią Starych Babic - wygłosiła referat "Baby z Babic, czyli o właścicielkach dóbr w XVIII i XIX w."
Marcin Łada - historyk i redaktor naczelny Gazety Babickiej przybliżył zebranym "Babice w okresie międzywojennym".

Wśród historyków wywiązała się nawet dyskusja na temat spornych faktów i ich źródeł, w tym na temat właścicieli Borzęcina.

Bardzo ciekawy okazał się panel dyskusyjno-wspomnieniowy "Historia Babic - historią mojej rodziny" z udziałem przedstawicieli babickich rodów. Panel poprowadził Michał Krasucki.

Przemawiali przedstawiciele rodu Paschalisów (p. Elżbieta Chojna-Duch), rodu Łaszczyńskich (p. Anna Kulińska z domu Łaszczyńska), p. Joanna Gwiazdowska z domu Moraczewska oraz jej brat p. Moraczewski - właściciele dworu w Starych Babicach, potomkowie rodziny Carossich. Zabrał głos też pan Zdzisław Augustyniak, przedwojenny mieszkaniec Bliznego - powstaniec warszawski, który swoje losy opisał w wydanej książce "Superstes - ERGO SUM" [Przeżyłem, więc jestem]. Do dyskusji włączył się również wnuk Ignacego Boernera - p. Jan Boerner.

Na ręce Wójta Gminy składano podarunki, m. in. Paweł Białecki - v-ce starosta i prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem" wręczył nagrodę LIDER dla Gminy Stare Babice za budowanie lokalnej tożsamości w oparciu o historię.

W wyjątkowo miłej, rodzinnej atmosferze zastanawiano się nad dalszym promowaniem najnowszej historii gminy (wydana monografia kończy się rokiem 1939), potomkowie rodów babickich umawiali się na zjazdy rodzinne, a wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczystość rocznicy 90-lecia Transatlantyckiej Radiostacji Babice, której pamiątkowa tablica ma stanąć przed nowym budynkiem gminy.

mp


Relacja filmowa TVMazowsze

wstecz

OGŁOSZENIA


KONKURSY

Babickie Ogrody 2013

wynniki

Pocztówka Jubileuszowa


FOTOGRAFICZNY
Nakręcone Mazowsze

FOTOGRAFICZNY

KPN w ObiektywieGminna
Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach
zaprasza
Centrum Kultury IZABELIN

zaprasza
LINKI

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.