Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
ŚRODOWISKO

ŚMIECI PO NOWEMU

SEGREGACJA ODPADÓW

ZWIERZĘTA

OCHRONA ŚRODOWISKA
Mając na celu utrzymanie czystości i porządku Rada Gminy uchwałą zatwierdziła "Zasady utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Stare Babice".

Uchwała ta określa:
  • wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
  • obowiązek usuwania odpadów,
  • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
  • informuje o odpowiedzialności za nieprzestrzeganie określonych w regulaminie zasad.

Warto jest mieszkać w czystej gminie, dlatego trzeba poznać i dostosować się do postanowień tych zasad. Musimy też nabrać nawyków segregacji śmieci, bo technologie powtórnego wykorzystania i przeróbki odpadów stają się w Polsce powszechne, a wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej - będą obligatoryjne.

2012 - 5-ty rok akcji wywozu odpadów zbieranych selektywnie w systemie workowym
(pismo Wójta Gminy do mieszkańców)

Stare Babice, dnia 27 grudnia 2011 roku

Szanowni Państwo

W dniu 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia Gmina Stare Babice ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu przez Gminę odpowiedzialności za odpady komunalne i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Tym samym rok 2012 będzie ostatnim rokiem prowadzenia pilotażowego programu selektywnej zbiórki odpadów na dotychczasowych zasadach. Jestem przekonany, że cztery lata prowadzenia selektywnej zbiórki pozwoliły nam wszystkim na uzmysłowienie sobie, w jak dużym stopniu każdy z nas ma możliwość przyczynić się do ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowiska, w jak prosty i nieuciążliwy dla mieszkańca sposób jesteśmy w stanie ograniczyć zaśmiecanie lasów, rowów i innych terenów publicznych, z których wszyscy chcemy korzystać.

Mam nadzieję, że zdobyte przez ubiegłe lata doświadczenia pozwolą nam wszystkim na łatwe przyjęcie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek

 
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.