Dzisiaj jest czwartek 20 stycznia 2022 r. imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana
Opracowania Gminy
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
Zakres opracowania


Opracowanie zawiera:
  • część tekstową Studium wraz ze schematami ilustrującymi poszczególne zagadnienia stanowiącą zał.nr 1
  • część graficzną Studium odpowiadającą częściom tekstu i obejmującą:
    • zał.nr 2 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, rysunek wykonany na aktualnej mapie topograficznej w skali 1:10000 - odpowiada cz.I tekstu,
    • zał.nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, rysunek wykonany na aktualnej mapie topograficznej w skali 1:10000 - odpowiada cz.II tekstu,
    • zał.nr 3a -Obszary przeznaczone do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rysunek wykonany na aktualnej mapie topograficznej w skali 1:10000 - odpowiada cz.II tekstu.


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.