Dzisiaj jest środa 12 czerwca 2024 r. imieniny Gwidona, Leonii, Niny
OŚWIATA

 

OŚWIATA


OGŁOSZENIA


Na terenie Gminy istnieje Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym oraz Gimnazjum w Koczargach Starych. Gmina inwestuje w rozbudowę i remonty szkół oraz pokrywa koszty prowadzenia licznych kół zainteresowań. Większość nauczycieli ma wykształcenie wyższe lub uzupełnia je studiując zaocznie.

Od 1989 r. w Starych Babicach istnieje przedszkole na 120 miejsc, do którego uczęszczają dzieci z całej gminy w wieku od 3 do 6 lat. W paˇdzierniku 2010 roku otwarto nowe gminne przedszkole w Bliznem Jasińskiego dla 150 dzieci. Istnieje również żłobek i kilka przedszkoli niepublicznych.

Istotną rolę w kształceniu wrażliwości artystycznej młodzieży odgrywa Studio Muzyczne - niepubliczna placówka artystyczna w Klaudynie, w której prowadzi się zajęcia rytmiki z umuzykalnianiem oraz taneczne i baletowe, uczy teorii muzyki w zakresie podstawowym i gry na instrumentach muzycznych, organizuje wspólne muzykowanie w zespołach instrumentalnych i wokalnych, a także występy na koncertach. Studio działa też z dużym powodzeniem na terenie szkoły w Starych Babicach.

Ogromne znaczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy sąsiednimi placówkami oświatowymi ma organizowanie wspólnych imprez, jak na przykład Konkurs Kolędników w szkole w Babicach czy Konkurs Plastyczny w szkole w Borzęcinie - z udziałem zespołów z Gminy Izabelin i Gminy Stare Babice z nagrodami ufundowanymi przez Radę Gminy Stare Babice.

KULTURA
Placówki edukacyjne od lat pełnią funkcję ośrodków kulturalnych - z powodzeniem organizują imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Teatry Rodziców w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym, Teatr Szkolny w Babicach i Koczargach, Kabaret "Młodych z Pasją", Kabaret "Porażka 2009" stały się prawdziwą kuˇnią talentów.

Wieloletnią tradycję (od 1949 r.) ma Gminna Biblioteka Publiczna.
Mówiąc o życiu kulturalnym Gminy nie można zapomnieć o emerytach zrzeszonych w Klubie Seniora "Nadzieja", którzy potrafili w swoim długim i wcale niełatwym życiu zachować pogodę ducha i zawsze chętnie służą innym radą oraz doświadczeniem. Poprzez swoją działalność kulturalną Klub stara się integrować społeczność lokalną, czemu między innymi służą występy zespołu wokalnego Babickie Sąsiadki obecnie Babiczanie.

Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 r. prowadzą w kierunku wzrostu samorządności lokalnej, którego niezbędnym warunkiem jest zespolenie mieszkańców wokół najważniejszych problemów bytowych i społecznych nurtujących społeczności gminne. Wyrazem takich tendencji jest potrzeba wydawania własnej gazety. Pierwszy numer "Gazety Babickiej" ukazał się w styczniu. 1990 r. z inicjatywy Gminnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Potem były "Nasze sprawy" i "Biuletyn Gminny". Obecnie postanowiono powrócić do dawnego tytułu. Od stycznia 1997 r. ukazuje się "Gazeta Babicka".

29 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym dokonano uroczystego otwarcia Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Grupy Kampinos. więcej...

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.