Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Kultura


Realizując zadania własne w zakresie kultury Gmina Stare Babice utrzymuje Gminną Bibliotekę Publiczną w Starych Babicach, działającą od 1949 roku. Liczba czytelników w okresie od 1995 roku (450 czytelników) do 2005 r (834 czytelników) wzrosła o 384 osoby tj. o 85,3 %. Największą grupę użytkowników biblioteki stanowią uczniowie i studenci. Biblioteka posiada sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem otrzymany w ramach programu IKONKA. Stale powiększające się księgozbiory oraz zwiększająca się liczba czytelników powodują, że warunki pracy są bardzo uciążliwe.

Gmina realizuje zadania własne z zakresu kultury realizując program współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłaszając konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury, udzielając tym organizacjom dotacji na dofinansowanie wykonania tych zadań. Gminne imprezy kulturalne odbywają się z reguły na terenie placówek (obiektów) oświatowych oraz od 2006 r. w Domu Parafialnym przy parafii w Starych Babicach.

Na terenie gminy brak jest wyspecjalizowanego obiektu komunalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych w zakresie upowszechniania kultury.
Największa gala w corocznym kalendarzu gminnych imprez kulturalnych odbywa się 6 stycznia. Tego dnia, szczególnie zasłużonemu dla gminnej społeczności mieszkańcowi gminy, wybranemu przez kapitułę nagrody, wręczana jest Statuetka Babinicza - symbolu związanego z Babicami i tradycją sienkiewiczowską,. Innym wielkim wydarzeniem dla społeczności babickiej jest również coroczny Festyn Stare Babice, organizowany od 10 lat zawsze 15 sierpnia (pierwotnie na polanie w Lipkowie, a obecnie na "polanie dwóch stawów" w Zielonkach), w trakcie którego odbywają się zawody jeździeckie, spotkania z interesującymi ludźmi oraz koncerty gwiazd estrady. Wiele uroczystości adresowanych do mieszkańców odbywa się we współpracy z parafiami. Co roku mieszkańcy gminy zbierają się, by uczcić bohaterów poległych w czasie II wojny światowej. Uroczystości z tej okazji odbywają się 8 sierpnia w Borzęcinie Dużym i w ostatnią niedzielę września w Starych Babicach.
Inne imprezy organizowane cyklicznie to: Kampinoski Rajd Rowerowy, otwarta impreza dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowana w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Blizne Jasińskiego oraz coroczne imprezy organizowane z okazji Dnia Dziecka w szkołach.
W 2005 r. gmina zorganizowała lub wspomagała organizację 25 przedsięwzięć kulturalnych.

Na terenie gminy działają:

  • Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, które prowadzi warsztaty artystyczne, koncerty, spotkania ze sztuką.
  • Stowarzyszenie kulturalne "Kotwica" z siedzibą w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, w ramach którego organizowane są zajęcia taneczne, warsztaty artystyczne dla grupy tkackiej "Penelopa".
  • Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Blizne Jasińskiego, które prowadzi specjalistyczne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.
  • Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, które pomaga dzieciom z rodzin patologicznych.
  • Grupa Wsparcia dla Dzieci z siedzibą w obiektach LKS "Naprzód" w Zielonkach
W ostatnim czasie powstało kilka nowych stowarzyszeń, m.in.: Stowarzyszenie Klaudyn z siedzibą w Klaudynie, które prowadzi działania m.in. na rzecz kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego.

Ponadto, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym działa Klub Seniora, w ramach którego działa chór dla seniorów "Sami Swoi", a w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ma siedzibę Klub Seniora "Nadzieja", w ramach którego działa chór "Babickie Sąsiadki".
Gmina wspiera także działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez zakup instrumentów, zakup strojów, udzielanie dotacji na działalność (nauka gry na instrumentach, prowadzenie prób, itp.) oraz współorganizuje koncerty muzyki poważnej w obiektach oświatowych i kościołach.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.