Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Strategiczne cele rozwoju


Jako strategiczne przyjęto trzy równorzędne cele rozwoju Gminy Stare Babice:

Cel strategiczny I

Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa oraz właściwą urbanizację


Cel strategiczny II

Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy


Cel strategiczny III

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oraz rozwój bazy sportowo, rekreacyjnej i edukacyjnej

Sformułowany powyżej generalny cel kierunkowy oraz strategiczne cele rozwoju Gminy Stare Babice stanowią syntetyczną deklaracje władz samorządowych, co do kierunków przyszłego jej rozwoju. Cele strategiczne są równorzędne względem siebie, stąd też ich uszeregowanie spełnia jedynie funkcję porządkującą.
Powyższych celów nie należy traktować w kategoriach wizji docelowego stanu Gminy Stare Babice, lecz w kategoriach celów – procesów rozwojowych, służących coraz lepszemu zaspokajaniu różnorodnych potrzeb mieszkańców i gospodarki lokalnej oraz przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności i rangi gminy w otoczeniu.
Z przyjętych celów strategicznych rozwoju wynika, że deklarowaną intencją władz gminy Stare Babice jest konsekwentne dążenie do tego, aby stawała się ona w coraz większym stopniu gminą przyjazną mieszkańcom, przedsiębiorczą, nowoczesną i zamożną oraz bezpieczną, a także potrafiącą sprostać wymogom integracji Polski z Unią Europejską.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.