Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Gaz sieciowy


Na terenie Gminy Stare Babice usługi w zakresie lokalnego zaopatrzenia w gaz ziemny, dostarczany siecią gazową średniego ciśnienia (do 500 kPa) realizuje Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Gazownia Warszawka w Warszawie.

Głównymi źródłami zasilania w skali Gminy Stare Babice są:

  • od strony wschodniej gminy, gazociąg średniego ciśnienia ø 400 relacji Mory - Arkuszowa,

  • od strony północnej gminy, gazociąg średniego ciśnienia ø 150 z Gminy Izabelin relacji Hornówek - Wojcieszyn,
  • od strony południowej gminy, gazociąg średniego ciśnienia ø 250/225 relacji Mory - Ożarów Mazowiecki o Ołtarzew - Błonie.
Podstawowym odbiorcą gazu w gminie są gospodarstwa domowe, wykorzystując ten nośnik energii dla celów bytowych i ogrzewania mieszkań. Ponadto stosowany jest on również w obiektach użyteczności publicznej, usługach i przemyśle dla celów grzewczych, technologicznych i ciepłej wody użytkowej.
Długość czynnych gazociągów średniego ciśnienia (bez przyłączy) wg stanu na koniec 2004 r. wynosiła 147,7 km, a czynnych przyłączy do budynków było 4 219.

Gmina Stare Babice (mimo pewnego spadku użytkowników gazu w stosunku do roku 2003) charakteryzuje się jeszcze wysokim stopniem gazyfikacji. Wycenia się, że wynosi on ok. 80%. Na terenie Gminy Stare Babice wykonuje się w ostatnich latach średnio 150 do 200 przyłączy do budynków.

Zgodnie z opracowanym w 2004 r. przez BPRW "Programem zaopatrzenia w gaz ziemny sieciowy Gminy Stare Babice" zapotrzebowanie w gminie na gaz wynosi około 5,3 tys. m3/h i w systemie lokalnego zasilania pokrywane jest z trzech gazociągów, których moc przesyłową dla potrzeb gminy ocenia się na 6 tys. m3/h, z czego na poszczególne gazociągi przypada:

  • ø 150 ul. Akacjowa 2,5 tys. m3/h
  • ø 160 ul. Hubala-Dobrzańskiego 2,5 tys. m3/h
  • ø 150 ul. Warszawska 1,0 tys. m3/h
Według oceny operatora sieci, stan zasilania gminy w gaz można ocenić jako dobry. Rezerwy w przepustowości gazociągów zasilających (poza sieciami lokalnymi o małych średnicach) wynoszą od 500 do 2000 m3/h, w zależności od obszaru działania.

Ponadto nadmienić należy, że przez wschodnią część gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia ø 500 CN 6,3 MPa relacji Mory-Huta, dla którego obowiązuje strefa ochronna.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.