Dzisiaj jest piątek 19 lipca 2024 r. imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego
KULTURA

 

 

WIADOMOŚCI KULTURALNE
Untitled Document


14.06.2013

PATRON HONOROWY: Marszałek Województwa Mazowieckiego
PATRON ARTYSTYCZNY: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

VIII edycja konkursu fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu"

W tym roku już po raz ósmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu", organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do końca września 2013 r. Jury wybierze 6 najlepszych prac, a zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.

Najważniejsze informacje w skrócie

 1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Nakręcone Mazowsze” oraz w dwóch kategoriach wiekowych:
  1) do 16 roku życia (włącznie),
  2) powyżej 16 roku życia.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
 3. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego dla właściwej kategorii wiekowej (stanowiącego załączniki do regulaminu) wraz z fotografiami
 4. Zgłoszenia wraz z fotografiami oraz płytą CD/DVD należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: "KONKURS FOTOGRAFICZNY "MAZOWSZE BLISKIE SERCU":

  1) osobiście w sekretariacie
  Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35 w Warszawie
  ,

  2) lub drogą pocztową na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa.


 5. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:

1) imię i nazwisko autora fotografii,
2) tytuł zdjęcia

6. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).

7. Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych:

I miejsce - 3 000 zł,
II miejsce - 2 000 zł,
III miejsce - 1 500 zł.

UWAGA!
Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych znajdują się w regulaminie. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod
nr tel. (22) 59 79 532 oraz (22) 59 79 571
lubwysyłając pytania na adresy e-mail:
k.pelizg@mazovia.pl oraz iwona.powaga@mazovia.pl.

Załączniki:

 1. VIII edycja - regulamin
 2. Druk zgłoszeniowy osoby niepełnoletnie
 3. Druk zgłoszeniowy osoby pełnoletnie
 4. Pismo Marszałka Adama Struzika


wstecz

OGŁOSZENIA


KONKURSY

Babickie Ogrody 2013

wynniki

Pocztówka Jubileuszowa


FOTOGRAFICZNY
Nakręcone Mazowsze

FOTOGRAFICZNY

KPN w ObiektywieGminna
Biblioteka Publiczna
w Starych Babicach
zaprasza
Centrum Kultury IZABELIN

zaprasza
LINKI

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.