Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI

18.02.2009

Debata na temat zabytkowego zespołu dworsko-parkowego
w Lipkowie
w Warszawskim Oddziale Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Warszawski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zorganizował 18 lutego br. debatę na temat stanu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Lipkowie. Przyszłość kościoła św.Rocha, dworku-plebanii i starego parku są niepewne. W efekcie braku porozumienia pomiędzy konserwatorem zabytków, a gospodarzem obiektu, całemu kompleksowi zagraża stopniowa dewastacja. Celem spotkania było poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji w jakiej znalazły się lipkowskie zabytki.

Prowadząca spotkanie Barbara Zygadło z OW TOnZ zaznaczyła na wstępie spotkania - nie chcemy atakować księdza proboszcza, ale wspólnie z nim poszukać kompromisu, by ocalić kościół. Na spotkanie w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 42 zaproszono wojewódzkiego konserwatora zabytków, władze samorządowe gminy Stare Babice, osoby związane emocjonalnie z Lipkowem, proboszcza parafii Św. Rocha - Andrzeja Kowalskiego i przedstawicieli warszawskiej kurii. Niestety, żaden z duchownych nie przyjął zaproszenia.

Jako pierwsza wypowiedziała się Barbara Jezierska, wojewódzki konserwator zabytków. Poinformowała zebranych, że w czerwcu 2006 r. ks. proboszcz Andrzej Kowalski zwrócił się do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zgodę na rozbiórkę starego, zaniedbanego kościoła i odbudowę z zachowaniem historycznego charakteru epoki. Nowy kościół ze względu na wielkość parafii i jej potrzeby miał mieć dwukrotnie większą powierzchnię. Kościoła rozebrać jednak nie można, ponieważ figuruje on w ewidencji zabytków. Konserwator zobowiązał parafię do przedstawienia ekspertyzy aktualnego stanu budynku, aby na jej podstawie można było zaplanować remont oraz obliczyć szacunkowy koszt niezbędnych prac konserwatorskich i budowlanych. W marcu 2007 r. i czerwcu 2008 r. w Lipkowie zostały przeprowadzone kontrole, po których wydane zostały zalecenia: do końca października 2008 r. wyremontować dach, do końca października 2009 r. - elewacje.


prof. Lech Kłosiewicz i uczestnicy debaty

Barbara Jezierska - wojewódzki konserwator zabytków

Prace nie zostały wykonane w terminie, do konserwatora nie wpłynęła ekspertyza stanu obiektów. W związku z tym po trzeciej kontroli została wydana decyzja o doraźnym zabezpieczeniu kościoła z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Ks. Kowalski odwołał się od decyzji konserwatora do ministra kultury, który utrzymał nakaz zabezpieczenia kościoła, przesuwając datę jego wykonania na koniec kwietnia 2010r. W ten sposób parafii zyskała dodatkowy czas na przeprowadzenie niezbędnych prac: zabezpieczenia ścian, osuszenia fundamentów, umożliwienia prawidłowej wentylacji, uzupełnienia ubytków tynku. Zgodnie z prawem, od tej decyzji proboszcz może odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odwołanie to nie wpływa jednak w żaden sposób na termin wymaganego zabezpieczenia świątyni. Nie wykonanie decyzji ministra będzie skutkować wszczęciem procedery egzekucyjnej. Co to oznacza w praktyce? Nałożenie kary pieniężnej i równoczesne zobligowanie do wykonania remontu. Zapytana o wysokość kary Barbara Jezierska odpowiedziała, że może to być nawet 50 tysięcy złotych.

W związku z tym, że ks. Kowalski nie przyjął zaproszenia na spotkanie nie było możliwości poznania argumentów proboszcza lipkowskiej parafii. O głos zostali poproszeni: sołtys Lipkowa Agnieszka Kaczurba i przedstawiciel mieszkańców wsi Jacek Gowik. Z ich wypowiedzi wynikało, że zabytkowy kompleks w Lipkowie jest jednym z nielicznych zachowanych zabytków kultury ziemiańskiej na terenie gminy Stare Babice. Jak podkreślał p. Gowik dla niego jest to "miejsce magiczne", malownicze i budzące pozytywne emocje. Sołtys Lipkowa zwróciła uwagę słuchaczy na fakt, że choć kompleks zabytków leży na terenie jej sołectwa to parafia lipkowska jest znacznie większa. Skupia wiernych z terenu kilku okolicznych wsi, w tym także leżących w gminie Izabelin. Dlatego mówiąc o losach kościoła św. Rocha, plebanii czy parku trzeba pamiętać, że korzysta z nich znacznie większe grono osób niż tylko mieszkańcy Lipkowa.


Jacek Gowik - mieszkaniec Lipkowa

Agnieszka Kaczurba - sołtys Lipkowa

W drugiej części spotkania uczestnicy skupili się na poszukiwaniu rozwiązań, które pozwoliłyby z jednej strony zachować istniejący kościół, a z drugiej strony zapewnić parafianom godne miejsce nabożeństw. Alternatywą mogło by być zbudowanie nowego kościoła. Michał Krasucki z TOnZ przedstawił przykłady z Pocianowic na Śląsku, Czerniewic na Mazowszu, Tylicza koło Krynicy , Bukowiny Tatrzańskiej oraz warszawskiej Woli, gdzie obok małego kościoła Mariawitów powstał drugi i oba funkcjonują. Pani Jezierska potwierdziła, że jeśli parafia rzeczywiście potrzebuje nowej świątyni, to jest skłonna wydać zgodę na budowę nowego obiektu w zabytkowym kompleksie. Nowy kościół mógłby stanąć w miejscu tymczasowej kaplicy.

Wójt gminy Stare Babice poinformował, że gmina nie posiada obecnie gruntów, które mogłaby przekazać pod budowę nowego kościoła. Podkreślił jednak, że chętnie pomoże w poszukiwaniu odpowiedniej działki w bliskim sąsiedztwie Lipkowa. Zadeklarował również pomoc gminnych specjalistów od wniosków o dofinansowanie. Wśród obecnych na spotkaniu mieszkańców Lipkowa pojawiła się jednak wątpliwość czy parafia udźwignie finansowo budowę nowej świątyni i remont starej, a potem czy będzie miała z czego utrzymać dwa kościoły? Środki na ratowanie zabytków można pozyskać ze źródeł zewnętrznych, ale budowę i utrzymanie nowego kościoła musieliby sfinansować sami parafianie. Prof. Lech Kłosiewicz z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zwrócił również uwagę na fakt, że w wielu miejscach w Polsce po wybudowaniu nowego kościoła obok starego w szybkim czasie dochodziło do wyłączenia z użytkowania i zaniedbania starszego, mniejszego obiektu. Tak również mogłoby się stać w Lipkowie.


wójt gminy Stare Babice


prof. Piotr Paschalis Jakubowicz -potomek dawnych właścicieli Lipkowa

W trakcie dyskusji głos zabrał potomek dawnych właścicieli Lipkowa, profesor Piotr Paschalis-Jakubowicz. Z jego wypowiedzi wynikało, że w czasach kiedy Lipków był w posiadaniu rodziny Paschalisów zarówno dwór, kościół, jak i nieistniejąca już manufaktura tkacka były wyróżniającymi się obiektami na mapie ówczesnej Polski. Potwierdzeniem znaczenia Lipkowa dla gospodarki kraju było m.in., nadanie Jakubowiczowi szlachectwa oraz wizyta króla w roku 1791.

Wszelkie zachowane dokumenty Paschalisów-Jakubowiczów zostały przekazane do Muzeum Narodowego oraz do izby pamiątek prowadzonej kiedyś przez ks. Kurowskiego. Wśród przekazanych do izby pamiątek dokumentów były m.in. oryginalne plany dworku i kaplicy (obecnego kościoła) oraz wyliczenia kosztów budowy świątyni. Czy obecny proboszcz ma dostęp do tych materiałów? - zastanawiał się profesor. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że obecność gospodarza zabytkowych obiektów znacznie ułatwiłaby zrozumienie tego co dzieje się w lipkowskim parku i pomogła wypracować wspólnie rozwiązanie obecnej trudnej sytuacji.

Tekst - Agnieszka Kaczurba
Zdjęcia - Marcin Łada i Agnieszka Kaczurba

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.