Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
O Gminie


Nagrody dla Gminy Stare Babice

W 2003 roku Gmina Stare Babice uzyskała certyfikat, tytuł oraz godło promocyjne - Gmina Fair Play.

Stare Babice laureatem

Certyfikat ZPP dla Gminy Stare Babice

2009 2007 2008

Zdrowa Gmina

HISTORIA NAJNOWSZA

Insygnia i znaki Gminy Stare Babice

30 października 2012 roku Rada Gminy Stare Babice podjęła 2 uchwały dotyczyczące symboli i identyfikatorów gminnych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/197/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 października 2012 r.

Herb Gminy Stare Babice

Uzasadnienie zmiany

Godłem herbu gminy, ustanowionego na mocy uchwały nr XXIX/250/98 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 czerwca 1998 roku, są skrzyżowane szable, nad nimi podkowa z krzyżem zaćwieczonym na barku, a pod nimi strzała w słup. Taki dobór elementów godła dobrze spełnia wymóg ustawowy ponieważ są one zgodne z historią terenu.

Niestety opracowanie graficzne nie spełniło wymogów heraldyki.

Srebrna podkowa z zaćwieczonym na jej barku złotym krzyżem kawalerskim i ze strzałą srebrną w słup w jej środku jest godłem herbu Dołęga, którym pieczętował się ród Babickich, władający dobrami babickimi przez ponad 400 lat. Niewłaściwe jest rozdzielenie elementów tego godła, podkowy z krzyżem i strzały.
Konieczność naprawienia tego błędu wymogła opracowanie nowego projektu graficznego herbu gminy.

W tym nowym opracowaniu pełne godło herbu Dołęga umieszczono nad skrzyżowanymi szablami, którym nadano nowy kształt, aby odróżnić wyraźnie szablę polską Wołodyjowskiego od szabli kozackiej Bohuna.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/197/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 października 2012 r.


FLAGA Gminy Stare Babice

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/197/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 października 2012 r.

 

Sztandar Gminy Stare Babice

Sztandar jest w barwach gminy. Po środku białego płata, z błękitnym obramowaniem, umieszczono duży wizerunek herbu gminy, a nad nim napis: GMINA, a pod nim napis
półkolisty STARE BABICE (litery żółte). Na drugiej stronie sztandaru widnieje w polu czerwonym orzeł wzoru państwowego ze złotymi ozdobnikami w rogach. Głowicę sztandaru tworzy, wykonana z mosiądzu, nieco spłaszczona kula ze szpicem o kształcie grotu włóczni, a nie jak wcześniej herb rodu Dołęga.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 października 2012
r.

LOGO Gminy Stare Babice

 

Więcej symboli i szczegółów określono w załącznikach do w/w uchwał

 ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.