Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 

Organizacje pozarządowe - Aktualności

Aktualności - kalendarium

9.10.2014
Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem zaprasza na bezpłatne szkolenie
pn.: "Wdrażanie i rozliczanie Małych Projektów".
Szkolenie odbędzie się w 2 terminach: I termin: 15. stycznia 2014 r.
Sala Konferencyjna Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Ożarów
Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133, godz. 15.00 > więcej plakat

8.01.2014
Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych w Starostwie - zaprasza
Terminy konsultacji, porad prawnych i księgowych w miesiącach I-IV 201412.12.2013
OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
"Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)"

 

22.11.2013
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i inn... (pdf)

 

30 listopada godz. 10.30 - Borzęcin, "Organistowka"
II Lokalne Spotkania "Spójna strategia szansą młodzieży"

Relacja z I Forum "Spójna strategia szansą młodzieży", które odbyło się 19.10.2013 r. w auli I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych.

 

8.11.2013
13.11.2013-29.11.2013
Nabory wniosków!
\Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" działające jako LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przeprowadzi kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie działań: małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. (więcej>> pdf)

11.10.2013
11.10-30.10.2013

Konsultacje Programu współpracy na 2014 rok Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.10.2013

Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych w Starostwie - zaprasza
Terminy konsultacji, porad prawnych i księgowych w miesiącach IX- XII 2013


25.07.2013
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza:
Otwarty konkurs ofert - zgłoszenia do 26 sierpnia 2013
"Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu" --- Ogłoszenie (pdf)15.07.2013
Człowiek - najlepsza inwestycja
Zgłoszenia wniosków 11.07-9.08.2013.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII "Regionalne Kadry Gospodarki", Działania 8.1: "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe" -- Ogłoszenie (pdf)

5.07.2013
Otwarto punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych
Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, Sala 109, I piętro.

31.05.2013
Spotkanie informacyjne
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych "Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego".

 

17.04.2013
OGŁOSZENIE
Informacja o udzieleniu tzw. małej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania zadań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice.4.04.2013
Informacja o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małej dotacji.14.03.2013
Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego złożonej w trybie tzw. małej dotacji.
Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice

 

14.03.2013
Stowarzyszenie Odkrywamy Świat, działające przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych, wygrało w Regionalnym Konkursie Grantowym 2012 i otrzymało dotację na realizację projektu: Razem: Szybciej, Bezpieczniej, Wygodniej.
Celem projektu jest m.in. zwiększenie aktywności społecznej młodzieży, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie celowej jazdy rowerem połączonej z niekonwencjonalną nauką historii i poznaniem walorów historyczno-turystycznych swojej gminy.
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia --- Zdjęcia ze spotkań

15.02.2013
Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice
--- z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2013 r. (pdf)
--- z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Stare Babice w 2013 r. (pdf)


8.02.2013
OGŁOSZENIE PWZ
Konkurs dla organizacji w Starostwie PWZ. Dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sportu.
Nabór wniosków do 11 lutego.Zarządzenie Wójta Gminy
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursach na realizację zadań publicznych w 2013 roku18.01.2012
Nowa strona dla organizacji www.ngo.pwz.pl
Uroczyste uruchomienie powiatowej strony internetowej www.ngo.pwz.pl, dedykowanej organizacjom pozarządowym, działającym na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

10.01.2013
Zgłoszenia do 25 stycznia 2013
Zaproszenie do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy Stare Babice w 2013 r.10.01.2013
OGŁOSZENIE Wojta Gminy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawny na terenie gminy Stare Babice w 2013 r.
Termin składania oferty 1 lutego 2013.

10.01.2013
OGŁOSZENIE Wojta Gminy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2013 r..
Termin składania oferty 1 lutego 2013


11.12.2012
Zapowiedˇ styczniowych konkursów Lokalnej Grupy Działania
18 grudnia 2012
Spotkanie informacyjne o naborze wniosków w styczniowych konkursach LGD (w Starostwie)

 

7.11.2012
OGŁOSZENIE
Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 (BIP)

10.10.2012
10.10.2012-30.10.2012
Konsultacje "Programu współpracy Gminy Stare Babice z org. pożytku publicznego i in.... na 2013 rok"

 

25.09.2012
Jesienny nabór wniosków na dofinanasowanie w ramach projektów w LGD.10.09.2012
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o dodatkowym załączniku, koniecznym w dokumentacjach konkursowych dla ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.2/2012, nr 1/POKL/8.2.1/2012, nr 1/POKL/9.6.1/2012, nr 1/POKL/9.6.2/2012, nr 1/POKL/9.6.3/2012. (pdf)

 

14.08.2012
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 lipca 2012 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 58/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (pdf).

7.08.2012
2-7 lipca 2012
"O! twórz się" - Młodzież ze Starych Babic i Wilna wzięła udział w międzynarodowym wakacyjnym projekcie artystycznym „O! twórz się"

 

2.08.2012
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje:
W okresie od 6 sierpnia do 7 września przeprowadzone będą konsultacje dotyczące Rocznego program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. więcej...

2.08.2012
"Równaj szanse 2012"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

10.07.2012
Zaproszenie do Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice (pdf). Zgłoszenia do 25 lipca br.
10.07.2012
ZARZˇDZENIE Nr 58/2012 Wójta Gminy Stare Babice
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
UWAGA: Nowy termin składania wniosku

 

18.05.2011
KOMUNIKAT
Komunikat Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. więcej...

 

19.04.2012
24 kwietnia 2012
Szkolenie - jak pozyskać środki z LGD na małe projekty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Nabór wniosków 7-31 maja 2012>> Program spotkania --- Relacja

 

3.04.2012
ZARZˇDZENIE 28/2012. Wójta Gminy Stare Babice
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej.
Rozstrzygnięcie:
7.05.2012
OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 28/2012 w sprawie realizacji zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku, pod nazwą "Objęcie opieką dzieci i młodzieży z rodzin problemowych" (pdf).

28.03.2012
Dofinansowanie działań przedsiębiorców i organizacji
7 maja 2012 Lokalna Grupa Działania rozpocznie nabór wniosków: na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (do 100 tys. dofinansowania na 1 nowozatrudnionego)
oraz na tzw. "Małe projekty" – konkurs m.in. dla gmin, organizacji pozarządowych, parafii. więcej...

 

Konkurs na realizację zadań publicznych
13.02.2012
Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych.
Roztrzygnięcie
:
14.03.2011
OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2012 r. (pdf)
20.03.2011

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2012 r dla zadania czwartego p.n. "Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży".


Konkurs na realizację zadań publicznych
2.02.2012

Zarządzenie Wójta Gminy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.
Roztrzygnięcie:
1.03.2012

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 (pdf)
7.03.2012

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu pod nazwą "Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 w zadaniu 2" (pdf).


20.01.2012
Zaproszenie do komisji opiniującej.
20.01.2012
Konkurs na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Wójta Gminy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Roztrzygnięcie:
27.02.2012

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku, pod nazwą "Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom" (pdf).


5.01.2012
12 stycznia 2011 godz. 16.30 Ożarów Mazowiecki
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie, (pdf)

 

10.11.2011
5 grudnia 2011 -- Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych
---- Relacja ze spotkania i materiały szkoleniowe

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i ich księgowych.

25.10.2011
ZAPROSZENIE
Projekt "Kompetentny przedsiębiorca konkurencyjna firma", zaproszenie na cykl szkoleń dla osób zarządzających w mikro i małej firmie.

 

25.10.2011
WYNIKI KONSULTACJI
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. (pdf)

Szkolenie: Fimango - Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Fimango - Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych.
Budżet, przepływy finansowe, sprawozdanie finansowe. Prawne aspekty związane z zatrudnianiem osób w organizacjach". Szkolenie odbędzie się w dniach 26-28.10.2011 w Warszawie. Zgłoszenia są przyjmowane do 13.10.2011.
więcej Fimago ...


15.09.2011-15.10.2011
Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach "Programu współpracy z organizacjami.. na rok 2012".

 

Człowiek najlepsza inwestycja
- złóż wniosek o dotację do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Ustalone terminy naborów wniosków w jesiennych konkursach LGD dla organizacji, przedsiębiorców, rolników i mieszkańców.
od 5.09 do 30.09. 2011:
- Małe Projekty
- Tworzenie i rózwój mikroprzedsiębiorstw

od 19.09 do 18.10. 2011
- Odnowa i rozwój wsi
- Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Planowane terminy naborów wniosków w jesiennych konkursach LGD dla organizacji, przedsiębiorców, rolników i mieszkańców.
Szkolenie: Fimango - Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Fimango - Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej". Szkolenie odbędzie się w dniach 24 - 26 sierpnia 2011 w Warszawie. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 sierpnia 2011. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie - dojazd we własnym zakresie!

7.07.2011
Zapraszamy na szkolenie pn. "Możliwości pozyskania środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Między Wisła a Kampinosem", które odbędzie się 07.07.2011 r., o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury w Błoniu (II piętro) - ul. Jana Pawła II 1b, Błonie.Wstęp wolny. Zapraszamy. Biuro LGD.


27.06.2011
Zapraszamy na szkolenie pn. "Możliwości pozyskania środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Między Wisła a Kampinosem", które odbędzie się 27.06.2011 r., o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Leszno, przy ul. Wojska Polskiego 21.
Wstęp wolny. Zapraszamy. Biuro LGD.

2 czerwca 2011
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania ofert i rozliczania wniosków.kwiecień/maj
Zdobądˇ środki na swój projekt!
Lokalna Grupa Działania planuje na przełomie kwietnia i maja ogłoszenie naboru na tzw. "Małe Projekty" o wartości dofinansowania do 25 tys. zł.
Wnioskodawcami mogą być np. osoby fizyczne, firmy, parafie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD w Czosnowie, ul. Gminna 6, tel. 22 794 04 88.

16 maja 2011 godz. 16.00
Spotkanie dotyczące przygotowania poprawnych wniosków Stare Babice. Zapraszamy
Prezentacja mikroprzedsiębiorstwa (Leader)

Prezentacja "Małe Projekty" (Leader)

30 kwietnia 2011 - zgłoszenia
KONKURS DLA ORGANIZACJI, GRUP LOKALNYCH
.
Konkurs Super Samorząd 2011 organizowany w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.


28 kwietnia 2011
Weˇ udział w szkoleniu przygotowującym do napisania wniosku!
Szkolenie odbędzie się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w sali nr 15 na I piętrze, w Kampinosie, w dniu 28 kwietnia o godz. 17.00
Plik do pobrania - Zaproszenie - zakres szkolenia.KONKURS DLA ORGANIZACJI
Ogłoszenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Otwarty konkursie ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.
Oferty należy składać do dnia 29 marca 2011.
Ogłoszenie pdf

2.02. 2011
Informacja dla realizatorów zadań publicznych
Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i sprawozdań, dotyczących realizacji zadania publicznego.

8 grudnia 2010 - godz. 17.00 UG Stare Babice
Seminarium organizacji pozarządowych i lokalnych liderów społecznych

--- Relacja ze spotkania i podsumowanie roku działania Partnerstwa Społecznego na rzecz rozwoju Gminy Stare Babice
--- Wnioski i porady dla starających się o fundusze

2011
Gdzie po fundusze? - propozycje portalu ngo dla organizacji

NGO KONKURS "Bezpieczne dzieciństwo"
Rozpoczął się nabór wniosków na konkurs "Bezpieczne dzieciństwo"
Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza drugą edycję konkursu małych grantów "Bezpieczne dzieciństwo", finansowanego ze środków The VELUX Foundations.
Termin nadsyłania/dostarczenia wniosków upływa 21 grudnia 2010 roku.
Regulamin konkursu i formularze konkursowe są dostępne na stronie www.fdn.pl.


Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2011


15.11.2010
Ogłoszenie wyników konsultacji (pdf)
8 listopada 2010
Konsultacje w sprawie programu współpracy - otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Projekt programu wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi
na rok 2011. (pdf)Pomóż organizacjom.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"Pieniądze na założenie i rozwój małych firm - skorzystaj z UE

25.10.2010-8.11.2010 - terminy składania wniosków
Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" ogłasza:

KONKURS "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
KONKURS "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

28.10.2010
Lokalna Grupa Działania - szkolenie dla pozyskania środków unijnych. Nasza relacja
Łatwiejszy dostęp do środków unijnych - szkolenie w Urzędzie Gminy


12.10.2010
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza (10-ty) Regionalny Konkurs Grantowy
Termin składania wniosków w konkursie RGK "Równać szanse"

 

1.10. 2010 - godz.16.00
Zaproszenie. Konferencja pod patronatem Jana Żychlińskiego Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Ożarów Mazowiecki


28.09.2010
Goście z Kaukazu w Starych Babicach12.09.2010
Piknik Rodzinny
Stowarzyszenie Klaudyn zaprasza mieszkańców na piknik rodzinny
Piknik Rodzinny w Klaudynie - 12 września 2010 - relacja filmowa

Nasza relacja.

 

5.09.2010
Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Wspólny Cel"
zapraszają do konkursu
Najpiękniejsze wieńce dożynkowe w powiecie. Weˇ udział w konkursie!22-23.07.2010
Kształcenie lokalnych liderów - podsumowanie
Trzeci warsztat Lokalnej Grupy Edukacyjnej


21.07.2010
Przejrzysta Polska
Spotkanie w UG o godz. 14.00 - prezentacja raportu o stopniu rozwoju partycypacji społecznej w Gminie Stare Babice, dyskusja. Zaproszenie

Relacja ze spotkania konspekt spotkania

 


02.07.2010
Jak zostać liderem?
Wyjazd studyjny lokalnej Grupy Edukacyjnej

 

Lokalna Grupa EdukacyjnaTerminy warsztatów LGE Stare Babice:

7, 8 maja - warsztat 1
11, 12 czerwca - warsztat 2
23, 24 lipca - warsztat 3

więcej...

6 kwietnia 2010
Zapraszamy do wzięcia udziału w warszatach
i wyjezdzie studyjnym w ramach proj. Lokalna Grupa Edukacyjna
- kształcenie lokalnych liderów w Gminie Stare Babice

24 marca
Warsztaty i wyjazd studyjny Lokalnej Grupy Edukacyjnej. Spotkanie informacyjne. Zapraszamy!


17.03.2010
Mikrogranty
Mikrogranty dla organizacji i osób prywatnych. Wnioski pomaga wypełnić LGR. To warte uwagi!
Małe projekty (do pobrania (pdf)


Biuletyn nr 2/2010 do pobrania (pdf)

 


LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.