Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 

4.08.2010


KONSPEKT SPOTKANIA

Przejrzysta Polska
Partycypacja Społeczna

Cel monitoringu

 • Celem monitoringu jest wypracowanie i przetestowanie metodologii monitorowania zasady partycypacji społecznej. Warto o tym mówić, by pokazać, że my także mamy wpływ na to, jak w przyszłości będą prowadzone tego typu badania.
 • Drugim celem jest diagnoza realizacji zasady partycypacji w Polsce. Dlatego też dane, które zostaną zebrane podczas wywiadu z sekretarzem (lub inną kompetentną osobą) oraz całe raporty z monitoringu zostaną przeanalizowane i na ich podstawie powstanie raport ogólnopolski.
Co to jest partycypacja społeczna
Społeczeństwo obywatelskie może być rozumiane jako zespół różnorodnych form aktywności (partycypacji) obywateli na rzecz wspólnot realizowanych poza strukturami administracyjnymi państwa, w celu uzupełnienia jej działań.

Jak pobudzać w nas Partycypacje społeczną

 • zachęcenie wszystkich mieszkańców gmin do podejmowania wysiłków na rzecz stwarzania warunków dla wzrostu aktywności obywateli w życiu publicznym gminy.
 • Rozwój wspólnoty zależny jest od aktywnego udziału członków w jej życiu;
  pokazanie sposobów wykorzystania „mądrości obywatelskiej” mieszkańców gminy w rozwiązywaniu problemów jej rozwoju;
 • zaprezentowanie argumentów mogących się przyczynić do zmotywowania lokalnych
  społeczności do udziału w życiu gminy;
 • pokazanie przykładów i możliwych rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej w gminie.
Partycypacja mieszkańców

Korzyści płynące z partycypacji obywateli w życiu publicznym gminy:

 • możliwość konsultacji społecznej problemów gminy, określonych grup i środowisk,
 • tworzenie propozycji możliwych rozwiązań zidentyfikowanych problemów,
 • zwiększenie prawdopodobieństwa wypracowania trafnych i społecznie akceptowanych praktyk
 • konstruktywne rozwiązywanie lokalnych problemów,
 • ograniczanie konfliktów w społecznościach lokalnych,
 • społeczna legitymizacja decyzji władz,
 • aktywizacja lokalnej społeczności,
 • usprawnienie komunikacji ze społecznością lokalną,
 • możliwość uregulowania współpracy władzy lokalnej z organizacjami społecznymi,
 • mobilizowanie zasobów lokalnych do realizacji różnorodnych przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu jakości życia mieszkańców,
  inne, niezdefiniowane tu korzyści, a charakterystyczne dla twojej gminy.

Organizacje społeczne
Organizacje pozarządowe
NGO

Organizacja społeczna (pozarządowa) to grupa osób dobrowolnie zrzeszona i działająca nie dla zysku w celu realizacji określonych celów, najczęściej społecznych i charytatywnych.
Działalność określonej grupy może mieć charakter niesformalizowany lub sformalizowany.

Kulltura Partycypacji
Rekomendacje
Jak wzmacniać partycypację

- jakie rekomendacje można sformułować pod adresem Programu, samorządów, organizacji, Ustawodawcy

 

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.