Dzisiaj jest czwartek 20 czerwca 2024 r. imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA


28.01.2012

Zarządzenie Nr 11/2013
Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2013 r. oraz z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Stare Babice w 2013 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Powołuję komisję konkursową opiniującą oferty złożone w otwartych konkurach na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2013 r. oraz z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawny na terenie gminy Stare Babice w 2013 r. w składzie:
    Iwona Mika - Przewodniczący
    Jolanta Pieńkowska
    Beata Tuzimek

  2. Tryb i zasady działania komisji konkursowej określone są w Uchwale Nr XXII/213/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

§ 2

Wyniki wyboru ofert będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Zając
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.