Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
OGŁOSZENIA

akt. 6.12.2013

Plany miejscowe w trakcie przygotowania

24.12.2013
OGŁOSZENIE - nowy plan miejscowy (pdf)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXIV/338/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice obejmującego obszar części wsi Stare Babice w rejonie położonym pomiędzy ulicą Osiedlową, ulicą Koczarską, ulicą Tadeusza Kutrzeby, a rowem melioracyjnym Z-7. Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 10-02-2014 r.

6.12.2013
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego (pdf
).
Wnioski można składać do 15.01.2014

6.12.2013
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice (pdf).
Wnioski mozna składać do 15.01.2014

12.11.2013
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice, obejmującego obszar części wsi Stare Babice w rejonie położonym pomiędzy ulicą Osiedlową, ulicą Mizikowskiego, ulicą Kutrzeby, a rowem melioracyjnym. (pdf)
Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 31-12-2013 r.

25.09.2013 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Babice
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego.

Plan będzie wyłożony od 26.09.2013-17.10.2013 w UG pok. 3

 

Przedstawiamy koncepcję zmian (Plany uwaga, duże pliki)

 1. Plan części wsi Borzęcin Duży
 2. Plan części wsi Wojcieszyn
 3. Plan części wsi Koczargi Stare-1
 4. Plan części wsi Koczargi Stare-2
 5. Plan części wsi Lipków
 6. Plan części wsi Stare Babice-1
 7. Plan części wsi Stare Babice-2
 8. Plan części wsi Stare Babice-3
 9. Plan części wsi Stare Babice + część wsi Latchorzew
 10. ===
 11. Plan części wsi Lubiczów
 12. Plan części wsi Blizne Jasińskiego
 13. Plan części wsi Blizne Łaszczyńskiego
 14. Plan części wsi Blizne Łaszczyńskiego

  Plik oznaczeń na mapach


22.02.2013
Stare Babice - analiza ew. zmian
Analiza w zakresie zasadności oraz stopnia zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice ewentualnej zmiany planu miejscowego części wsi Stare Babice (pdf)

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - rysunek orientacji w skali 1:10 000,
 2. Załącznik nr 2 - rysunek obowiązującego planu miejscowego bezskalowy, z podkolorowaniem na czerwono terenów przeznaczonych pod zabudowę,
 3. Załącznik nr 3 - Zasięg terenów zmeliorowanych-zdrenowanych na mapie w skali 1:5000,
 4. Załącznik nr 4 - rysunek koncepcji nowego planu miejscowego skala 1: 2000,
  Załącznik nr 4A- rysunek koncepcji nowego planu miejscowego-obszar-6- skala 1:2000,
 5. Załącznik nr 5 - stanowisko Polskiej Grupy Energetycznej,
 6. Załącznik nr 6 - stanowisko Mazowieckiej Spółki Gazowniczej,
 7. Załącznik nr 7 - stanowisko Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Odział Grodzisk Mazowiecki,
 8. Załącznik nr 8 - stanowisko Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE,
 9. Załącznik nr 9 - rysunek w skali 1: 1000 poszerzeń ulicy Gen. Wiktora Thomme,1
 10. Załącznik nr 10 - rysunek w skali 1: 1000 poszerzeń ulicy Projektowanej 14-6 KDL,
 11. Załącznik nr 11 - rysunek w skali 1: 1000 lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych - części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę-rów Z-8,
 12. Załącznik nr 12 - tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na poszerzenie pasów drogowych i nowe drogi gminne na podobszarze 4,
 13. Załącznik nr 13 - tabelaryczny wykaz działek i powierzchni lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych - części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę na podobszarze 4,
 14. Załącznik nr 14 - rysunek w skali 1: 1000 planowanej ulicy 14-21 KDL,
 15. Załącznik nr 15 - tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na drogi gminne na podobszarze 5,
 16. Załącznik nr 16 - rysunek w skali 1: 1000 poszerzenia i wydłużenia ulicy Zielonej,
 17. Załącznik nr 17 - rysunek w skali 1: 1000 lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę - rów Z-8 i Z-8/5,
 18. Załącznik nr 18 - tabelaryczny wykaz działek i powierzchni lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych - części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę na podobszarze 6,
 19. Załącznik nr 19 - tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na planowane nowe drogi i poszerzenie pasów drogowych ulic istniejących na podobszarze 6,
 20. Załącznik nr 20 - tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na planowane nowe drogi i poszerzenie pasów drogowych ulic istniejących na podobszarze 7,
 21. Załącznik nr 21- tabelaryczny wykaz działek i powierzchni lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych - części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę na podobszarze 7,
 22. Załącznik 22 - kopia fragmentu rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice przedstawiającego kierunki rozwoju - w zakresie obszaru objętym niniejszą analizą.

6.02.2013
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego. (pdf)
Wnioski i uwagi należy składać do dnia 19-03-2013 r.
30.01.2013
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn (pdf)
Wnioski i uwagi należy składać do dnia 5-03-2013 r.
akt.17.07.2012

Stare Babice obszar nr 3 - miedzy Koczarską, Osiedlową, Sienkiewicza a Kutrzeby
Analiza w zakresie zasadności oraz stopnia zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice ewentualnej zmiany planu miejscowego części wsi Stare Babice (pdf)

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Rysunek orientacji w skali 1:10 000 (pdf),
 2. Załącznik nr 2 - Rysunek obowiązującego planu miejscowego zmniejszony do formatu A3, z podkolorowaniem na czerwono terenów przeznaczonych pod zabudowę(pdf),
 3. Załącznik nr 3 - Zasięg terenów zmeliorowanych-zdrenowanych y na mapie w skali 1:5000(jpg),
 4. Załącznik nr 4 - Rysunek koncepcji nowego planu miejscowego skala 1:2000(jpg),
 5. Załącznik nr 5 - Stanowisko Polskiej Grupy Energetycznej(pdf),
 6. Załącznik nr 6 - Stanowisko Mazowieckiej Spółki Gazowniczej (pdf),
 7. Załącznik nr 7 - Stanowisko Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Odział Grodzisk Mazowiecki (pdf),
 8. Załącznik nr 8 - Stanowisko Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE (pdf),
 9. Załącznik nr 9 - Rysunek w skali 1:500 poszerzeń ulicy Koczarskiej (jpg),
 10. Załącznik nr 10 - Rysunek w skali 1:500 poszerzeń ulicy Osiedlowej (jpg),
 11. Załącznik nr 11- Tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na poszerzenie pasa drogowego ulic Koczarskiej i Osiedlowej (pdf),
 12. Załącznik nr 12 - Rysunek w skali 1:500 lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych - części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę (jpg),
 13. Załącznik nr 13 - Tabelaryczny wykaz działek i powierzchni lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych - części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę(pdf),
 14. Załącznik nr 14 - Kopia fragmentu rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice przedstawiającego kierunki rozwoju - w zakresie obszaru objętym niniejszą analizą (pdf).

Osoba prowadząca sprawę w Urzędzie Gminy: mgr inż. arch. Kazimierz Steć, tel 22-722 90 04, architektura@stare-babice.waw.pl


akt.17.07.2012

Latchorzew
Analiza w zakresie zasadności oraz stopnia zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice ewentualnej zmiany planu miejscowego części wsi Latchorzew (pdf)

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Rysunek orientacji w skali 1:10 000 (pdf),
 2. Załącznik nr 2 - Rysunek obowiązującego planu miejscowego zmniejszony do formatu A3, z podkolorowaniem na czerwono terenów przeznaczonych pod zabudowę (pdf),
 3. Załącznik nr 3 - Zasięg terenów zmeliorowanych-zdrenowanych na mapie w skali 1:5000 (pdf),
 4. Załącznik nr 4 - Rysunek koncepcji nowego planu miejscowego skala 1: 2000 (jpg),
 5. Załącznik nr 5 - Stanowisko Polskiej Grupy Energetycznej (pdf),
 6. Załącznik nr 6 - Stanowisko Mazowieckiej Spółki Gazowniczej (pdf)
 7. Załącznik nr 7 - Stanowisko Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Odział Grodzisk Mazowiecki (pdf),
 8. Załącznik nr 8 - Stanowisko Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE(pdf),
 9. Załącznik nr 9 - Rysunek w skali 1:1000 ulica Mickiewicza (jpg),
 10. Załącznik nr 10 - Rysunek w skali 1:1000 ulica Kościuszki(jpg),
 11. Załącznik nr 11 - Tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na pas drogowy ulicy Mickiewicza (pdf),
 12. Załącznik nr 12 - Tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na pas drogowy ulicy Kosciuszki i "spinkę" lokalnego systemu odprowadzenia wód opadowych(pdf),
 13. Załącznik nr 13 - Kopia fragmentu rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice przedstawiającego kierunki rozwoju - w zakresie obszaru objętym niniejszą analizą (pdf).

Osoba prowadząca sprawę w Urzędzie Gminy: mgr inż. arch. Kazimierz Steć, tel 22-722 90 04, architektura@stare-babice.waw.pl


akt. 11.06.2012

Stare Babice (rejon w okolicy ul. Mizikowskiego)
Analiza w zakresie zasadności oraz stopnia zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice ewentualnej zmiany planu miejscowego części wsi Stare Babice (pdf)

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Rysunek orientacji w skali 1: 10 000,
 2. Załącznik nr 2 - Rysunek obowiązującego planu miejscowego zmniejszony do formatu A-3, z podkolorowaniem na czerwono terenów przeznaczonych pod zabudowę,
 3. Załącznik nr 3 - Zasięg terenów zmeliorowanych - zdrenowanych na mapie w skali 1: 5000,
 4. Załącznik nr 4 - Rysunek koncepcji nowego planu miejscowego skala 1: 2000,
 5. Załącznik nr 5 - Stanowisko Polskiej Grupy Energetycznej,
 6. Załącznik nr 6 - Stanowisko Mazowieckiej Spółki Gazowniczej,
 7. Załącznik nr 7 - Stanowisko Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Grodzisk Mazowiecki,
 8. Załącznik nr 8 - Stanowisko Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE,
 9. Załącznik nr 9 - Rysunek w skali 1: 500 poszerzeń ulicy Mizikowskiego,
 10. Załącznik nr 10 - Tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Mizikowskiego - strona południowa.
 11. Załącznik nr 11 - Tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Mizikowskiego - strona północna i ulicy Osiedlowej (tylko z działki nr 363).
 12. Załącznik nr 12 - Rysunek w skali 1:500 poszerzeń ulicy Osiedlowej,
 13. Załącznik nr 13 - Rysunek w skali 1:500 lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych - części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę,
 14. Załącznik nr 14 - Tabelaryczny wykaz działek i powierzchni lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych - części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę,
 15. Załącznik nr 15 - Rysunek w skali 1: 500 poszerzeń ulicy Koczarskiej,
 16. Załącznik nr 16 - Rysunek w skali 1: 500 poszerzeń ulicy Osiedlowej,
 17. Załącznik nr 17 - Tabelaryczny wykaz działek i powierzchni planowanych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Osiedlowej i Koczarskiej,
 18. Załącznik nr 18 - Tabelaryczny wykaz działek i powierzchni lokalnego systemu odprowadzania wód opadowych - części planowanej jako publiczna do utrzymywania przez Gminę,
 19. Załącznik nr 19 - Kopia fragmentu rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice przedstawiającego kierunki rozwoju - w zakresie obszaru objętym niniejszą analizą.


*) Uwaga: pliki duże
 

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.