Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
AKTUALNOŚCI

17 czerwca 2010

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej - rozstrzygnięty!!!

W dniu 17 czerwca 2010 roku w Urzędzie Gminy Stare Babice został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dyrektorem została ponownie Pani Dorota Smolińska.

Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta natomiast komisja konkursowa składała się z dziewięciu osób. Przewodniczącą komisji była pani Jolanta Stępniak - Zastępca Wójta. Oprócz przedstawicieli z gminy, szkoły i rady rodziców były także osoby z nadzoru pedagogicznego, reprezentanci Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich było sprawdzenie oferty danego kandydata pod względem formalnym. Następnie komisja podjęła uchwałę o dopuszczeniu kandydata do drugiej tury konkursu. Dokumentacja złożona przez panią Smolińską spełniała wymogi formalne. Tym samym kandydatka przystąpiła do drugiej tury konkursu, w której referowała swoją wizję szkoły i placówki w której chce byś dyrektorem na najbliższe pięć lat.
Pani Smolińska przedstawiła w wersji multimedialnej swój projekt mówiący o tym, jak szkoła powinna funkcjonować i rozwijać się.

Poprosiłam o wypowiedź Panią Dyrektor Dorotę Smolińską, która pokrótce opowiedziała o planach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem szkoły.

-"Przede wszystkim zależy nam na kontynuowaniu i pracy nad system zarządzania jakością ISO 9001-2001.
Chcemy doskonalić i ulepszać ten system aby szkoła go nie utraciła. Następnie zamierzamy iść w kierunku współpracy międzynarodowej. W tym roku uruchomiliśmy edukacyjny program e-Twinning z hiszpańską szkołą - w ramach zajęć "Club angielskiego". Program promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Dzięki niemu nasi uczniowie wykorzystują komputer, Internet a także swoje umiejętności z języka angielskiego do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską.

W przyszłości zamierzamy również przystąpić do programu Comenius, którego celem jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. A także tworzenie partnerstwa pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli.

Chcielibyśmy także wprowadzić edukację włączającą, która będzie polegała na tym żeby nauczyć dzieci jak się mają uczyć. A także jak samemu korzystać ze ˇródeł informacji, zdobywać wiedzę oraz potrafić szukać i wybierać najistotniejsze informacje. Takie nauczanie zakłada również udział rodziców, którzy często są tylko świadkami nauki dziecka a nie uczestnikami.
Jeśli chodzi o infrastrukturę szkolną chcielibyśmy przebudować boiska, które byłby odwodnione i wyłożone sztuczną nawierzchnią bezpieczną dla uczniów."


Wypowiedź
pani Doroty Smolińskiej
w filmie:
20 lat samorządu - cz. 2 "Dla ludzi",

 

Paulina Więckowska

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.